Nicolae-Horia Țiț


Nicolae Horia-Tit

Informații de contact
tel: 0728896698
e-mail: horia.tit@gmail.com

Experienţă relevantă
2016-prezent: Lector universitar – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Bdul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România;
2006-2016: Asistent universitar – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Bdul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România;
2002-2006: Preparator Universitar – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Bdul. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România;
2004-prezent: Avocat titular – Cabinet Avocat Nicolae-Horia Ţiţ, Iaşi, Str. Strap. Gr. Ureche, Nr. 1-3, biroul 02.

Educație și formare
2004-2012: Doctorat, domeniu Ştiinţe Juridice, specializarea Dreptul Comerţului Internaţional – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
2001-2002: Studii aprofundate specializarea „Probleme speciale de drept public şi privat” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept;
1997-2001: Licenţă Ştiinţe juridice – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept.

Membru în asociaţii profesionale
2002-prezent: Membru în Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Iaşi