Ovidiu Arbureanu


Ovidiu Arbureanu

Informații de contact
e-mail: arbureanu@gmail.com
website: www.arbureanu.ro

Experiență relevantă
aprilie 2006-prezent: Avocat definitiv, Baroul Suceava
iunie 2000-prezent: Asistent judiciar/Magistrat consultant, Tribunalul Suceava
septembrie 1989-iunie 2000: Inginer, Termoelectrica SA Suceava
septembrie 1992-iunie 2000: Cadrul didactic colaborator, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de inginerie electricăEducație și formare
11 octombrie 2007-28 februarie 2008: Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților; Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; Centrul de Formare și Perfecționare Continuă Vaslui
septembrie 2006-iunie 2007: Master, Facultatea de Drept, Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iași
iulie-august 2002: Studii postuniversitareUniversitatea Petroșani, Facultatea de Mine
septembrie 1992-iulie 1997: Facultatea de Drept, Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iași
septembrie 1983-iunie 1989: Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de ElectrotehnicăCursuri de formare profesională și seminarii
iulie 2005: Limba engleză pentru afaceri, Camera de Comerț și Industrie Suceava
februarie 2004: Institutul Național al Magistraturii, Centrul de perfecționare Bârlad
februarie 2003: Îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, Ministerul de Interne
aprilie 2002: Biroul Internațional al Muncii – Ministerul Justiției
aprilie 1999: Curs de formare în domeniul protecției muncii pentru membrii comitetelor de securitate și sănătate în muncă, Ministerul Muncii și Protecției sociale, Inspectoratul teritorial de protecția muncii Suceava
martie 1999: Armonizarea legislației de securitatea și medicina muncii a României cu cea din UE, Ministerul industriilor
aprilie-iunie 1999: Limba engleză, Centrul de formare și perfecționare – CONEL
noiembrie 1998: Conducerea oamenilor și relațiile de muncă, Centrul de formare profesională – CONEL
octombrie-decembrie 1996: Căile și soluțiile de îmbunătățire a disponibilității instalațiilor electrice, Centru de formare profesională – RENEL
noiembrie 1994: Curs privind conducerea activităților privind securitatea muncii, ergonomia muncii și sănătatea lucrătorilor, Federația Patronală Electricitate – Petrol- Gaze – ELPEGA
iunie-octombrie 1992: Curs privind optimizarea exploatării instalațiilor termomecanice din centralele termoelectrice, Centrul de formare profesională – RENEL
mai-septembrie 1991: Curs privind exploatarea instalațiilor electrice din centrale electrotermice, Centrul de formare profesională – RENEL