Ovidiu Podaru


Studii: Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept – licenţă în drept, 1998; Facultatea de Drept comparat, Ciclul I, Strasbourg, 2000; Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept – Doctor în drept cu teza „Caducitatea manifestărilor de voinţă în dreptul public român” – conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Tudor Drăganu – 2003.

Activitate: Profesor universitar la Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Drept (din 1998).
– preparator universitar (1998-2000);
– asistent universitar (2000-2002);
– lector universitar (din 2003). Titular al cursurilor de Drept administrativ (I) şi (II), respectiv Drept contravenţional (nivel licenţă) – din 2003; Proprietatea publică şi privată a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale (2006-2009) respectiv Dreptul urbanismului, (nivel master) – din 2010;
– conferenţiar universitar (din 1 aprilie 2013), titular, pe lângă disciplinele enumerate mai sus, şi al Contractelor administrative (nivel master).

Avocat. Avocat coordonator / partener în SCPA Podaru, Buciuman & Asociaţii
– 01 aprilie 1999 – 31 august 2006 în Baroul Bistriţa-Năsăud;
– 1 septembrie 2006 – prezent în Baroul Cluj.

În această calitate:
1. autor al excepţiilor de neconstituţionalitate care au condus la pronunţarea Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1352/10 decembrie 2008 (Publicată în M. Of. nr. 23 din 12.01.2009), respectiv nr. 615/12 iunie 2012 (Publicată în M. Of. nr. 454 din 06.07.2012), (decizii cu impact social).
2. autor al cererilor care au condus la condamnarea Statului Român de către Curtea de la Strasbourg în Hotărârile CEDO Fischer c. România (2007); Nemeti c. România (2008); Iring c. România (2008).