Nicoleta Mirela Năstasie

Informații de personale
locul nașterii: Giurgiu, Romania
data nașterii: 21 ianuarie 1972

Informații de contact
+40744490963
nastasie.mirela@yahoo.com
nicoletamirelanastasie@gmail.com

Educație și formare
2015 – prezent – doctorand – drept comercial – Școala Doctorală din cadrul Universității Titu Maiorescu, București (România)
2017-2018: The Global Insolvency Practice Course 2017-2018, INSOL International
2017-2018: Curs la Nivel Înalt – Dreptul Insolvenței în Jurisdicțiile Est- Europene, INSOL Europe
2016-2017: PGD in International Insolvency, Nottingham Trent University, Nottingham
1996-1997: Cursuri Postuniversitare – drept privat, Universitatea București”, Facultatea de Drept
1992-1996: Licențiata în drept „Universitatea București”, Facultatea de Drept
1986-1990: Liceul Pedagogic București

Experiență relevantă
2018- 2020: expert din partea Universității Titu Maiorescu în cadrul Programul Internațional de cercetare „JCOERE” finanțat de Comisia Europeană în Programul Orizont 2020 – „Cooperarea Judiciară în vederea sprijinirii Redresării Economice în Europa”.
2013-2017; Membru al Comitetului Consultativ pentru Proiectul Institutului de Drept European (ELI) „Instruments on the Rescue of Business in Insolvency Law”
2012-2019 – participant si expert in cadrul a peste 40 conferințe si seminare, programe de pregătire profesionala naționale si internaționale
2014 – prezent – judecător in cadrul Tribunalului București – secția a VII a civila – specializare în domeniul insolvenței
2004 – 2014 – judecător in cadrul Judecatoriei Buftea, Tribunalului București – secția a Va civilă, Tribunalului Ilfov
1996 – 2004 – avocat Baroul Giurgiu
1990-1996 – învățător

Varia
2018 – Fellow, INSOL International
2018 – Membru in cadrul Judicial Wing INSOL Europe
2017 – Fellow European Law Institute
2015 – Membru aderent al Asociației Romane de drept si Afaceri Europene (ARDAE)
2014 – Membru in cadrul INSOL EUROPE
2017 – Certificat acordat de International Insolvency Institute – Honoured Participant in the 2017 Prize in International Insolvency Research Studies.
04.10.2018 – Prezentare in cadrul The Judicial Wing INSOL Europe Meeting, INSOL Europe, Atena, Grecia – “The role of the judiciary for protocols negotiation in cross-border insolvency proceedings”.
13.04.2018 – Prezentare in cadrul Conferinței Regionale de Insolvență, organizată de INPPI si INM – „Proceduri de restructurare extrajudiciară și de pre-insolvență. Practici și tendințe internaționale”.
08.02.2018 – Participare la jurizarea Semifinalei Concursului Ian Fletcher International Insolvency Law Moot Competition, Vancouver, Canada, organizat, de INSOL International, International Insolvency Institute, QUT and the Peter A. Allard School of Law la University of British Columbia.
09.02.2018 – Prezentare în cadrul celei de a 15 a Conferințe Annual Review of Insolvency Law Conference”, Vancouver, Canada – “Sole Proprietors and Micro Enterprise Insolvency – Time for Reform”,
06-07.11.2017 si 08-09.12.2017 – Participare ca expert la Seminarele în domeniul insolvenței persoanei fizice, CSM si INM, București ;
27 aprilie 2017 – Prezentare în cadrul Conferinței Naționale „Reformele Noului Regulament European privind Procedurile de Insolvență” organizată de Universitatea Româno -Americană, INSOL Europe, Universitatea Nicolae Titulescu – „Rolul judecătorului roman în implementarea Noului Regulament European privind procedurile de insolvență”
08-09.12.2016 – Participare ca expert la Conferința privind Insolventa persoanelor fizice, organizata de CSM si INM, în cadrul proiectul Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 ;
15.04.2016 – Prezentare în cadrul Sesiunii anuale de comunicări științifice ‚Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare’ organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” – „Regimul juridic al grupului de societăți în sistemul de drept civil român”
Limbi cunoscute: româna (limba maternă), engleza (fluent), franceza

Publicații
2018 – „Cum să recunoști, să eviți sau să atenuezi efectele dificultăților financiare în afaceri”
2017 – „Cooperare Internațională în materia insolvenței. O perspectivă judiciară”
2016 – „The role of the judiciary for a greater convergence of European Insolvency Law”
2016 – “Armonizarea legislațiilor și procedurilor de insolvență transfrontalieră – tendințe și provocări actuale”
2016 – „Perspectivele răspunderii civile delictuale în materia concurenței în dreptul românesc sub impactul Directivei 2014/104/UE”;
2015 –„Regulamentul UE) 2015/848 privind procedurile de insolventa pe calea către o nouă viziune asupra insolventei transfrontaliere”