Octav Lucian-Paun

Octav-Lucian Păun

Experienţa profesională
Inspector (personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor) – Ministerul Justiţiei;
2005 – prezent: inspector la Corpul de Control al Ministrului;
2004–2005: personal asimilat magistraţilor – Direcţia pentru relaţia cu Ministerul Public şi de prevenire a criminalităţii şi a corupţiei;
2002–2004: personal asimilat magistraţilor – Direcţia organizare şi resurse umane;
2001–2002: personal asimilat magistraţilor – Cabinet Secretar general;
1999–2001: personal asimilat magistraţilor – Direcţia organizare şi resurse umane pentru instanţele judecătoreşti;
2012: detaşat la Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor (director adjunct);
2011–2012: detaşat la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (director cabinet – Cabinetul preşedintelui);
2007: detaşat la Administraţia Naţională a Penitenciarelor (Direcţia inspecţie penitenciară).

Educaţie şi formare
Formator la Centrul Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești – din ianuarie 2016.
Universitatea ”Nicolae Titulescu” – Masterat ,”Ştiinţe penale”, promoţia 2004;
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept (Ştiinţe Juridice), promoţia 1998.

Perfecţionare profesională
– seminarul intitulat ”Introducere în legislaţia Comunităţii Europene”, ca parte a Programului Phare RO 2005/017.533.01.04.06 ,,Întărirea capacităţii administrative şi instituţionale a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, ca instituţii centrale din România”, organizat de Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public (Bucureşti, iunie 2008);
– seminarul intitulat ”Didactical skills”, organizat de Ministerul Justiţiei şi UE (Bucureşti, septembrie 2005);
– seminarul intitulat ”Cooperare instituţională”, în cadrul Proiectului Phare ”Program integrat de întărire a capacităţii instituţiilor din România în lupta împotriva spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului, prin raportare la crima organizată in România”, organizat de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Europeană (Bucureşti, septembrie 2005);
– seminarul intitulat ”Instituţii şi mecanisme de control privind finanţarea partidelor politice în Europa”, organizat de Curtea de Conturi a României şi Institutul de Politici Publice (Sinaia, iunie 2005);
– seminarul intitulat ”Metode de descoperire şi prevenire a fraudei şi corupţiei. Mijloace de armonizare cu aquis-ul comunitar”, organizat, în parteneriat, de Asociaţia Română pentru Drepturile Omului, Oficiul de Lupta Antifraudă şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Bucureşti, octombrie 2004);
– seminarul intitulat ”Transparenţa bugetară ca instrument de luptă anticorupţie”, organizat de O.E.C.D. (Belgrad, iunie 2004);
– alte seminarii şi cursuri având ca temă mecanismul madatului de arestare europeană, precum şi metode de prevenire şi combatere a spălării banilor,organizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.