Narcis-Violin StoicaDate de Contact
Fix serviciu: (40-232) 26 04 11 Mobil: (4) 0757.014.504
E-mail narcis.stoica@just.ro; narcisstoica19@yahoo.com;

Experienţa profesională
■ judecător cu o vechime de peste 22 ani (grad profesional de de Curte de Apel), din care:
→ 01.09.2004-până în prezent: judecător la Tribunalul Iaşi – Secţia Penală;
→ 29-30.06.2004: examen de promovare la Tribunalul Iaşi;
→ 01.11.1999-31.08.2004: judecător la Judecătoria Iaşi;
→ 01.10.2002 – septembrie 2008 şi 01.09.2021 la zi: – judecător delegat la compartimentul de executări
penale.
– 15.07.2018-14.07.2021 – vicepreşedinte al Tribunalului Iaşi (al doilea mandat)
– 31.08.2017-14.07.2018 – vicepreşedinte al Tribunalului Iaşi (cu delegație);
– 15.07.2014-14.07.2017 – preşedinte al Tribunalului Iaşi (al doilea mandat);
– 15.07.2011-14.07.2014 – preşedinte al Tribunalului Iaşi (primul mandat);
– 15.07.2008-14.07.2011 – vicepreşedinte al Tribunalului Iaşi;
■ din 17.12.2008 – formator în cadrul reţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru disciplinele: 1) Informaţii clasificate; 2) Managementul şi arhivarea documentelor; 3) Organizarea instanţelor judecătoreşti; 4) Cooperare judiciară internaţională în materie penală; 5) Executări penale; 6) Drept procesual penal; 7) Drepturile omului (CEDO);
■ din 01.10.2013 – 2016 – cadru didactic asociat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – activităţi didactice de îndrumare şi desfăşurare a activităţilor de practică judiciară a studenţilor;
■ 01.10.2005- februarie 2007: – cadru didactic la Universitatea „Petre Andei” din Iaşi – Facultatea de Economie – disciplinele „Drept economic” şi „Dreptul afacerilor”;
■ 01.09.1993-01.10.1995 – profesor suplinitor la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Ghergheşti nr. 1 şi la Şcoala complementară Ghergheşti nr. 2 din jud. Vaslui.

Educaţie şi formare iniţială
iunie 2005: studii aprofundate (masterat) – specializarea „Ştiinţe penale”, cu lucrarea de disertaţie „Cauzele justificativeconsacrate în spaţiul internaţional – Sistemul dreptului român actual şi european – Studiu cadru”, Facultatea de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
1995 – iunie 1999: licenţiat în drept la Universitatea „Al. I. Cuza Iaşi”, în sesiunea iunie 1999, cu lucrarea de diplomă în drept constituţional, având ca temă „Ideea de suveranitate la români”, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
1989-1993: Diplomă de bacalaureat, Liceul Teoretic „Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad, jud. Vaslui

Formare şi/sau experienţă în domeniile managementului judiciar, managementului de proiect, comunicării şi eticii profesionale şi, în general, al organizării judiciare ş.a.
● 29.01.2021 – participare online– la conferința de prezentare a „Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar” – organizată de CSM, în cadrul proiectului TAEJ – „Transparență, accesibilitate şi educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”;
● 20.01.2020 – participare la conferința de diseminare a Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media/platformele online, organizată la București de CSM;
● 08-09 aprilie 2019 – participare la workshop-ul dedicat facilitării redactării Îndrumarului de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurărilor în spațiul social media/platformele on-line, organizat la București, de CSM în cadrul proiectului unui proiect TAEJ;
● 01-02.02.2018 – vizită de studiu oficială la Curtea Supremă de Justiție, la Consiliul Superior al Magistraturii și la Institutul Național de Justiție din Republica Moldova;
● 06-09.11.2017, 26.01.2018 și 22.02.2018 – participare, ca expert român, la trei vizite de lucru în Republica Moldova, la Judecătoria Ungheni și Curtea de Apel Bălți, în cadrul proiectului ”Sprijin pentru consolidarea eficienței judiciare în Moldova”, implementat de Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională din Olanda (Center for International Legal Cooperation) – CILC și Institutul de Reforme Penale (IRP) din Moldova, în parteneriat cu Judecătoria Ungheni, Curtea de Apel Bălți, CSM din Republica Moldova și CSM din România;
● 17.02.2017 (Iași), 05.05.2017 (Ungheni), 23.06.2017 (Hârlău), 19.10.2017 (Ungheni), 16.03.2018 (Iași),15.06.2018 (Iași) și 02.11.2018 (Iași) – co-organizator şi lector la seminarele de formare profesională continuă româno-moldovenești, organizate trimestrial în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni;
● 2014-2018 – participări la 7 dintre întâlnirile organizate – sub coordonarea C.S.M. – în cadrul reţelei preşedinţilor de tribunale, referitoare la probleme specifice în managementul tribunalelor;
● 24 iunie 2016 – participare, organizare şi lector la seminarul cu tematica „Elemente de deontologie profesională şi disciplinar în cariera magistraţilor din România şi Republica Moldova”, organizat la Iaşi, în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni;
● 22.04.2016, 24.06.2016 şi 07.10.2016 – co-organizator şi lector la seminarele de formare profesională continuă româno-moldovenesc, organizate trimestrial în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni;
● 22.11.2016 – participare la conferinţa finală organizată în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat”, organizată la Tribunalul Bucureşti de CSM,
● 17.04.2015, 26.06.2015, 23.10.2015 şi 11.12.2015 – co-organizator şi lector la seminarele de formare profesională continuă româno-moldoveneşti, organizate în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni;
● 12.12.2014 – co-organizator şi lector la primul seminar de formare profesională continuă româno moldovenesc, organizat în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni, cu tema „Organizarea judiciară în România şi Republica Moldova – prezentare comparativă”;
● 2011-2014 – implicare, pe toată durata, în monitorizarea implementării proiectului de construire şi dare în folosință a Noului Palat de Justiţie din Iaşi;
● 6-7 octombrie 2014 – formator la seminarul cu tema „Management judiciar”, organizat la Iaşi,de I.N.M. în parteneriat cu CSM, Consiliul Europei şi Administraţia Naţională a Instanţelor din Norvegia, desfăşurat în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; susţinere prezentare cu tema „Managementul schimbării”;
● 11-12 septembrie 2014 – participare la conferinţa internaţională cu tema „Independenţa, eficienţa şi responsabilitatea judecătorilor români în spaţiul judiciar european. Rolul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni în asigurarea întăririi puterii judiciare într-o societate democratică ”, organizată la sediul I.N.M. în Bucureşti, de C.S.M. în colaborare cu Consiliul Europei;
● 08-09 septembrie 2014 – participare la seminarul de formare a formatorilor cu tema “Managementul timpului şi al cauzelor”’, organizat la Hotel Minerva, în Bucureşti, de Ş.N.G., în parteneriat cu I.N.M., CSM, Consiliul Europei şi Administraţia Naţională a Instanţelor din Norvegia, desfăşurat în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” finanţat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;
● 02-06.06.2014 şi 23-27.06.2014 – participare la Bucureşti la sesiunile de formare de formatori în domeniul managementului judiciar cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, ce vor fi organizate în perioadele 5-9mai 2014 şi 2-6 iunie 2014;
● 11 martie 2013 – participare la „Conferinţa internaţională privind optimizarea performanţei instanţelor şi a alocării resurselor”, organizată de CSM la Bucureşti; lector – prezentare cu tema “Măsuri administrative/bune practici care ar putea fi aplicate pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor. Măsuri identificate şi luate la Tribunalul Iaşi pentru un management eficient al dosarelor”;
● 4-7 martie 2013 – participare la Craiova, la modulul de training – „Managementul proiectelor cu finanţare europeană” organizat de Curtea de Apel Craiova în colaborare cu „The European Training Center Copenhagen”;
● 01.03.2013 – participare la Bucureşti la conferinţa de închidere a proiectului „Analiză independentă privind eficienţa sistemului judiciar”, finanţat prin PODCA, implementat de MJ cu consultanţa Băncii Mondiale;
● 16 martie 2012, 27-28.09.2012 şi 05.12.2012 – participare la Bucureşti şi la Sinaia la workshop-ul şi seminarile, organizate în cadrul Proiectului „Determinarea şi implementarea volumului optim de muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurarea calităţii activităţii instanţelor”, de către C.S.M.;
● 06-07 martie 2012 – participare la conferinţa naţională cu tema „Noile reglementări în materia răspunderii disciplinare a magistraţilor”, organizată de I.N.M., la Bucureşti.
● 07-09 martie 2011 – participare la Bârlad, la seminarul de formare a formatorilor organizat de Ş.N.G., în colaborare cu East West Management Institute şi Institutul Român de Training, în cadrul proiectului “Asistenţă tehnică pentru elaborarea programelor de studiu pentru noul plan de formare al SNG şi pentru furnizarea de programe de formare de formatori pentru patru materii noi”, cu tema „Managementul documentelor”;
● 14-16 iulie 2010 – participare la Bucureşti, la sediul INM, la seminarul de formare a formatorilor cu privire la „Manualul de Metodologie” elaborat în cadrul „Proiectului Phare de înfrăţire instituţională – Unificarea jurisprudenţei instanţelor şi parchetelor din România”, organizat de CSM, INM si IRZ;
● co-organizator şi participant (din partea Tribunalului Iaşi şi a AMI) la desfăşurarea a trei ediţii (mai 2009, mai 2010, iulie 2010 şi noiembrie 2010) a Concursului de Procese Simulate, destinat deprinderii abilităţilor practice de către studenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al. I. „Cuza” Iaşi, organizat în parteneriat de Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept ELSA – Filiala Iaşi, Asociaţia Magistraţilor din Iaşi (A.M.I.) şi Tribunalul Iaşi.
● 02-04 mai 2010 – participare, în cadrul unei delegaţii oficiale compusă de 25 de magistraţi români, la o vizită oficială de studiu organizată, în cadrul programului „Vizite” al Comisiei Europene, de către Reprezentanţa C.E. în România în colaborare cu M.J., la instituţiile UE de la Bruxelles, în special la Comisia Europeană;
● octombrie – noiembrie 2009 – întocmirea studiului cu tema „Consultarea corpului de magistraţi în identificarea, iniţierea şi/sau elaborarea/ formularea de politici publice în justiţie” pentru prezentarea în cadrul Conferinţei internaţionale de politici publice (din catalogul EJTN), cu tema “Politici publice–Locul si rolul justiţiei în statul de drept”, organizată de INM la Bucureşti, în perioada 03-04.11.2009 ;
● 07-09 septembrie 2009 – participare la seminarul de formare „Management judiciar”, componenta „Managementul instanţelor” destinată formării formatorilor organizat de I.N.M., la Bucureşti, într-un proiect Phare;
● august-octombrie 2009 – participare, în mai multe rânduri, în calitate de vicepreşedinte al AsociaţieinMagistraţilor din Iaşi, la întâlnirile şi consultările organizate la CSM cu asociaţiile profesionale pe teme de interes pentru sistemul judiciar;
● 2009 – formularea şi transmiterea de propuneri de propuneri de lege ferenda cu privire la unele proiecte de acte normative (de ex.: cele privitoare la modificările Legilor nr. 303 şi 317/2004 ori referitoare la răspunderea materială) ori de regulamente (de ex.: cele referitoare la concursurile de promovare);
● martie-mai 2009 – scrierea si implicarea în coordonarea implementării proiectelor „Centrul de resurse informaţionale pentru Asociaţia Magistraţilor din Iaşi” şi „Dezvoltarea Centrului de resurse informaţionale al AMI”, în cadrul cărora s-a reuşit crearea unui biblioteci juridice a asociaţiei, prin achiziţionarea, în final a peste 500 de cărţi de specialitate, accesibile şi judecătorilor nemembri ai asociaţiei;
● 23-27 martie 2009 – participare la seminarul de formare organizat de INM, la Bârlad, cu tema “Management judiciar”, destinat magistraţilor cu funcţii de conducere;
● 27-28.februarie 2009 – participare la conferinţa internaţională cu tema „Justiţia şi serviciile secrete: Quis custodes custodiet?”, organizată, la Bucureşti, de către U.N.J.R., Friedrich Ebert Stiftung în parteneriat cu M.E.D.E.L. şi Fundaţia Konrad Adeanauer Stiftung România;
● 23-25 octombrie 2008 – participare la seminarul de formare organizat de Asociaţia Alternative Sociale Iaşi, la Sâmbăta de Sus, cu tema „Mecanisme creative de sustenabilitate” din cadrul proiectului „Creşterea eficienţei activităţii asociaţiilor de magistraţi”.
● 15.09.2008 – participare la seminarul de formare „Relaţiile cu mass-media: abilităţi, sfaturi practice şi strategii de relaţii publice. Relaţii publice în instanţe – rolul judecătorului” organizat la Sovata în cadrul proiectului „Transparenţa actului de justiţie” de C.S.M. în parteneriat cu F.D.S.C., C.E.C.L. şi Human Dynamics;
● 24-25 martie 2008 – participare ca lector la seminarul de formare continuă „Politici publice în justiţie” organizat de INM la Braşov; prezentarea unui lucrări pe tema „Posibilitatea de implicare a corpului magistraţilor în adoptarea unei legislaţii coerente. Cadrul legal existent. Propunerile de lege ferenda şi rolul asociaţiilor profesionale. Experienţa Asociaţiei Magistraţilor Iaşi”;
● decembrie 2007- octombrie 2008 – implicare în implementarea proiectului Phare „Justiţia pentru minori în interesul superior al copilului” derulat în parteneriat de Salvaţi Copiii Iaşi cu Asociaţia Magistraţilor din Iaşi;
● 24-25.09.2007 – participare ca lector la seminarul „Politici publice în justiţie” organizat de INM lanBucureşti, cu participarea unor experţi din străinătate; prezentarea unui material pe tema „Contribuţia asociaţiilornmagistraţilor la implementarea politicilor publice. Experienţa română. Perspective”;
● septembrie 2007 – participare la seminarul cu tema „Formarea purtătorului de cuvânt magistrat în relaţia cu mass-media” organizat la Iaşi de către I.N.M. în colaborare cu Asociaţia Alternative Sociale Iaşi în cadrul proiectului „Optimizarea managementului şi creşterea transparenţei sistemului de justiţie în România”;
● 08-13.07.2007 – vizită de studiu în Berlin–Germania – la Deutscher Richterbund (o federaţie a asociaţiilor de judecători), precum şi la 2 instanţe şi un parchet, scopurile fiind aprofundarea domeniilor independenţei justiţiei, a dr. comunitar, dezvoltării organizaționale ş.a.
● 23.09.2006-22.09.2007 : → implicare în calitate de membru al Consiliului Director, iar apoi de vicepreşedinte al A.M.I. la implementarea proiectului intitulat „Dezvoltare strategică pentru Asociaţia Magistraţilor din Iaşi”, finanţat prin schema de granturi PHARE, ce a avut ca obiectiv general creşterea capacităţii asociaţiei de realizare a iniţiativelor în domeniul reformei sistemului judiciar; → participare în cadrul aceluiași proiect la elaborarea unei “Propuneri de lege ferenda privind unele măsuri în scopul asigurării celerităţii judecării cauzelor penale”, ce a fost comunicată M.J. şi C.S.M.;
● 19-21 aprilie 2007 –organizare şi participare la „Cursul de instruire în scrierea şi managementul proiectului şi planificare strategică”, organizat de AMI în cadrul proiectul intitulat „Dezvoltare strategică pentru Asociaţia Magistraţilor din Iaşi” finanţat prin schema de granturi PHARE;
● octombrie 2006 – 2007 – participare la implementarea proiectului cu finanţare Phare “Dezvoltarea strategică pentru Asociaţia Magistraţilor Iaşi”
● 27.03.2006 – participare la reuniunea de lucru cu tema „Coordonate ale profilului etic al magistratului. Noile exigenţe ale evaluării profesionale ale judecătorului” organizată la Iaşi de C.S.M. şi Seminarul „Proetica” din cadrul U.B.B. Cluj;
● 12-13 februarie 2004 – participare la seminarul organizat de I.N.M. la Centrul Regional de Formare Continuă Bârlad pe tema „Rolul judecătorului într-o societate democratică guvernată de principiile statului de drept”;
● 15-17 noiembrie 2000 – participare la Timişoara la seminarul cu tema „Independenţa judecătorului”; prezentarea şi susţinerea unei lucrări „Considerente asupra independenţei judecătorului în perioada interbelică – reglementare şi percepţie publică”;
● septembrie 2000 – participare la seminarul „Gândirea strategică şi planificarea implementării – instrumente de autoevaluare instituțională”, organizat la Iaşi de Asociaţia Magistraţilor Iaşi , ABA/ CEELI şi Alternative Sociale.

Formare şi experienţă în domeniul justiţiei juvenile
● 06-08.12.2016 – participare la sesiunea de formare a specialiştilor în domeniul luptei împotriva violenţei domestice, organizat la Predeal în cadrul Proiectului „JAD – Acţiune comună împotriva violenţei în familie” implementat de IGPR în parteneriat cu INM;
● 22 aprilie 2016 – participare şi lector la seminarul cu tematica „Adopţia naţională şi internaţională. Traficul de minori. Răpirea internaţională de copii – Aspecte comparative în România şi Moldova”, desfăşurat la Ungheni, în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni;
●10-12 iulie 2012 – participare la sesiunea de formare a personalului din justiţie în domeniul monitorizării drepturilor copilului care vine în contact cu sistemul judiciar, organizată la Mamaia, de către MMFPS în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii Ministerului MFPS de a asigura coordonarea procesului de implementare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului în România”;
● 09-11 noiembrie 2011 – participare la seminarul cu tema ”Etica profesională în soluţionarea cazurilor cu minori”, organizat al Gura Humorului, în parteneriat, de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, Asociaţia Magistraţilor din Iaşi şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Ungheni;
● 16.septembrie 2010 – participare la Iaşi, conferinţa internaţională „Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health”, organizată în cadrul proiectului european FP 7, în parteneriat şi cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice şi Alternative Sociale Iaşi;
● 05-06.decembrie.2008 – co-organizare şi participare la seminarul de formare în domeniul justiţiei restaurative cu tema „Multidimensional Restorative Justice for Everyione”, implementat de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Centrul pentru Management Social şi Dezvoltarea Comunitară în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din Iaşi şi A.M.R., cu participarea unor experţi internaţionali;
● 28-30 mai 2008 – participare la seminarul cu tema „Tehnici şi metode de investigare şi relaţionare cu copilul victimă”, organizat în localitatea Venus, de organizaţia Salvaţi Copiii Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din Iaşi în cadrul proiectului „Justiţia pentru minori în interesul superior al copilului”;
● decembrie 2007- octombrie 2008 – implicare în implementarea proiectului Phare „Justiţia pentru minori în interesul superior al copilului” derulat în parteneriat de Organizaţia Salvaţi Copii Iaşi cu Asociaţia Magistraţilor din Iaşi;
● 03-06.03.2008 – participare la sesiunea internaţională de training organizată la Chişinău,Republica Moldova, de către C.E.O.P. şi Ambasada Britanică la Bucureşti cu tema „Combaterea exploatării sexuale a copiilor”, cu accent pe sub-tematica: „Investigarea on-line şi off-line a celor ce abuzează sexual copii”;
●14-16.03.2007 – participare la seminarul cu tema „Rolul judecătorilor şi al procurorilor în protecţia şi promovarea drepturilor copilului” – „Sesiunea de formare pentru magistraţi şi poliţişti”, organizat la Iaşi de D.G.A.S.P.C. Iaşi în colaborare cu A.N.P.D.C., I.N.M. şi M.J. în cadrul proiectului Phare „Campania de educaţie
privind drepturile copilului”;
● 16.06.2006 – participare la workshop-ul cu tema „Perspective pluridisciplinare ale probaţiunii. Analiza comportamentului deviant în practica probaţiunii din România” organizat la Iaşi de către „Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie” din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi;
● 07-08.06.2006 – participare la seminarul cu tema „Violenţa în familie – aspecte teoretice şi practice” organizat la Iaşi de I.N.M în colaborare cu ABA/CEELI, prin USAID;
● 05-09.2006 – participare în calitate de expert la proiectul finanţat de UNICEF: „Metodologia de lucru interinstituţională a centrelor de tranzit pentru copilul neacompaniat sau victimă a traficului”, derulat pe o durată de 5 luni de către Alternative Sociale Iaşi;
● 30.11.2005-28.09.2006 – participare la derularea proiectului „Reţeaua regională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” derulat de „Alternative Sociale Iaşi”; contribuţie la elaborarea „Ghidului de informare în domeniul traficului de persoane –Prevenire. Combatere. Asistenţa Victimelor”.
● 24.06.2004 – participare la masa rotundă organizată la Iaşi de către „Center for Legal Resources” şi M.J. pe tema „Justiţia Restaurativă – un posibil răspuns la infracţionalitatea juvenilă”; prezentarea – identificarea cauzelor în care este posibilă şi necesară medierea;
● 21.04.2004 şi 29.04.2004 – participare la derularea proiectului iniţiat de Penal Reform International (P.R.I.) şi Asociaţia Alternative Sociale cu tema „Dezvoltarea politicii penale privind executarea muncii în folosul comunităţii în România”; prezentarea în cadrul sesiunii de formare locală a aspectelor controversate identificate în jurisprudenţa Judecătoriei Iaşi;
● 19.04.2003 – participare la masa rotundă organizată de C.S.M.C. şi Serviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere de pe lângă Tribunalul Iaşi pe tema „Activitatea la instanţă şi implicarea comunităţii în asistenţă şi consiliere”; prezentarea unei sinteze a jurisprudenţei relevante a Judecătoriei Iaşi în materia
cauzelor cu minori;
● 07.02.2003 – participare la masa rotundă organizată de C.S.M.C. (Centru de Mediere şi Securitate Comunitară) şi Alternative Sociale Iaşi pe tema „Servicii psiho-sociale pentru prevenirea instituţionalizării şi reabilitării copiilor victime ale abuzului şi/sau neglijării”; prezentarea unor aspecte jurisprudenţiale în
legătură cu această problematică;
● 11.12.1999 – participare la seminarul cu tema „Rolul probaţiunii în sistemul judiciar românesc – realitate şi perspective legislative”, Iaşi; organizatori: M.J. şi Centrul de Probaţiune Iaşi.

Formare şi experienţă în domeniile infracţiunilor de corupţie şi spălare de bani, a infracţiunilor informatice, al criminalităţii organizate şi economico-financiare şi al recuperării creanţelor provenite din infracţiuni
● 21-22 noiembrie 2017 – participare la seminarul cu tema ”Percheziții informatice”, organizat la București, de CSM și INM în cadrul proiectului româno-elvețian ”Îmbunătățirea capacității de formare profesională pentru judecătorii și procurorii români în domeniul luptei împotriva corupției și a criminalității organizate”.
● 08.09.2016 – participare la seminarul „Investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de proprietate intelectuală comise prin intermediul internetului”, organizat la Iaşi de I.N.M. în colaborare cu Biroul de Coordonare a Activităţilor în domeniul Drepturilor de Proprietate Intelectuală din cadrul PÎCCJ şi cu Ambasada SUA la Bucureşti, prin Programul IPLEC.
● 18-20 aprilie 2016 – Curs de pregătire în domeniul Digital forensics, organizat de I.G.P.R. la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, în cadrul proiectului „CYBEREX-HOME/2011/ISEC/AG/INT/4000002223 – Centrul român de excelenţă pentru Cybercrime”, implementat în parteneriat cu I.N.M.;
● 11-13.10.2015 – participare la seminarul cu tema „Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie (LECA) : Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice”, organizat la Iaşi de Freedom House România (FHR) în parteneriat cu Asociaţia Expert Forum, Consiliul Concurenţei,
Ministerul Justiţiei, ANFP şi The Center for the Study of Democracy (BG) – participanţi din România, Bulgaria şi Republica Moldova;
● 16-18 octombrie 2013 – participare la Slănic Moldova, la seminarul organizat de INM în colaborare cu Fundaţia Freedom House România şi cu M.J., cu tema „Fraudarea fondurilor naţionale şi europene : o abordare penală şi administrativă”, cu accent pe procedurile de achiziţii publice;
● 07-11 octombrie 2013 – participare la Bucureşti, la cel de-al treilea seminar de formare a formatorilor în materia recuperării produsului infracţional, organizat de M.J., prin ONPCCRCPI, cu sprijinul I.N.M. şi în cooperare cu Iniţiativa STAR (parteneriat comun al Băncii Mondiale şi Biroul Naţiunilor Unite împotriva Drogurilor
şi Criminalităţii – UNDOC);
● 23 mai 2013 – participare la Bucureşti, la seminarul organizat de ÎCCJ, PÎCCJ, DNA şi SRI cu tema „Protecţia informaţiilor clasificate în procedura judiciară. Aspecte practice referitoare la expertizele audio-video, constatările tehnico-ştiinţifice şi percheziţiile informatice în procesul de apreciere a materialului probator în cadrul dosarelor având ca obiect infracţiunile de corupţie şi de criminalitate informatică”
● 08-10 mai 2013 – participare la Predeal la al doilea seminar de formare a formatorilor în materia recuperării produsului infracţional, organizat de M.J., prin ONPCCRCPI, cu sprijinul I.N.M. şi în cooperare cu Inițiativa STAR;
● 12-14 noiembrie 2012 – participare la Bucureşti la primul seminar de formare a formatorilor în materia recuperării produsului infracţional, organizat de M.J., prin ONPCCRCPI, cu sprijinul I.N.M. şi în cooperare cu Iniţiativa STAR;
● 29-30 noiembrie 2011 – participare la seminarul cu tema „Interceptarea comunicaţiilor –tehnică specială de investigaţie”, organizat la Pitaru, jud. Dâmboviţa, de I.N.M. în parteneriat cu S.A.R., Fundaţia Freedom House România şi Ambasada SUA, în cadrul programului Iniţiativa pentru o Justiţiei Curată;
● 03-04.12.2007 – participare la seminarul cu tema „Aplicarea de sancţiuni penale în cauzele de proprietate intelectuală; prezentare comparată a experienţelor în materie”, organizat la Bucureşti de I.N.M. şi O.M.P.I., cu participarea unor experţi din străinătate;
● 06-08.12.2006 şi 26-27.02.2007 – participare la seminariile cu tema „Criminalitate economico-financiară” organizate la Bârlad de I.N.M;
● 26.09.2005 – participare la workshop-ul pe probleme referitoare la Criminalitatea informatică desfăşurat la Iaşi şi organizat de M.J., USAID şi M.C.T.I.;
● 24-25 mai 2005 – participare la seminarul organizat la Iaşi de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu tema „Cooperarea judiciară, criminalitatea organizată, spălarea banilor şi finanţarea terorismului” cu participarea unor experţi italieni; prezentarea şi evidenţierea jurisprudenţei Tribunalului Iaşi în materia infracţiunilor de spălare de bani.
● 20 februarie 2004 – participare la masa rotundă organizată la Iaşi de către M.J. şi L.A.D.O. pe tema „Drepturile Omului şi Combaterea Corupţiei”; prelegere pe tema modalităţii de cooperare dintre organele judiciare şi celelalte instituţii ale statului în această problematică;
● 10-11.01.2002 (Sinaia) şi 24-25.01.2002 (Iaşi) – co-organizator (din partea A.M.I.) şi participant la seminarul cu tema „Abordarea fenomenului corupţiei din perspectiva legislaţiei în vigoare”, organizat de A.M.I. şi ABA/CEELI; prezentarea şi susţinerea (la Sinaia) a unei prelegeri cu tema „Scurte consideraţii în legătură cu delictele de: corupţie în tranzacţiile economice internaţionale, spălarea banilor şi contrabandă”.

Formare şi experienţă în domeniile cooperării judiciare internaţionale în materie penală, drepturilor omului (CEDO) şi dreptului european
● 17-18.03.2022 – participare la seminarul Cooperare internațională în materie penală, organizat de INM;
● 5–6 aprilie 2021 – participare la webinarul cu tema Cooperare internațională în materie penală, organizat de INM în cadrul proiectului predefinit „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021;
● 10.12.2019 – participare la conferința internațională „Drepturile şi libertățile cetățenilor – valori supreme garante în cadrul democrației constituționale din România”, organizat la Iaşi (H. Unirea) de Fundația „Camera de Arbitraj şi Mediere”, Centrul European pentru Drepturile Omului (CEDO Iaşi), cu sprijinul UIAC Iaşi;
● 16-17 octombrie 2019 – participare în calitate de formator la seminarul cu tema “Managementul dosarului în procesul penal. Cooperare judiciară internaţională în materie penală” organizat de Ş.N.G. la Cheia;
● 06-08.06.2019 – co-organizator al vizitei de lucru şi al seminarului de formare profesională continuă româno moldovenesc cu tema ”Termenele de prescripție în procedura penală și în procedura civilă. Schimb de bune practici”, organizate, în Republica Moldova, la Ungheni, în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni; prezentare cu tema: „Prescripția răspunderii penale în procesul penal român”;
● 31.05.2019 – participare la conferința internațională ”Viitorul Sistemului Judiciar la Uniunii Europe” organizat de Univ. Al. I Cuza Iaşi și MAE în cadrul programului România2019.eu, cu participarea președinților CJUE și TUE;
● 16.03.2018 – elaborarea și prezentarea studiului ”Aspecte de cooperare judiciară în relația România–Republica Moldova în ceea ce privește recunoaşterea şi punerea în executare a cheltuielilor judiciare în procesul penal român” în cadrul seminarului „Elemente de cooperare judiciară și aspecte comparative în ceea ce privește cheltuielile judiciare în procesul penal şi civil din România şi Republica Moldova”, organizat la Iași în baza parteneriatului dintre Tribunalul Iași și Judecătoria Ungheni;
● 18-20 septembrie 2017 – participare în calitate de formator la seminarul cu tema “Cooperarea judiciară internaţională în materie penală” organizat de Ş.N.G. la Bârlad.
● 23.10.2015 – participare şi lector la seminarul organizat la Judecătoria Ungheni cu tema “Cooperarea judiciară internațională materie penală și civilă în relația România-Republica Moldova”;
● 7-9 octombrie 2015 – participare în calitate de formator la seminarul cu tema “Cooperarea judiciară internaţională în materie penală” organizat de Ş.N.G. la Iaşi.
● 17-19 noiembrie 2014 – participare în calitate de formator la seminarul cu tema “Cooperarea judiciară internaţională în materie penală” organizat de SNG la Sovata.
● 28-29 noiembrie 2013 – participare la Bucureşti, la sesiunea de formare profesională internaţională (seminar cu aceiaşi denumire cu proiectul) organizată de M.J. în cadrul proiectului “Seminarul european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator.
Dezvoltarea unei culturi judiciare europene”, finanţat de C.E. în cadrul Programului „Justiţie Penală” 2011, şi implementat de MJ, în parteneriat cu ERA şi alţii;
● 03-05 iunie 2013 – participare ca formator la seminarul cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie penală”, organizat la Bârlad, de SNG;
● 10 – 12 aprilie 2013 – participare ca formator la seminarul cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie penală”, organizat la Sovata, de SNG;
● 14-16 aprilie 2010 – participare ca formator la seminarul cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie penală” organizat la Bârlad, de SNG; întocmire şi prezentare suport de curs „Cooperare judiciară internaţională în materie penală. Noţiuni generale. Notificarea de acte judiciare între statele membre UE.”
● 15. octombrie 2009 şi 16.10.2009 – participări la: → workshop-ul organizat la sediul Curţii de Apel Iaşi cu domnii Marc Jeager, preşedintele Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene şi Valeriu Ciucă, judecător al acestei instanţe, în care au fost făcute prezentări privitoare la activitatea şi la specificul procedurilor instanţei comunitare, abordându-se şi probleme de interpretare şi aplicare a dreptului comunitar; → la Conferinţa organizată de Fac. de Drept-Univ. „Al. I. „Cuza” Iaşi, susţinută de aceiaşi judecători comunitari;
● 04-06.05.2009–formator la seminarul cu tema „Drepturile omului”, organizat la Bârlad, de SNG;
● 13-15.03.2008 – participare la conferinţa internaţională „Combaterea discriminării rasiale şi etnice – provocări şi bune practici. Abordare comparativă la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene”, organizată la Iaşi, de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, U.N.J.R. şi Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung;
● 23-25 mai 2007 – participare la seminarul de formare formatori, cu tema „Cooperării judiciare internaționale în materie penală”, organizat la Bârlad de INM şi MJ într-un proiect Phare, cu participarea experţilor austrieci;
● 13.01.2006 – participare la seminarul cu tema „Rolul judecătorului naţional în aplicarea dreptului comunitar” organizat la Iaşi de M.A.E. şi C.S.M.;
● 06-07.04.2005 – participare la seminarul organizat de INM la Centrul de Pregătire a Magistraţilor Bârlad cu tema „Cooperarea judiciară în materie penală”; prezentarea unei sinteze a jurisprudenţei Tribunalului Iaşi;
● 20 februarie 2004 – participare la masa rotundă organizată la Iaşi de către M.J. şi L.A.D.O. pe tema „Drepturile Omului şi Combaterea Corupţiei”; prelegere pe tema modalităţii de cooperare dintre organele judiciare şi celelalte instituţii ale statului în această problematică.

Formare şi experienţă în materie penală şi în domeniul informaţiilor clasificate
●18.11.2020 – susținere webinar în calitate de formator S.N.G. cu tema „Aspecte generale privind circuitul documentelor clasificate în instanțe şi accesul grefierilor la acestea”;
● 5-6.12.2018 – participare la seminarul „Essential EU Competition Law – Seminar for Romanian judges” (Dreptul concurenței în Uniunea Europeană Aspecte fundamentale – Seminar pentru Judecători Români), organizat la Bucureşti, de E.R.A. în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii;
● 23.11.2018 – participare seminarul ”Noul Cod penal” organizat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași;
● 04-05 decembrie 2017 – participare la seminarul cu tema ”Executarea pedepselor” desfășurat la sediul INM din București, organizat de INM în cadrul proiectului româno-elvețian ”Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”;
● 02 februarie 2017 – participare la întâlnirea profesională comună dintre magistrații militari din România și reprezentanții Asociației Juriștilor Militari din Republica Moldova, organizată la Iași de Tribunalul Militar Iași; lector cu tema ”Aspecte legate de competența parchetelor militare în sesizarea instanțelor civile”;
● 07 octombrie 2016 – participare la seminarul cu temele „Măsurile preventive privative de libertate. Condiţiile de acces la instanţa de contencios administrativ. – Aspecte comparative în România şi Moldova”, desfăşurat la Nisporeni –R. Moldova, în cadrul parteneriatului dintre Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Ungheni.
● 22.09.2016– participare la seminarul, organizat la Iaşi, la nivel descentralizat, de către I.N.M. şi Curtea de Apel Iaşi, cu tema „Noul Cod de procedură penală – aspecte practice şi probleme controversate”;
● 28-29 septembrie 2015 – participare la seminarul cu tema „Noul Cod penal”, organizat la Iaşi, de I.N.M. şi Curtea de Apel Iaşi în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale” ;
● 27-29 octombrie 2014 – participare în calitate de formator la seminarul cu tema „Liberul acces la informaţiile de interes public şi protecţia informaţiilor clasificate”, organizat în comun de INM şi Ş.N.G., la Sovata, destinat procurorilor şi grefierilor de instanţă;
● 24–26 aprilie 2013 – formator la seminarul de „Drept procesual penal”, organizat la Sovata, de SNG;
● 25 – 26 aprilie 2012 şi 19- 20 martie 2012 – formator la seminarele cu tema „Drept procesual penal – grefieri debutanţi”, organizat la Bârlad şi Sovata, de SNG;
● 26 – 28 octombrie 2011 – formator la seminarul cu tema „Drept procesual penal – Punerea in executare a hotărârilor”, organizat la Sovata, de SNG;
● 06-08 septembrie 2011 – formator la seminarul cu tema „Informaţii clasificate”, organizat la Giroc, de SNG;
● 09-11.03.2011 – formator la seminarul cu tema „Informaţii clasificate”, organizat la Sovata, de SNG;
● 09-11 iunie 2010 şi 25-27 mai 2009 – formator la seminarele cu tema „Informaţii clasificate”, organizat de SNG, la Sovata şi Amara, de SNG; întocmire sport de curs;
● 06-08.06.2007 – participare la seminarul cu tema „Aspecte de practică privind arestarea şi percheziţia” organizat la Constanţa de către I.N.M în colaborare cu ABA/CEELI, prin USAID; ● 07-08.09.2006 – participare la seminarul cu tema „Aspecte de practică privind arestarea şi percheziţia” organizat la Iaşi de către I.N.M în colaborare cu ABA/CEELI, prin USAID;

Formare şi/sau experienţă în domeniul tehnicilor didactice
● martie-aprilie 2015 – tutoriat stagii practică studenţi – activităţi didactice (activităţi de pregătire practică a studenților, asimilate celor didactice din învățământul superior) în cadrul Univ. „Al. I. Cuza” Iași – Fac. de Drept, partener P1 în cadrul proiectului “Studiile juridice între teorie și practică” finanţat de FSE, ID Proiect:
POSDRU/161/2.1./G/139710 – Iaşi, solicitant fiind Institutul Notarial Român;
● 10-12.02.2014 şi 13-15.01.2014 – participare la Sovata, la seminariile din cadrul cursului de formare de formatori “Realizarea, postarea online şi implementarea materialelor eLearning”, organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea tehnicilor de predare la distanţă pentru reţeaua de formatori a SNG”.
● 21-23 aprilie 2010 – participare la seminarul de formare a formatorilor organizat la Bucureşti la sediul Ş.N.G., , în cadrul proiectului „Continuarea asistenţei tehnice pentru consolidarea reţelei de formatori ai SNG şi pentru îmbunătăţirea abilităţilor lor de predare în ceea ce priveşte Noul Cod Civil şi noul Cod Penal”, finanţat de UE, cu tema „Formarea formatorilor în ceea ce priveşte implementarea dispoziţiilor din noul Cod penal”;
● 11-13 mai 2009 – participare la cursul de formare formatori cu tema „Tehnici şi metode didactice moderne”, organizat de S.N.G. şi WYG International Limited, la Bucureşti, în cadrul proiectului Phare intitulat „Continuarea dezvoltării Şcolii Naţionale de Grefieri”.

Formare sau experienţă în alte domenii
● 03-05 aprilie 2017 – participare ca formator la seminarul cu tema „Arhivare şi registratură”, organizat la Sovata, de Școala Națională de Grefieri;
● 11-14 iunie 2015 – participare la seminarul de pregătire profesională în domeniul dreptului insolvenţei, organizat la Hotel Tulcea, de I.N.P.P.I. – UNPIR – Filiala Vaslui;
● 10 -12 octombrie 2014 – participare la seminarul de pregătire profesională în domeniul dreptului insolvenţei, organizat la Hotel Internaţional în Iaşi, de I.N.P.P.I. – UNPIR – Filiala Iaşi în parteneriat cu CSM;
● 16-18 iunie 2010 – formator la seminarul cu tema „Arhivare şi registratură”, organizat la Sovata, de SNG;

Alte competenţe şi aptitudini
● 2000-2020 – preşedinte sau locţiitor al unor birouri electorale de circumscripţie comunale, municipale sau judeţene, de 12 ori (la alegeri locale, parţiale, generale sau referendum);
● 2011-2017 – colaborator al Asociației Europene a Studenţilor în Drept ELSA Iaşi , inclusiv în cadrul stagiilor de practică ori a concursurilor de procese simulate;

Experienţă în organizarea procesului electoral şi în activităţi de educaţie civică şi juridică
● 27-31 mai 2004 – participare la campania de informare „Dreptul tău la vot” organizat de ELSA Iaşi şi Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, prin susţinerea unor prelegeri în cadrul conferinţei din 31 mai 2004 în legătură cu drepturile electorale ale cetăţenilor şi procedura de vot;
● mai-iunie 2001 – prezentarea la un liceu din Iaşi (Grup Şcolar Industrial), în cadrul orelor de dirigenţie, a unor noţiuni generale de drept, ca urmare a unui protocol încheiat între Curtea de Apel Iaşi şi I.S.J. Iaşi.

Publicaţii. Studii şi articole de specialitate
1). „Condiţiile de existenţă ale infracţiunilor de „trecere ilegală a frontierei” – unele aspecte controversate din practica instanţelor ieşene – în „Jurnalul de studii juridice”, anul I, nr. 1-2/2006, elaborat sub coordonarea Centrului de Cercetări Juridice din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Casa de Editură Venus, ISSN 1841- 6195 ;
2). „Sinteză de practică judiciară în materia recursurilor penale la Tribunalul Iaşi – în revista „Jurnalul de studii juridice”, anul I, nr. 3-4/2006, elaborat sub coordonarea Centrului de Cercetări Juridice din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Casa de Editură Venus, ISSN 1841-6195
3). „Posibilitatea de implicare a corpului magistraţilor în adoptarea unei legislaţii coerente. Cadrul legal existent. Propunerile de lege ferenda şi rolul asociaţiilor profesionale. Experienţa Asociaţiei Magistraţilor din Iaşi (A.M.I.)” – studiu publicat în „Revista Forumul Judecătorilor” nr. 2/2009, elaborată sub egida UNJR, Editura Universitară.
4). „Consultarea corpului magistraţilor în identificarea/iniţierea şi/sau elaborarea/formularea de politici publice în justiţie”, studiu apărut în revista „Doctrină şi jurisprudenţă” nr. 3/2010 (p.29-45), editată de M.P. – P.Î.C.C.J.
5). „Justiţia juvenilă în România şi Republica Moldova – Studiu comparativ”, Iaşi, 2012, Ed. Hamangiu, coautor împreună cu Tarlion, L.; Grigore, C.;Ţurcan, A.; Măgurianu, L.A.; Iuroaia, F., ISBN – 978-606-522-724-8
6). „Unele aspecte juridice comparative în România şi Republica Moldova în domeniile traficului de persoane, abuzului asupra copilului şi a copiilor rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la lucru în străinătate”, studiu apărut în „Metodologie de lucru în asistenţa victimelor traficului de persoane, copilului singur acasă ca urmare a migraţiei părinţilor pentru muncă şi a copilului victimă a abuzului”, realizat în cadrul proiectului „Cross Boarder Collaboration in the Area of Social Services” (cod MIS-ETC 926), implementat de Asociaţia Alternative Sociale Iaşi, Editura Studis, Iaşi, 2012, ISBN – 978-606-624-237-0

Aptitudini şi competenţe personale. Competenţe şi aptitudini organizatorice. Abilităţi manageriale obţinute ca:
– preşedinte şi vicepreşedinte al Tribunalului Iaşi;
– vicepreşedinte, secretar şi membru în Consiliul Director al Asociaţiei Magistraţilor Iaşi;
– fost membru al Asociaţiei Magistraţilor din România (A.M.R.)
– membru al Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, membru al Colegiului Director şi şef al departamentului juridic al acesteia în perioada 1997-1999.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
– foarte bune cunoștințe operare PC : Windows XP, Word, PowerPoint, Internet Explorer, Poştă Electronică, Outlook Ex. etc; – formări profesionale în materie: mai – iunie 2007 – curs de informatică urmat în Iaşi în cadrul programului Phare „Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar din România – pregătire profesională în domeniul IT a personalului din cadrul sistemului judiciar”; obţinerea unui certificat de competenţă în utilizarea calculatorului;

Competenţe şi abilităţi sociale
spirit organizatoric şi de echipă, seriozitate, dinamism, perseverenţă; capacitate de adaptare; responsabilitate;
sociabilitate; bune abilităţi bune în comunicare; entuziasm pentru a fi la curent cu noutăţile în domeniu; empatie