Nicolae-Dragoş Ploeșteanu

Informații personale
data nașterii: 15 decembrie 1972

Informații de contact
+40745939393
nicolae.d.ploesteanu@gmail.com

Experiență profesională
1997-prezent: conferențiar universitar doctor, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș
2009-2011: director General Adjunct al Direcţiei Generale Resurse Umane, Ministerul Afacerilor Interne, București
2006-2009: șef al Serviciului drept internaţional, drept european și drepturilor omului din cadrul Direcţiei Generale Juridice, Ministerul Afacerilor Interne, Bucuresti
1995-1997, 2011-2013: activităti judiciare și juridice în cadrul M.A.I.
2000-2002: consilier juridic, birou avocatură

Activitate publicistică – cărți
1. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU (coord.), Instituţii de Drept Civil 484 pagini, Editura Universitará, Bucuresti, 2014, ISBN 978-606-28-0012-3;
2. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU și alţii, Dreptul la un mediu sănătos, 206 pagini, Editura Universitará, Bucuresti, 2013, ISBN 978-606-591-826-9,
3. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Încetarea tratatelor internaţionale, 311 pagini, Editura Veritas, Targu Mures 2009, ISBN 973-99705-0-8;
4. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU si alţii, Dreptul tratatelor. Noţiune de teorie si practică, 444 pagini, Ed. Ministerul Internelor si Reformelor (Cod CNCSIS 270), București, 2008, ISBN 978
973-745-063-0

Articole
1. Nicolae-Dragoș PLOESTEANU, Aspecte relevante ale relaţiilor româno-ucrainiene desfăşurate ulterior Revoluţiei Române din 1989, Historia nr. 4/2004 – Studia Universitats Petru Maior, ISSN 1582-8433, pp.191-208, cotat B+
2. Nicolae-Dragos PLOEȘTEANU, Adrian PĂTRAŞCU, Capacitatea prefectului şi a instituţiei prefectului de a încheia acorduri internaţionale supuse dispoziţiilor legii nr. 590/2003 privind tratatele internaţionale, Caietul Stiinţific, nr. 8, 2006, pp. 441-456, Implicaţiile tratatului instituind o constitușie pentru Europa asupra dreptului public și a serviciilor publice, Editura Burg, Sibiu, 2006, ISSN 1582-943X, editura recunoscută CNCSIS
3. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Atilla KIS, Capturarea forţată în contextual terorismului internaţional, Lucrările sesiunii stiinţifice anuale Academia Română – Filiala Cluj Napoca, 2007, Editura Wolters Kluwer (A1), Cluj Napoca, 2007, ISSN 1582-4756, pp. 71-80
4. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Prima cauză soluţionată de Curtea de Justiţie a Comunităților Europene ca urmare a unei cereri de pronunţare a unei hotârâri preliminare formulate de o instanţă din România (cauza Jipa), Revista de Drept Public, nr. 3/2008, ISSN 1224-4782, pp. 112-130, editură recunoscută CNCSIS
5. Nicolae-Dragos PLOEȘTEANU, Lucia RATCU, Câteva probleme privind exprimarea consimţământului României de a deveni parte la anumite tratate internaţionale în contextul aderării la Uniunea Europeană, Caietul știinţific Nr. 7/2007, pp. 18-39, Implicaţiile Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa asupra dreptului public si a serviciilor publice, Secţiunea pentru stiinţe juridice si administrative, Editura Burg, Sibiu, 2007, ISSN 1582-943X, editură recunoscută CNCSIS
6. Nicolae-Dragos PLOEŞTEANU, O evaluare legală a unor evenimente cu conotaţii internaţionale care prezintă interes pentru Romania, Historia nr. 5/2005 – Studia Universitatis Petru Maior, ISSN 1582-8433, pp. 193-214, cotată B+
7. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, Consideraţii privind proceduri alternative de soluţionare a disputelor în lumina prevederilor ordonanţei nr. 94 din 30 august 1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și a comitetului miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative nr. 2(31)/2012, ISSN 1454-1378, pp. 91-102
8. Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU, Iulia Diana DAVID, Rosia Montanā. Pros and Cons
exploitation in terms of Human Rights, Elsevier journal, 2014, ISSN 2212-5671, pp. 1-8
9. Nicolae-Dragos PLOESTEANU, Raul MIRON, Supremacy of European Law and possible judicial remedies in regard to the issue of Romania’s accession to the Schengen Area, Curentul Juridic nr. 1/2014, ISSN 1224-9173, pp. 11

Varia
Utilizare pachet Microsoft Office, Internet
Permis de conducere auto categoria B