Nicolae Dinu


Expert principal la Banca Naţională a României, Direcţia Protecția Valorilor;
Absolvent al Facultății “Economiei și Gestiunea Productiei Agricole și Alimentare” din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, promoţia 1994;
Absolvent al Facultății de Drept a Universităţii Bucureşti, promoţia 2000;
Doctor în Economie (2001) și Lector Univeristar (2003);
A realizat cursuri de perfecţionare în domeniul combaterii crimei organizate, în tară și străinătate organizate de Ministerul Justiţiei al S.U.A. împreună cu Ministerul Justitiei din România (1999) și Munchen – Germania (2000);
A desfăsurat activitate didactică la Academia Naţională de Informaţii (1996-2004) și parțial la Academia de Studii Economice București;
A avut expuneri pe teme privind corupţia și crima organizată la diverse instituţii subordonate Serviciului Român de Informaţii și Ministerului de Interne;
Autor al cărţii „Economia subterană în România” (2002), autor al unor articole cu caracter profesional apărute în publicaţii ale Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii în cotidianul ”Economistul”, revista de drept bancar și financiar și la Academia de Studii Economice București;
A participat la evenimente ştiinţifice internaţionale în România printre care Conferinţa Internaţională ce a avut loc la Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale cu tema „Procese de Integrare Economică Europeană Modernă” (2008), la conferinţa internațională cu tema „Probleme juridice de actualitate în domeniul financiar bancar” în anul 2015;