Nicolae-Dorel Constantinescu


Nicolae Dorel Constantinescu

Experienţa în IT&C, în diverse roluri specifice ingineriei sistemelor software, lucrând la dezvoltarea a numeroase servicii şi sisteme
Experienţa în învăţământul superior a expertului (cadru didactic universitar)
Autorizaţie Ministerul Justiţiei expertize tehnice judiciare şi extrajudiciare, precum și experiența acumulată în acest domeniu
Titlul de Doctor Inginer al expertului, conferit de Universitatea Politehnica Bucureşti (Facultatea de Automatică şi Calculatoare)