Ovidiu Predescu

Informații personale
data nașterii: 18 martie 1956,
Locul nașterii: Piteşti, jud. Argeş

Studii
1975: Absolvent al Liceului “Nicolae Bălcescu”, Piteşti
1981: Licenţiat în drept al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti.
1998: Doctorat în Drept. Specializarea Drept penal
1987-1988: Specializări postuniversitare: Ştiinţe penale, Universitatea Bucureşti
1995: Relaţii industriale, Florida International University, S.U.A. Administraţie publică,
1999: Scuola Superiore dell`Admministrzione dell`Interno Roma

Activitate profesională

în magistratură:
– procuror la Procuratura locală Piteşti (1982-1987);
– procuror la Procuratura judeţeană Argeş (1987-1989);
– procuror şef la Procuratura locală Câmpulung-Muşcel, jud.Argeş (1989-1991).

în avocatură:
avocat, Baroul Bucureşti, 1995-2006.

în administraţia publică centrală şi locală:
– consilier juridic la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Departamentul protecţiei muncii (1991-1992);
– director la Departamentul Informaţiilor Publice şi director al Direcţiei privind relaţiile cu patronatul, Guvernul României (1992-1995);
– reprezentant guvernamental în Secretariatul Tripartit pentru Dialog Social finanţat de Uniunea Europeană (1995-1997);
– director general al Direcţiei generale juridice şi director general al Direcţiei generale Cabinet primar general din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti (1997-1998);
– secretar general al municipiului Bucureşti (1999-2000).

în publicistica juridică:
– redactor-şef adjunct al Revistei “ Dreptul”, editată de Uniunea Juriştilor din România (2006-prezent);
– redactor-şef adjunct al “Revistei de drept penal” editată de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române (2006-prezent).

în învăţământul superior:
– lector universitar la Facultatea de administraţie publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (1996-1998);
– conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii “George Bariţiu”, Braşov (1998-2005);
– conferenţiar universitar (asociat) la Facultatea de administraţie publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (1998-2000 şi 2002-2003);
– profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii “George Bariţiu”, Braşov (2005-prezent);
– prorector al Universităţii “George Bariţiu”, Braşov (2000-prezent).

Publicaţii

Cursuri universitare:
– Curs de drept penal, 1997 (prim autor, în colaborare);
– Curs de drept procesual penal, 1998 (prim autor, în colaborare);
– Elemente de drept penal şi procedură penală, 1998, 1999 (autor unic);
– Elemente de drept penal şi de drept procesual penal, 2001 (autor unic);
– Drept penal special, 2002 (prim autor, în colaborare);
– Drept penal. Partea specială, 2003 (în colaborare);
– Drept penal. Partea specială, 2007 ( prim autor, în colaborare).

Cărţi de specialitate
– Ombudsmanul-instituţie fundamentală a statului de drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (în colaborare);
– Consiliul economic şi social-instituţie fundamentală a relaţiilor industriale moderne, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997 (prim autor, în colaborare);
– Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998 (autor unic);
– Drept penal al afacerilor, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2000 (autor unic);
– Noul Cod Penal comentat şi adnotat (în colaborare), în curs de apariţie la Editura C.H.Beck, Bucureşti;
– Cartea juridică. Contribuţii la edificarea statului de drept, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov., 2005 (autor unic);
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006 ( monografie, autor unic);
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal român, Edituara C.H. Beck, Bucureşti, 2007 (monografie, prim autor);
– Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român (tratat, în colaborare), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
– Tehnici speciale în justiţia penală română (în colaborare), în curs de apariţie (trimestrul I 2009) la Editura C.H.Beck, Bucureşti.
Autor a peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Cărţi de beletristică şi de cugetări
– “306”, Editura „Continent XXI”,Bucureşti, 1999;
– În umbra gândului…, Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 2003;
– În umbra gândului… Despre om şi sensul existenţei lui, Editura Paideia, Bucureşti, 2005;
– Agape. Cugetări despre Dumnezeu şi om, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov, 2006;
– A l’ombre de la pensée-lumière…Pensées sur le Créateur et l’être humain, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2006;
– De la Dumnezeu la om şi înapoi…. Editura Arania, Braşov, 2008.

Premii şi distincţii
– Premiul “Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România, 1998;
– Diploma de onoare şi Medalia de merit ale Uniunii Juriştilor din România, 1999;
– Premiul “Titu Maiorescu” al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”din Bucureşti, 2005;
– Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2006;
– Premiul “Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România, 2007;
– Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2008;
– Diplomă de excelenţă din partea Ligii scriitorilor din România pentru prodigioasa activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale, 2008;
– Diplomă de onoare din partea Universităţii “Gerge Bariţiu” din Braşov, 2008;
– Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, 18 decembrie 2008, pentru monografia Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român;
– Premiul special al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea De la Dumnezeu la om şi înapoi…

Menţionat în Dicţionarul “Personalităţi române şi faptele lor. 1950-2000 şi în continuare”, volumul XXV (2007), la rubrica “Personalităţi de excepţie selectate din diverse domenii de activitate. Ştiinţe juridice”(paginile 210-231), în volumul XXVII (2008), la rubrica “Literatură” (paginile 334-361) şi în volumul XXX (2008), la rubrica “Între ştiinţe juridice şi credinţă” (paginile 315-330). De asemenea, menţionat în “Enciclopedia personalităţilor din România. Hübners Who is Who”, ediţia a doua, 2007, pagina 955.


:: Ovidiu Predescu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Ovidiu Predescu: [Despre reziliența juridică]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022