Nicoleta-Raina Geamalinga

Informații de contact
tel: +40723.516.125
e-mail: geamalinga@societate-notariala.ro

Experiență relevantă
2016-prezent: Notar public la ,,Societate Profesională Notarială Elena Raluca Nurciu și Nicoleta-Raina Geamalinga”
2021-prezent: Agent al Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
2022-prezent: Asistent universitar doctorand la Universitatea ,,Andrei Șaguna” din Constanța
2021-2022: Asistent de cercetare științifică la Universitatea ,,Andrei Șaguna” din Constanța

Educație și formare
2022-prezent: Școala Doctorală a Facultății de Drept, Universitatea din Craiova
2022: Université du Notariat Mondial UNM WNU 2022
2020-2022: Programul de Formare Psihopedagogică în vederea certificării competențelor profesionale pentru cariera didactică – Postuniversitar, Nivel I și Nivel II, Universitatea Ovidius
2014-2015: Notar stagiar – Stagiu de pregătire teoretică și practică, Institutul Notarial Român
2011-2012: Diplomă de Studii postuniversitare de specializare, Drept privat, Universitatea din București – Facultatea de Drept – Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – reglementări cuprinse în noul cod civil și noul cod de procedură civilă
2011-2012: Diplomă de Master, Drept, Universitatea din București – Facultatea de Drept
2007-2011: Diplomă de licență, Drept, Universitatea Ovidius-Facultatea de Drept și Științe Administrative
2009-2010: Certificat de participare Erasmus, Drept, Universitatea din Nantes – Facultatea de Drept și Științe Politice

Publicații
– Declarație unilaterală de rezoluțiune versus pact comisoriu – în Revista Dreptul, nr.1/2022
– Internetul…respect pentru creație. Realitate sau utopie? România versus Franța în Revista română de dreptul proprietății intelectuale, nr. 2/2009
– ”Îndeplinirea unui act sau a unei proceduri notariale – ”competență partajată” între notarii publici și administrația publică locală. Abordare comparativă România – Republica Moldova” în materialele Conferinței “Teoria și practica administrației publice”, ediția 26, Chişinău, Moldova, 20 mai 2022
– Locuințele cu 5% TVA – “un montaigne russe” al tranzacțiilor imobiliare, București, Curierul fiscal nr. 4/2022
– The Notary Public – An Important Pawn in the Development of the Entrepreneurial Environment In-Depth Analysis of Real
Estate / Notarul public – Pion important în dezvoltarea mediului antreprenorial. Analiză aprofundată asupra domeniului
imobiliar în Doctrina et Usu in Business Law, Contributions to the 12th International Conference „Challenges of Business
Law in the Third Millennium”, ADJURIS – International Academic Publisher, January 2023, pag. 223-240
– Protecția constituțională a dreptului de a căuta fericirea. Aspecte de drept comparat în Protecția drepturilor omului în
dreptul public și privat. Studii doctorale, Vol. V, coordonator George Liviu Gîrleșteanu, editura Universitaria, Craiova, 2023,
pag. 79-86;

Limbi de lucru: română, franceză (atestat DL), engleză (atestat CAE)


:: Nicoleta-Raina Geamalinga este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: WOMEN IN LAW. Nicoleta-Raina Geamalinga: [Trebuie să învățăm din experiențele și succesul colegelor noastre]


Ultima actualizare a acestei pagini: 30 martie 2023