Olimpiu Adrian Gelu CrauciucPersonalitate proeminentă a dreptului românesc, profesorul Crauciuc este un model admirat și urmat de mulți specialiști.

Activitatea profesională
1998 – 2009: Profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Bucureşti
1998 – prezent: Profesor universitar doctor, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Bucureşti
2008 – prezent: Membru în Consiliul Ştiinţific Consultativ, Institutul European din România, Bucureşti
2009 – prezent: Cercetător ştiinţific onorific, colaborator la Centrul de Studii de Drept European (CSDE), Institutul de Cercetări Juridice Andrei Rădulescu din cadrul Academiei Române, Bucureşti
2006 – prezent: Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
1995 – 1998: Conferenţiar universitar doctor, Academia de Studii Economice, Bucureşti
1990 – 1995: Consilier principal grad I, Ministerul Justiţiei, Direcţia de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, Bucureşti
1993 – 1995: Preşedintele părţii române în Comisia CE – România pentru armonizarea legislaţiei române cu legislaţia comunitară, Ministerul Justiţiei, Bucureşti
1977 – 1988: Cadru didactic asociat, Institutul de marină Mircea cel Bătrân, Constanţa
1978 – 1980: Expert tehnic, Biroul central de expertize, Bucureşti, Arbitrajul Central de Stat, Bucureşti, Tribunalul Municipiului Bucureşti, Secţiile maritime şi fluviale ale Tribunalelor din Constanţa şi Galaţi
1971 – 1980: Expert Grupul pentru condiţii generale de cooperare şi specializare în producţie – grup de negociere CAER Moscova, Institutul de Cercetări Juridice – Comisia guvernamentală de cooperare economică – Academia de Studii Sociale şi Politice Bucureşti
1967 – 1990: Cercetător ştiinţific principal grad III
1962 – 1967: Jurisconsult, Centrul Regional de Recepţionare Banat, Timişoara

Educație și formare
1992 – 1993: Bursă de cercetare NATO, Departamentul Academic Affaires
1986: Doctor în drept, Drept Internaţional, Dreptul Tratatelor, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Bucureşti
1972: Diplome d`Études Supérieurs de Droit Comparé, Facultatea Internaţională de Drept Comparat/Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, Strasbourg, Franţa
1957 – 1962: Licenţa în drept, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca