Octavian Constantinescu


Informatii de contact
E-mail: constantinescu.octavian@gmail.com

Experienta profesionala
2017-prezent: Director General Adjunct, Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant Sector 4, Bucuresti
2014-2017: Director proceduri achizitii, Consilier personal al Primarului General, Inspector de specialitate, Primaria Generala a Municipiului Bucuresti
2005–2014: Director General, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, București
1990-2005: consilier superior, șef serviciu, Ministerul Finanțelor Publice, București
1990-1990: Inspector principal de specialitate, Ministerul Economiei Naționale, București
1989-1990: Inspector principal de specialitate, Inspectoratul General de Stat pentru Investiții Construcții, București
1974-1989: Inginer proiectant, Institutul de Cercetări Studii și Inginerie Tehnologică pentru Sectoare Calde, București
1972-1974: Inginer proiectant, Institutul de Studii Cercetări și Proiectări pentru Construcții Zootehnice, București,
2001: lector (colaborator), Institutul Național de Administrație
2001: lector (colaborator), Centrul regional de perfecționare București
2002: lector (colaborator), Academia de Studii Economice
2001: lector (colaborator), OK Service Ploiești
2002-2010: lector (colaborator), Expert Audit Grup Onești
2003: lector (colaborator), Gamproexpert
2003: Formator în cadrul programului PHARE – RO 0006.05.01, CIEL, EIPA ICON-INSTITUT și SVASTA Consult
2005-2006: lector (colaborator), TemaInvest București
2007: lector (colaborator), TAK EDUCATION
2007: lector (colaborator), PHARE 2004 – Întărirea capacității administrative și manageriale în vederea implementării eficiente a legislației în achiziții publice în România
2008: lector (colaborator), S.E.A.P. București
2008: lector (colaborator), INTER KONTAKT Bulgaria
2009: lector (colaborator), YESS TOP TRAINING
2010: lector (colaborator), MS EXPERTMOB
2014: lector (colaborator), TALIV Formare Bucuresti
2016: lector (colaborator), TRANSBIA Cluj – Napoca
2016: lector (colaborator), ATC Bucuresti
2016: lector (colaborator), Consulting Point
2016: lector (colaborator), achiziții publice