Oana Daniela Cîrstena– 1997-1999: avocat, Baroul Bucureşti (în prezent, incompatibil, dat fiind statutul de funcţionar public)
– 1999-2006: expert, apoi consilier (funcţie publică) în domeniul protecţiei drepturilor copilului
– 2006-2007: Ministerul Integrării Europene
– 2007-2011: Departamentul pentru Afaceri Europene
– 2011-2012: Ministerul Afacerilor Europene
– 2012-prezent: Ministerul Afacerilor Externe – consilier superior în cadrul Agentului Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, specializare în dreptul Uniunii Europene şi armonizare legislativă (analiza de compatibilitate cu dreptul UE a proiectelor de acte normative transmise spre avizare ministerului şi a propunerilor legislative, în vederea transpunerii directivelor UE, asigurării cadrului de aplicare directă, precum şi a celor care au relevanţă din perspectiva dreptului UE; coordonarea procedurilor de notificare către Comisia Europeană a măsurilor naţionale de executare a directivelor UE; coordonarea procesului de elaborare a răspunsurilor autorităţilor române la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene, transmise în baza de date electronică EU Pilot).