Niculae Gamenț

Informații personale
Născut la 28.05.1971
Com. Mavrodin, Jud. Teleorman

Informații de contact
nicu.gament@yahoo.com
nicu.gament@gmail.com

Educație și formare
2009 – 2013: Doctor în domeniul ştiinţe juridice, specializarea „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, având teza de doctorat cu tema: „Managementul cercetării criminalistice a infracţiunilor informatice” confirmat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul nr. 5581 MD din 03.12.2013
2007 – 2008: Cursuri de pregătire Psiho-pedagogică, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Psihologie,Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
2006 – 2007: Master „Ştiinţe juridice penale” Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti
2006 – 2007: Cursul de pregătire profesională organizat de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şiUniunea Naţională a Barourilor din România
2001- 2002: Absolvent al cursului postuniversitar de „Ştiinţe juridice penale” din cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
2001: Licenţiat în ştiinţe juridice, Facultatea de Drept, Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti.
1993 – 1995: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”

Experiență relevantă
16.02.2009 – prezent – Asistent universitar titular Universitatea Româno-Americană
01.10.2008 – 16.02.2009, Cadru didactic asociat Universitatea Româno-Americană
2006 – prezent: Avocat titular în Baroul București
10.12.2004 -18.01.2006: Consilier Juridic definitiv, Uniunea colegiilor consilierilor juridici din Români
2011-prezent: Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” în cadrul departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz”, cercetător științific asociat
1992 – 2004: Administrator, S. C. Ganiro Service Impex S.R.L., Bucureşti

Varia
Limbi cunoscute: Limba Engleză, Limba Franceză

Lucrări științifice
Cărți, monografii, capitole din cărți, cursuri
1. Criminalistică – Curs universitar (coautorat: Gheorghe Popa, Niculae Gamenţ – operă comună indivizibilă), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014, 377 pagini, ISBN 978-606-647-860-1.
2. Curs practic de tactică criminalistică în powerpoint (coautorat: Gheorghe Popa, Niculae Gamenţ – operă comună indivizibilă), Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015, 171 pagini, ISBN 978-606-26-0198-0.
3. Criminalistică – Caiet de laborator 1, unic autor: Niculae Gamenț, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2016, 297 pagini, ISBN Gen. 978-606-26-0367-0 /ISBN Vol. I 978-606-26-0368-7.
4. Drept penal. Partea generală (coautorat: Constantin Duvac, Norel Neagu, Niculae Gamenț, Vasile Băiculescu – operă comună indivizibilă), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-39-0210-9.

Teza de doctorat
Titlul tezei: Managementul cercetării criminalistice a infracţiunilor informatice/The Management of Forensic Examination of Cybercrimes
Data susținerii publice: 27.06.2013
Școala Doctorală din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ungureanu Ștefania-Georgeta
Domeniul de doctorat: Ordine Publică și Siguranță Națională
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5581 MD din 03.12.2013
Diploma de doctor Seria I nr. 0008029

Articole/Studii – publicate în reviste indexate în baze de date internaționale
1. Comparative Law Aspects Regarding Prostitution (co-autor lect. univ. drd. Cristian Giuseppe Zaharie) Revista Journal of Criminal Investigations, nr. 1/2012, p.121-129, Editura Universul Juridic, București, ISSN 2247-9503.
2. Angajatul Serviciului Român de Informaţii în raport cu noua legea penală şi procesual-penală (co-autor, conf. univ. dr. Cristian Popa), Revista de Drept Penal nr. 1/2014, p. 53-56, Editura Universul Juridic, București, ISSN:1223-0790.
3. New Dimensions of Corruption in EU Member States, Criminal Law Review Nr. 1/2015
4.
Combaterea fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale în Uniunea Europeană, Revista de Drept Penal nr.1/2015, Editura Universul Juridic, București, 2015, ISSN:1223-0790.

Articole prezentate și publicate în volume de conferință/sesiuni științifice naționale și internaționale
1. The smuggling of migrants for the purpose of their exploitation (co-autor dr. Anghel Stoica), E- book, conferinţa internaţională regională a AIDP: „Criminal Represion in the Context of the Economic Crisis and the Maximizat of Crime at European and Global Level”, p. 91-95, Editura Editografica, Bologna (Italy), 2013, ISBN: 978-88-7587-675-3, Conference Proceedings Citation Index.
2. Cetăţean străin. Persoană indezirabilă (co-autor conf. univ. dr. Cristian Popa şi Gârz Ioan Romeo), p.281-285, volum conferinţă internaţională: „Noua legislație penală etapă importantă în dezvoltarea dreptului român”, Editura Medimond, Bologna (Italia), 2014; ISBN 978-88-7587-709-5; Conference Proceedings Citation Index.
3. Semnificaţii ale conceptului de terorism (coautor), volum conferința națională ”Noua legislaţie penală. O nouă etapă în consolidarea statului de drept roman”, p.201-207, Editura Universul Juridic, București, 2012, ISBN: 978-973-127-772-1.
4.Răspunderea penală a minorului. Limite şi corelări, volum sesiune ştiinţifică ”Ştiinţă şi Codificare în România (1864-2009)” , p. 750 – 757, Editura Universul Juridic, București, 2012, ISBN:978-606-673-078-5.
5. Unele observaţii asupra conceptelor de legitimă apărare şi stare de legitimă apărare, volum sesiune ştiinţifică Continuitate şi discontinuitate în dreptul român„, p.870-873, Editura Universul Juridic, București, 2013, ISBN 978-606-091-4.
6. Corupţia ca ameninţare la adresa securităţii naţionale, volum sesiune ştiinţifică Doctrină jurisprudenţă românească: între tradiţie şi reformă„, p.440-445, Editura Universul Juridic, București, 2014, ISBN CD: 978-606-673-349-6.
7. Unele necorelări și inconsecvențe în reglementările noului Cod penal (co-autor), volum conferință internaționalăCrimes, Criminals and the New Criminal Codes: Assessing the Effectiveness of the Legal Response”, p. 53-60, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-561-101-6.
8. Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal, volum sesiune de comunicări ştiinţifice „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare„, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 513-519., ISBN 978-606-673-838-5.
9. Drept comparat cu privire la eutanasie, volum sesiune de comunicări ştiinţifice „10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Impactul asupra evolutiei dreptului romanesc”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p.583-593, ISBN CD 978-606-39-0043-3.