Nicoleta Margareta Țînț


Nicoleta Margareta-Tint

Experienţa profesională
15 iulie 2013 – prezent: Preşedinte la Curtea de Apel Brașov;
29 mai 2012 – 14 iulie 2013: Vicepreşedinte delegat al Curţii de Apel Brașov;
15 februarie 2006 – prezent: Judecător la Curtea de Apel Brașov – Secţia penală;
1 noiembrie 2002 – 14 februarie 2006: Vicepreşedinte la Tribunalul Brașov;
1 noiembrie 1997 – 30 septembrie 2002: Judecător la Judecătoria Brașov.

Educaţie şi formare
mai – iunie 2014: stagiu de formare a formatorilor I.N.M. – Management judiciar în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”;
4-7 martie 2013: Managementul proiectelor cu finanțare europeană, organizat de către Curtea de Apel Craiova în parteneriat cu European Training Centre Copenhagen;
27-28 septembrie 2012: Introducere în managementul şi optimizarea activităţii instanței prin folosirea indicatorilor de performanţă, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în colaborare cu East-West Management Institute;
2007: stagiu de formare a formatorilor organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, în domeniul Cooperării judiciare internaţionale în materie penală;
2005-2007: stagii de formare a formatorilor organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, în domeniile Deontologie profesională şi Drepturile Omului;
2000-prezent: seminarii de formare profesională organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, în colaborare cu parteneri români sau străini, precum şi de Curtea de Apel Brașov în domeniile Răspunderea disciplinară a magistraţilor, Drept comunitar, Protecţia mediului, Traficul de fiinţe umane, Traficul de droguri, Justiţia pentru minori, Reforma sistemului judiciar, Management judiciar, Deontologie profesională, Infracţiuni informatice, Drept penal şi drept procesual penal, Comunicare şi dezvoltare personală;
2001-2002: cursuri postuniversitare în materia „Ştiinţe penale. Criminalistică”, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti;
1993-1997: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti;
1988-1993: Liceul Pedagogic ”Andrei Mureşianu” Brașov.

Participări relevante în proiecte/ grupuri de lucru 
aprilie 2016–prezent: membru în Grupul de lucru pentru analizarea propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin HCSM nr.320/2006, constituit de Consiliul Superior al Magistraturi;
februarie 2016–prezent: membru în Grupul de lucru constituit în vederea stabilirii gradelor de complexitate de Consiliul Superior al Magistraturii;
noiembrie 2014 – octombrie 2015: membru în Grupul de lucru pentru analizarea propunerilor de modificare şi completare a Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, constituit de Consiliul Superior al Magistraturii;
19-20 iunie 2014, Cluj Napoca: expert în cadrul workshop-ului Management judiciar în Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”;
30-31 octombrie 2014, Braşov: expert în cadrul workshop-ului Management judiciar în Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”;
11 martie 2013, Bucureşti: prezentare în cadrul Conferinţei internaţionale privind optimizarea performanţei instanţelor şi alocării resurselor, ”Proiectul privind determinarea şi implementarea volumului optim de muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurarea calităţii activităţii instanţelor, finanţat printr-un împrumut din partea Băncii Mondiale prin Programul de Reformă a Sistemului Judiciar.