Oana Retea


Oana Retea

Informații personale
Locul nașterii: București, România
Data nașterii: 27 mai 1988

Informații de contact
+40724055533
retea.oana.nicoleta@gmail.com; office@crudiu.ro

Educație și formare
2013-2017: Doctor în drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, coordonator Prof. Univ. Dr. Sevastian Cercel;
2011-2012: Master- Drepturile omului, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept;
2007-2011: licențiată în drept Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept;
2007-2010:licențiată în comunicare Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București;
2007-2010: licențiată în management, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
2003-2007: Colegiul Național „Carol I”, Craiova, județul Dolj;

Experiență relevantă
2020-prezent: Avocat stagiar, sub îndrumarea av. Crudiu Petru Sorin coordonator al echipei CRUDIU & ASOCIAȚII , (sediu secundar, Craiova, Dolj);
2012-2020: Consilier juridic;
2016: Certificate of Completion -Kemmy Business School, Universitatea Limerick, Limerick, Irlanda;
2015: Școala de vară „Épistémologie et méthodologie de recherche en sciences économiques et sociales” organizata de IFAG,  Sofia, Bulgaria;
2015: Stagiu de cercetare doctorală, Universitatea din Saarland, Saarbrucken, Germania;
2009: Attestation- Universitatea Bourgogne – Facultatea de Drept și Științe Politice, Dijon, Franţa;

Varia

2015- Participare la seminarul „The Harmonisation of Private International Law in the European Union – The Rome I-,Rome II- and Brussels I bis-Regulations” susținut de Prof.univ.dr. Michael Martinek;
2014-2015: Bursier în cadrul proiectului POSDRU – “Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”. Participarea la Şcoala de Vară organizată în cadrul proiectului. Stagiu intern de cercetare la Universitatea Titu Maiorescu din București dar și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
2014: Membru al Societăţii Române de Drept European din 1 octombrie 2014Limbi cunoscute: română (limba maternă), engleză (avansat), franceză (fluent)

Lucrări publicate

Articole

2014-2018: Dreptul la nume-Atribut de identificare.Drept al personalităţii , în volumul conferinței internaționale: Uniformizarea dreptului-efecte juridice şi implicaţiile sociale, politice şi administrative, Iaşi, 23-24.10.2014, Ed. Hamangiu,București, 2014; Repere istorice şi actuale în societatea contemporană cu privire la nume, în volumul conferinței internaționale: ˝Constituţia şi Societatea  Contemporană˝-5 decembrie 2014, Ploiești,Ed. Universitară, București, 2014; Aspecte privind armonizarea legislaţiei cu privire la dreptul la nume în context naţional şi european,Revista de Științe Juridice-Supliment 2014; Brief history of romanian regulations on the right to a name,  Revista Knowledge Horizons-Economics, vol.7, nr.1/2015; Unpacking the Right to a Name: A Diachronical Legal Analysis of the Administrative System and Regulations, Revista de Științe Politice, Nr. 46/2015; ”Reasonable”Grounds for Name Change through  Administrative Procedure, Journal of Law and Administrative Sciences, Special Issue/2015; Dreptul la nume în viziunea jurisprudenței europene, Revista de Științe Juridice- Supliment nr.2/2015; Atribuirea numelui de familie copilului. Aspecte naționale și europene, în volumul conferinței internaționale: ²Dreptul între modernitate și tradiție.Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică², 21-23 aprilie, 2015,București,Ed. Hamangiu, București, 2015; Legal Protection of the Name, în volumul conferinței internaționale: ²European Union’s History, Culture and Citizenship², ediția a 8-a, 8-9.mai.2015, Pitești, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2015; Behind the Name în volumul conferinței: Debates on Globalisation. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue,28-29mai,2015, Tîrgu Mureș, Ed. ARHIPELEAG XXI, Tîrgu Mureş, 2015; Name’s Modification. Familial Influence or Construction of the Identity? în volumul conferinței internaționale: ²European Union’s History, Culture and Citizenship², ediția a 9-a, 13-14.mai.2016, Pitești, România, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2016; What’s In A Name?, Journal of  Humanities, Culture and Social Sciences, vol.2, nr.2/2016; Conținutul procedurii de retranscriere a numelui. Cazul Runiewicz-Wardyn, în monografia „Administrația publică și statul de drept‟, coord. Prof.Univ.Dr. George Gîrleșteanu, Ed. Universul Juridic, București, 2016; Infringement in One’s Right to a Name, Intrusion in Private Life or Family Life? The European Court of Human Rights Perspective, Perspectives of Business Law Journal, vol. 5, nr.1/noiembrie 2016; Right to a Name according to the New Romanian Civil Code, Revista de Științe Juridice, nr.1/2016; Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia dreptului la nume, în Iustitia-Revista Baroului Dolj, anul VII, nr.1(14)/2017; Dreptul la imagine versus dreptul asupra imaginii bunurilor, Revista Dreptul, nr.11/2018, pp.109-135;

Monografii
2018: Dreptul la nume.Jurisprudență națională și europeană, editura C.H. Beck, București;