Nicoleta Budurin


Informații generale
data nașterii: 19.09.200
locul nașterii: Chișinău, Republica Moldova

Educație și formare
01.09.2007 – 31.05.2016: Liceul Teoretic Ștefănești, s. Ștefănești, r-ul Florești;
01.09.2016 – 31.05.2019: Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”, or. Florești;
01.09. 2019 – prezent: Facultatea de Drept, USM.

Experiență profesională
2022 – câștigătoare „Bursa de Merit Gladei” în parteneriat cu MAIB
2022 – participantă proiectul ,,Autostrada de Drept”
2022 – prezent: internship Biroul Asociat de Avocați ,, Ceachir, Zamfir & Partenerii”
2022 – internship Cabinetul Avocatul ,,Bunduchi Vitalie”
2022 – internship Procuratura Generală RM
2021- internship Ministerul Justiției RM
2021 – internship Biroul Asociat de Avocați ,,Facultatea de Drept
2021 – premiantă locul I Olimpiada de Drept penal. Partea generală
2020 – internship Judecătoria Chișinău, sediul Centru
2019 – prezent: membru ASD Facultatea de Drept, USM
2019 – prezent: membru la ,,Cercul științifico-practic de drept penal”, Facultatea de Drept, USM
2019 – prezent: Bursă de studii pentru rezultate academice deosebite

Varia
– Participare la Simpoziomul Internațional Științific Studențesc Interuniversitar, Iași;
– Participări la conferințe studențești: drept civil, drept constituțional, drept administrativ, drept procesual civil/penal etc;
– Participări la conferințe: ,,NATO 2030 și viitorul alianței”, ,,Accederea în funcție de procuror”, ,,Traficul de ființe umane sau om contra om, între realități, tendințe și preveniri”, ,,Pro sau contra pedepsei cu moartea”, etc;
– Elaborare propunere de lege ferenda cu privire la modificarea art. 89 din Codului de executare al RM;