Informaţii personale
data nașterii: 6 august 1963
locul nașterii: Târgovişte

Studii
Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Specializarea Drept, cursuri de zi, 1985-1989. Doctor în Drept: Specializarea Drept Comercial, Universitatea din Bucureşti, 2000. Tema tezei: Procedura reorganizării judiciare. Conducător Științific Prof. Dr. Stanciu Cărpenaru

Activitate profesională
01.09.1989 – 01.09.1990: jurisconsult, Consiliul Local al Oraşului Balş;
01.09.1990 – 01.04.1995: judecător, Judecătoria Craiova
01.04.1995 – 15.08.1997: Tribunalul Dolj – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ
15.08.1997 – 30.06.2014: Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă (fosta Secţie Comercială);
01.07.2014 – 31.12.2017: Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I-a Civilă;
31.12.2017 – 2018: Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția a II-a Civilă.

Activitate ştiinţifică
29 de comunicări ştiinţifice la simpozioane și conferințe naționale si internationale;
56 de articole și studii de jurisprudență în materie comercială și în materia insolvenței publicate în Revista Dreptul, Revista de Drept Comercial, Curierul Judiciar, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Jurisprudenţă;
7 cărți publicate în materia insolvenței; Procedura reorganizării judiciare, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, Procedura falimentului băncilor, Editura Reprograph, Craiova, 2001, Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii – Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004, Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii – ediţie revăzută şi adăugită pe baza Legii nr.64/1995 republicată la 17 noiembrie 2004. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005; Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006 – Editura Universul Juridic, 2012; Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă și note explicative. Editura Universul Juridic, 2014; Codul Insolvenței comentat. Vol. I – art.1-182. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Editura Universul Juridic, 2017;
Coautor pentru secţiunea drept comercial la 11 Buletine ale Jurisprudenţei;
Peste 70 de citări ale lucrărilor menţionate în cărţi de specialitate şi în articole din reviste;
Colaborator principal al Revistei Române de Drept al Afacerilor (2003-2004) si al Revistei de Drept Comercial (2008-2012);
Membru în colegiul de redacţie al Revistei de insolvenţă Phoenix, editată de UNPIR (2004-2005);
Biografia publicată în a 4-a ediţie (2009) din Enciclopedia Personalităţilor din România – Who is Who, pag. 1417.

Activitate didactică
Formator Institutul Naţional al Magistraturii – specializarea insolvență, drept comercial, drept civil, drept procesual civil (2004 – 2018)

Alte activități
Membru în grupul consultativ de experţi organizat de MJ- Direcţia Elaborare Acte Normative pentru redactarea Codului Insolvenţei – Programul de îmbunătăţire a mecanismului insolvenţei în România (2012-2013);
Redactor șef la Revista Română de Jurisprudență, Editura Universul Juridic, (2014 – prezent);
Coordonator împreună cu Prof. Univ. Dr. Florin Moțiu la Colecția Biblioteca Dreptul Insolvenței – Editura Universul Juridic.;
Membru in colectivul de redactare a lucrării „Enciclopedia juridică română“, proiect științific național, coordonat de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ al Academiei Române şi de Universitatea „Titu Maiorescu“ Bucureşti.


:: Nicoleta Țăndăreanu este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Nicoleta Țăndăreanu: [Responsabilitatea judecătorului este și trebuie să fie mare la orice nivel]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022