Oana Bran


Educație și formare 
2021 – 2022: Studii Universitare de Masterat – Universitatea „Nicolae Titulescu”, Carieră Judiciară
2018 – 2020: Studii Universitare de Masterat – Universitatea „Nicolae Titulescu”, Management contabil, audit și expertiză contabilă
2016 – 2020: Facultate – Universitatea „Titu Maiorescu”, Drept
2015 – 2018: Facultate – Universitatea „Titu Maiorescu”, Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Experiență profesională
Mai 2022 – Prezent: Avocat Stagiar – Cabinet Individual de Avocat „Zaharia Cătălin-Gabriel”
Noiembrie 2021 – Mai 2022: Avocat Stagiar – Cabinet Individual de Avocat „Stoenescu Radu-Nicolae”

Competențe profesionale

Competențe profesionale (conform suplimentului la diplomă – Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor)
1. Identificare și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară utilizate în entitățile economice;
2. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor și teoriilor curente din domeniul financiar-bancar și aplicarea acestora eficient în practică;
3. Capacitatea de a investiga și analiza procese și fenomene financiare-bancare prin aplicarea metodelor specifice de cercetare;
4. Capacitatea de a identifica și gestiona riscurile specifice domeniului financiar bancar
5. Capacitatea de a identifica studii și lucrări complexe de natură economico-financiară la nivelul entităților publice și private;
6. Execuția de operațiuni și tranzacții financiare specific entităților publice și private.
7. Capacitatea de a culege, analiza și interpreta date și informații cantitative și calitative referitoare la o problemă definită, în scopul fundamentării deciziilor și elaborării unor politici de creștere a performanțelor organizației.

Competențe profesionale (conform suplimentului la diplomă – Master: Management Contabil, Audit și Expertiză Contabilă)
1. Realizarea de analize si interpretări ale realităților economici românești din perspectiva principalelor sisteme de contabilitate care operează la nivel
național și internațional în mediul de afaceri
2. Fundamentarea, conceperea și aplicarea de strategii, programe și proiecte complex prin utilizarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice
3. Evaluarea și diagnosticarea mediului economic, elaborarea de sinteze operaționale, rapoarte și studii complex necesare managementului
4. Utilizarea unor judecăți de valoare în aplicarea tehnicilor specifice pentru realizarea misiunilor de audit intern și audit financiar
5. Proiectarea, dezvoltarea, implementarea și utilizarea sistemelor informatice în domeniul financiar-contabil și de gestiune
6. Realizarea unor misiuni de cercetare științifică în domeniul contabilității, auditului și informaticii de gestiune

Competențe profesionale (conform suplimentului la diplomă – Facultatea de Drept)
1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic.
2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic.
3. Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice internaționale in cazurile determinate.
4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul european și dreptul altor state.
5. Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problema de drept concretă.
6. Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor.
7. Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor situații noi, în contexte mai largi asociate domeniului juridic.
8. Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare completă pentru a rezolva probleme teoretice și practice domeniului juridic.