Nicoleta Georgeta Constantinescu


Experienţa profesională
Ianuarie 2021 – prezent, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Brașov
Ianuarie 2017 – decembrie 2020, președinte Judecătoria Brașov;
Iulie 2013 – decembrie 2016, președinte Judecătoria Cornetu
Februarie 2011 – iulie 2013 – judecător, Judecătoria Cornetu;
Iulie 2009 – februarie 2011 – procuror, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi; procuror-șef secție maritimă și fluvială;
August 2000 – iulie 2009 – avocat, Baroul Bucureşti;
Decembrie 1999 – august 2000 – consilier juridic Primăria Municipiului Bucureşti;
Octombrie 1999-decembrie 1999 – secretar, Primăria Municipiului Bucureşti;
Septembrie 1993 – octombrie 1999 – învăţătoare, Şcoala generală nr. 143 Bucureşti.

Educaţie şi formare
Octombrie 2020 – prezent, doctorand în domeniul dreptului execuțional penal, Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Nicolae Titulescu”, București;
– Mai 2020 – 2021 – expert pentru elaborare broșura in domeniul dreptului penal prevăzuta in cadrul sub-activității 9.1 din cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 2014+ 118765;
Martie 2017 – membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la nivelul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Brașov;
August – septembrie 2013 membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la nivelul instanțelor din circumscripția Curții de Apel București;
Ianuarie 2013 – iunie 2013 Colegiul Naţional de Apărare Curs postuniversitar în domeniul securităţii naţionale;
1995 -1999 – Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane;
Calificarea / diploma obţinută 1988-1993 – Liceul Pedagogic Bucureşti, învăţătoare