Paul Pop


Informații de contact
paul.pop@pbca.ro; paul.pop@drept.unibuc.ro

Experiență profesională
prezent: Partener Fondator PBC Attorneys-at-Law
2017-prezent: lector universitar doctor, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
2016-prezent: membru în colegiul de redacţie al Revistei Române de Executare Silită
2013-2016: cadru didactic asociat/asistent de cercetare (conducător de seminare), Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
2012-2015: reprezentantul Şcolii Doctorale în Consiliul Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti
2001-prezent: avocat coordonator, Paul POP & Asociaţii – Cabinet de avocat
1999-2001: avocat colaborator (definitiv), Mihnea MARMELIUC – Nicolae RĂDULESCU-BOTICĂ – Cabinete asociate de avocaţi
1997-1999: avocat colaborator (stagiar), Mihnea MARMELIUC – Nicolae RĂDULESCU-BOTICĂ – Cabinete asociate de avocaţi
1994-1997: intern (stagiar), Mihnea MARMELIUC – Nicolae RĂDULESCU-BOTICĂ – Cabinete asociate de avocaţi

Educație și formare
septembrie 2015: susţinere publică a tezei de doctorat intitulată „Sancţiuni procedurale în procesul civil. Din perspectiva noului Cod de procedură civilă”, finalizată cu acordarea titlului de Doctor în Drept, cu calificativul Excelent / Summa cum laude
2012-2015: doctorand, Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept – Universitatea din Bucureşti, Disciplină: Drept procesual civil; conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Viorel Mihai CIOBANU
2009-2010: studii postuniversitare de specialitate, Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti
ianuarie 2009: curs de formare – Lausanne (Elveţia), Uniunea Internaţională a Avocaţilor (UIA), Paris (Franţa), disciplină: Forumul Mondial al Centrelor de Mediere
iunie 2009: curs de formare 2 – Strasbourg (Franţa), Uniunea Internaţională a Avocaţilor (UIA), Paris (Franţa), disciplină: Specializarea avocaţilor pledanţi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
iunie 2007: curs de formare 1 – Strasbourg (Franţa), Uniunea Internaţională a Avocaţilor (UIA), Paris (Franţa), disciplină: Specializarea avocaţilor pledanţi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
1996: diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti

Publicaţii
Cărţi, cursuri, monografii
1. Sancţiuni procedurale în procesul civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
2. Instituţii judiciare. Magistratură. Avocatură. Notarii publici. Executorii judecătoreşti. Curs universitar, coautor împreună cu Tr. C. Briciu şi Cl. C. Dinu, ed. a 2-a, revizuită şi adăugită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016;
3. Minispeţe. Drept procesual civil, coautor, volum coordonat de E. Oprina, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016;

Articole, studii
1. Despre termenul de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită în cazul acţiunii în evacuare, în volumul „Executarea silită – Dificultăţi şi soluţii practice”, coordonatori: E. Oprina şi V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
2. O încercare de desluşire a unor aspecte practice ale perimării executării silite, în volumul „Executare silită – Dificultăţi şi soluţii practice”, coordonatori: E. Oprina, V. Bozeşan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
3. O scurtă exegeză (critică) a perimării judecăţii în procesul civil, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2015;
Câteva aspecte teoretice şi practice ale perimării executării silite, în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2015;
4. Scurte consideraţii (critice) despre perimarea executării silite, în volumul Studii şi Cercetări Juridice Europene – Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ed. a 7-a, Ed. Universul Juridic, Timişoara, 2015;
5. Despre termenele procedurale în noul Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2015;
6. Câteva consideraţii despre actele de procedură în procesul civil, în Revista Română de Drept Privat nr. 6/2014;
7. Actele de procedură, sursa primordială a sancţiunilor procedurale. Privire critică din perspectiva noului Cod de procedură civilă, în volumul Studii şi Cercetări Juridice Europene – Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ed. a 6-a, Ed. Universul Juridic, Timişoara, 2014;
8. Decăderea în procesul civil. Scurte consideraţii critice din perspectiva noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014;
9. Mijloace procedurale prevăzute pentru unificarea practicii instanţelor judecătoreşti în lumina prevederilor Noului Cod de procedură civilă, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2011 (coautor împreună cu av. Diana Grosu).

Proiecte
2014-prezent: coordonator al proiectului de traducere în limba franceză a Noului Cod de procedură civilă organizat de Centrul de procedură civilă din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti în colaborare cu Juriscope, Paris (Franţa) şi cu Facultatea de Drept a Universităţii din Poitiers (Franţa);
2014: coiniţiator al programului de master, în limba franceză, „Dreptul urbanismului şi al planificării teritoriale”, program finanţat integral de către Asociaţia Universitară a Francofoniei (Paris).
2015-prezent: membru în colectivul de redactare al Tratatului de procedură civilă (coordonator iniţial: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, coordonator actual: prof. univ. dr. Traian Cornel Briciu, membrii: lect. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu, lect. univ. dr. Mirela Stancu, lect. univ. dr. Gheorghe-Liviu Zidaru).

Conferinţe
februarie 2017: a V-a ediţie a Conferinţei Probeleme dificile de procedură civilă. „Accesul la justiţie. Costurile procesului civil” – organizator: Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti;
octombrie 2016: Conferinţa naţională de executare silită „Executarea silită şi darea în plată”, ed. a VII-a organizată de Revista Română de Executare Silită;
septembrie 2015: Conferinţa Naţională „Executarea silită de la teorie la practică”, ed. a IV-a, organizată de Revista Română de Executare Silită;
mai 2015: Lector la Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor in Drept, ed. a 7-a, organizata de Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara;
februarie 2015: a III-a ediţie a Conferinţei „Probleme dificile de procedură civilă” – organizator: Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti;
mai 2014: Lector la Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept, ed. a 6-a, organizată de Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara;
februarie 2014: a II-a ediţie a Conferinţei „Probleme dificile de procedură civilă” – organizator: Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti;
octombrie 2013: Conferinţa internaţională „Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’interieur – Vu de l’ecterieur” – organizator: Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
septembrie 2013: Conferinţa extraordinară „NCPC BIG FOUR – V.M. CIOBANU, I. DELEANU, I. LES, G. BOROI” – organizator: Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti;
aprilie 2013: Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă” – organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Bucureşti;
februarie 2013: Conferinţa „Probleme dificile de procedură civilă” – organizator: Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti;
ianuarie 2013: Conferinţa naţională „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”, organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Baroul Bihor, Oradea;
noiembrie 2012: Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”, organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Sibiu;
noiembrie 2012: Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă”, organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Baroul Timiş, Timişoara;
septembrie 2012: Conferinţa internaţională „Tendinţe moderne în arbitrajul comercial internaţional”, organizator: Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
iulie 2012: Conferinţa „Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă” – organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Bucureşti;
februarie 2012: Conferinţa ”Reglementări fundamentale în noul Cod civil şi noul Cod de procedură civilă”, organizator: Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti;
noiembrie 2011: Conferinţa ”Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Braşov;
octombrie 2011: Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Bucureşti;
septembrie 2011: Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Constanţa;
iunie 2011: Conferinţa „Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României (Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură civilă), organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Constanţa;
mai 2011: Conferinţa naţională „Noile Coduri ale României”, organizator: Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara;
decembrie 2010: Conferinţa „Mica Reformă pe larg. Explicaţii şi probleme”, organizator: Societatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti;
noiembrie 2010: Conferinţa „Particularităţile Procedurii Arbitrale”, organizator: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Bucureşti;
noiembrie 2010: al 54-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor, organizator: Uniunea Internaţională a Avocaţilor, Istanbul (Turcia);

Varia
Limbi străine: engleză, franceză
Permis de conducere auto categoria B