Nicolae Voiculescu


Nicolae Voiculescu

Studii
1980: diploma în filozofie-istorie, Facultatea de Filozofie-Istorie, Universitatea Bucureşti
1989: diploma în ştiinţe juridice, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti
1993: temă privind dreptul social în instituţiile europene, Doctor în Drept al Universităţii Bucureşti
1991: bursier al Centrului O.N.U. pentru drepturile omului Geneva, Elveţia şi Strasbourg, Franţa
1992: curs Relaţii internaţionale şi diplomaţie organizat de Foreign Office la Universitatea din Leeds, Anglia
2004: curs privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, organizat de Departamentul de Apărare şi Biroul Federal de Investigatii al Statelor Unite ale Americii, Bucureşti

Activitate profesională
1990-1994: diplomat, Direcţia Drepturilor Omului din cadrul Direcţiei Generale Juridice şi Consulare, Ministerul Afacerilor Externe
1993: atribuţii privind cooperarea juridică cu Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii. Intervenţii la reuniuni desfăşurate sub egida O.I.M., Consiliului Europei, Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări ş.a. Iniţiatorul primului colectiv interministerial privind armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană
1994-1999: reprezentant în România (Corespondent Naţional) al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite; în această calitate manager şi supervizor al programelor de asistenţă şi cooperare tehnică derulate în România de către OIM în beneficiul organizaţiilor guvernamentale, sindicale şi patronale în domenii cum sunt: legislaţia muncii, protecţia şi securitatea muncii, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, turism, protecţia copiilor, promovarea egalităţii de şanse etc.
1996-2001: avocat, membru al Baroului Bucureşti
2001-2009: consilier parlamentar, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, Parlamentul României. Atribuţii privind promovarea legislaţiei privind angajamentele internaţionale ale României, precum şi legislaţia din domeniul muncii şi securităţii sociale.

Activitate ştiinţifică
1992-1994: cadru didactic (lector) la Facultatea de Drept a Universităţii Ecologice, Bucureşti, titularul cursului de Drept Internaţional Privat
1994-2002: conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii Europene Braşov ; titularul cursurilor de Drept comunitar şi Dreptul muncii;
1998-2001: decan al Facultăţii de Drept al Universităţii Europene Drăgan Braşov
2003-2015: profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii “Transilvania” Braşov; titularul cursurilor de Dreptul Muncii, intern şi internaţional, şi Dreptul Uniunii Europene
2007-prezent: profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu Bucureşti, titularul cursului de Protecţia Internaţională a drepturilor Omului
2010-prezent: profesor coordonator de studii universitare de doctorat în materia Dreptul Uniunii Europene și Dreptul muncii și securității sociale
2012-prezent: director IOSUD Titu Maiorescu București, cu rang de prorector. Director al Școlii doctorale Drept
2002-prezent: redactor şef al Revistei Române de Dreptul Muncii
2007-prezent: redactor Şef al Revistei Analele Universităţii Titu Maiorescu, Seria Drept
Circa 70 articole pe teme de drept internaţional social şi al muncii în periodice de specialitate;
Autorul a 22 lucrări, dintre care apărute în ultimii ani:
Dreptul social european, Editura Universul Juridic, Curs universitar București, 2014
Responsabilitatea socială a întreprinderilor- de la concept la normativizare, Editura Universitară, București, 2016 (în coautorat cu Neagu Maria Iuliana)
Protecția drepturilor lucrătorilor în dreptul internațional și european, Editura Universitară, Bucureşti, 2016 (în coautorat cu Neagu Vasile)
Protecția internațională a drepturilor omului, Ediția a 2-a, revizuită, Editura Hamangiu, București, 2017