Ovidiu FolcuțContact
E-mail: folcut.ovidiu@profesor.rau.ro

Scurtă descriere
Ovidiu Folcut este absolvent al Universității Româno-Americane, Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, promoția 1997.
Deține titlul de doctor în Economie obținut la Academia de Studii Economice.
În prezent este profesor universitar în cadrul Departamentului de Comerț, Integrare Economică și administrarea afacerilor.
A publicat peste 75 de articole știintifice, fiind director sau membru a 14 proiecte de cercetare științifică.

Membru în organizații/asociații profesionale: SOREC, IETI, EAIE, NAFSA, AVE
Domenii de interes/cercetare: afaceri internaționale, competitivitate si inovare, etica in afaceri, educația
Preocupări/hobby-uri: voluntariatul,bricolajul, sportul.