Nicolae Valentin Truțan


Nicolae-Valentin-Trutan

Informaţii personale
data naşterii: 18 octombrie 1967
locul nașterii: Reșița

Informaţii de contact
0744.512.974; 0774.698.285; 0355.407.646
valitrutan_legis@yahoo.com

Experienţa juridică
2015: membru în Comitetul de Inițiativă pentru elaborarea Statutului de organizare și funcționare a Academiei de Științe Juridice din România
2015-prezent: membru în Consiliu Director al Uniunii Juriștilor din România
2014-prezent: Președinte al Ordinului Consilierilor Juridici din România (OCJR)
2010-2014: Vicepreședinte al Ordinului Consilierilor Juridici din România (OCJR)
2008-2014: Președintele Comisiei Metodologice și de Îndrumare Profesională a Ordinului Consilierilor Juridici din România (OCJR)
2006-prezent: Decan al Colegiului Consilierilor Juridici Caraș – Severin, membră a Ordinului Consilierilor Juridici din România (OCJR)
2004-prezent: asociat unic și administrator unic la societatea profesională LEGIS CONSULT cu obiect de activitate: activități juridice
2004: membru în Consiliu Director al Colegiului Consilierilor Juridici Caraș – Severin
2004: membru fondator al Colegiului Consilierilor Juridici Caraș – Severin
2002-2004: profesor de drept vamal – Post liceală – Agenți vamali – Liceul Economic Reșița
2002: consilier juridic la ROKLEEA SRL și E & V CONSULT DOMUS SRL
1999-2002: student, Facultatea de drept – Timișoara

Calificări anterioare celei de jurist
2001-2003: șef birou compensări – Combinatul Siderurgic Reșița
2000-2001: tehnician serviciu patrimoniu Combinatul Siderurgic Reșița
1999-2000: tehnician serviciu proiectare Combinatul Siderurgic Reșița
1992-1999: controlor tehnic de calitate Combinatul Siderurgic Reșița
1991-1992: laborant fizician
1984-1991: lăcătuș mecanic – Întreprinderea Mecanică Reșița și Combinatul Siderurgic Reșița

Educaţie şi formare
2004-2005: Master – Managementul Financiar Contabil și Juridic – Universitatea Vasile Goldiș Arad
2003-2004: Postuniversitară – Managementul Instituțiilor Publice – Universitatea E. M. Reșița
1999-2002: Facultatea de drept – Timișoara
1982-1987: Liceul Industrial Nr. 1 Reșița – profil mecanic

Activități extracurriculare
2011: Certificat – Formator – JURIS ROM SRL Oradea
2011: Certificat – Mediator – Asociația Mediatorilor Ultrasilvam Cluj Napoca
2005: Certificat – Managementul Funcției Publice – Ministerul Administrației și Internelor, Institutul Național de Administrație, Centrul Regional de Formare Continuă Timișoara
2005: Certificat – Reprezentantul Managementului pentru Calitate – Centru de Asistență și Consultanță în Management – QMASI SRL
2003: Certificat – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Univ. E.M. Reșița
2003: Certificat – Diagnosticul și Evaluarea Afacerilor – Universitatea de Vest Timișoara
2003: Atestat – Managementul Afacerilor – Universitatea Eftimie Murgu Reșița
2005: Certificat – Inspector Resurse Umane – Ministerul Muncii – Ministerul Educației AJOFM Caraș – Severin

Varia
1991: permis de conducere auto categoria B