Oana Ispas


Oana Ispas

Informaţii personale
data naşterii: 11 martie 1969
naţionalitate: română

Informaţii de contact
+40724566166
ispassoana@gmail.com

Experienţa profesională
1997-2016: Cadru didactic universitar, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept
(1997-1999 preparator universitar; 1999-2010 asistent/lector universitar drd., lector univ. dr. 2011-2016)
2012-2014: Director de departament – Departamentul de Științe Juridice, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept
2012-2015: Membru în Senat, Universitatea Româno-Americană
1997-prezent: Avocat, Cabinet Individual de Avocatură „Ispas Oana”, Baroul Bucureşti
2011-2013: Membru în Comitetul Ştiinţific al Revistei Dreptul, Uniunea Juriştilor din România
2013: Redactor Revista Dreptul, Uniunea Juriştilor din România

Educaţie şi formare
2017-prezent: Masterand – Istoria și Circulația Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
2014-2017: Absolventă – Filosofie, specializarea Filosofie teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
2016-prezent: Cercetător postdoctorat, „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului național prin excelență, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală şi aplicată românească”, număr de identificare contract POSDRU-159/1.5/S/140106, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
2001-2011: Doctor în Ştiinţe juridice, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” Academia Română
1991-1996: Diplomă de Licenţă, Specializarea Drept, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
2001-2002: Formare psihopedagogică, program postuniversitar, Certificat de absolvire, Ştiinţe ale Educaţiei, Pedagogie, Psihologie, Didactică, Academia de Studii Economice din Bucureşti
2001: Certificat de atestare Limba Engleză, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Limbi Străine
1990-1991: Specialist în operațiuni de comerț exterior, Centrul de Perfecţionare şi Management pentru Comerţul Internaţional

Varia
Limbi străine: engleză, franceză


:: Oana Ispas este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022