Judecători


Narcis Erculescu

Experiență relevantă
2022-prezent: Președinte al Tribunalului Dâmbovița
2021-2022: Președinte (delegat) al Tribunalului Dâmbovița
2016-2021: Vicepreședinte al Tribunalului Dâmbovița
Iulie 2015-decembrie 2015: Vicepreședinte (delegat) al Tribunalului Dâmbovița
2014-prezent: membru Colegiul de Conducere al Tribunalului Dâmboviţa
2014-2022: Purtător de cuvânt, conducător la Biroului Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Dâmboviţa
2009-2013: membru Colegiul de Conducere al Judecătoriei Târgovişte
2013-prezent: Judecător, Tribunalul Dâmbovița
2007-2013: Judecător, Judecătoria Târgoviște
2006-2007: Judecător, Judecătoria Slobozia
1998-2006: Ofițer Poliție Judiciară, I.P.J Dâmbovița

Educație și formare
– participare seminar „Procedură fiscală, în mod special executare silită fiscală şi TVA” 10-11.03.2022, Proiect „Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, organizat de I.N.M.
– participare seminar „Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ” 11-12.03.2021, proiect finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014- 2021, organizat de I.N.M.
– susţinere prelegere „Prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale. Controverse privind momentul începerii curgerii termenului de prescripţie în reglementarea O.G. nr. 92/2003” în cadrul Conferinţei cu tema „Rolul jurisprudenţei în interpretarea şi aplicarea dreptului” organizată de Tribunalul Dâmboviţa şi Universitatea Valahia Târgovişte-Centrul de cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Târgovişte – 29 martie 2019
– participare seminar „Programare neurolingvistică” organizat de Curtea de Apel Ploieşti – Târgovişte 03-04 aprilie 2017
– susţinere prelegere „Evoluţia Jurisprudenţială vizând deducerea TVA în situaţia invocării unor fraude în amonte” în cadrul Conferinţei cu tema „Impactul deciziilor recente ale instanţei supreme asupra jurisprudenţei” organizată de Tribunalul Dâmboviţa şi Universitatea Valahia Târgovişte-Centrul de cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, Târgovişte – 31 martie 2017
– seminar „Dreptul Insolvenţei” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii în colaborare cu Institutul Naţional de pregătire a Practicienilor în Insolvenţă – Poiana Braşov 09-10 decembrie 2016
– participare „Conferinţa internaţională a experţilor în domeniul combaterii criminalităţii informatice” – Sinaia 16-18 noiembrie 2016
– seminar „Abilităţi non-juridice” Curtea de Apel Ploieşti – 10-11 noiembrie 2016
– seminar „Engleză juridică” Curtea de Apel Ploieşti – 08-09 septembrie 2016
– curs specializare obţinere competenţe formator – Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Autentice – certificat absolvire – august 2016
– seminarul internaţional „Training to Leadership in the Judiciary – going to the concrete problems” Escuela Judicial Barcelona Consejo General del Poder Judicial – 11-13 iulei 2016
– curs specializare în limba franceză nivel B1 organizat de Institutul Naţional al Magistraturii în colaborare cu Centrul Multifuncţional Schengen Ploieşti – iunie 2015
– susţinere examen atestare nivel cunoştinţe limba engleză nivel B1-B2, Universitatea Valahia Târgovişte – iulie 2014
– susţinere examen promovare pe loc şi obţinere grad profesional de judecător cu grad de curte de apel organizat de Institutul Naţional al Magistraturii – noiembrie 2013
– susţinere examen promovare efectivă judecător cu grad de tribunal organizat de Institutul Naţional al Magistraturii – martie 2013
– 2012 – seminar formare „Drept bancar” organizat de Institutul Naţional al Magistraturii şi Asociaţia Băncilor din România
– 2010 – seminar formare „Cooperare judiciară în materie civilă în UE, competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor statelor membre în materie civilă”, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii
– 2010 – seminar formare „Practica neunitară în materie comercială” – proiect PHARE – Deutsche Stiftung fur International Rechtliche Zusammenarbeit
– 2007 – curs competenţe utilizare calculator şi prelucrare informaţii – Centrul de Pregătire în Informatică Bucureşti
– 2006-2007 – curs formare iniţială pentru judecători, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii
– 2000-2001- studii postuniversitare Academia de Poliţie A.I.Cuza Bucureşti – specializarea ştiinţe penale, finalizat cu diplomă studii postuniversitare
– 1994-1998 cursuri de zi Facultatea de drept din cadrul Academiei de Poliţie A.I.Cuza Bucureşti- ştiinţe juridice,(cercetări penale), finalizat cu diplomă de licenţă în drept
– 1987-1991 Liceul „Constantin Carabela” Târgovişte finalizat cu diplomă de bacalaureat

Varia
Limbi străine: limba engleză (B2), limba franceză (B1)
Competenţe şi abilităţi sociale: sociabilitate, integritate, onestitate, fermitate, perseverență, curaj, modestie, echilibru, stăpânire de sine
Competenţe şi aptitudini organizatorice: capacitate de comunicare, capacitate de prevedere şi organizare, capacitatea de a lucra în echipă, coordonator proiecte interinstituţionale, capacitatea de a lua decizii
Permis(e) de conducere: din anul 1991, ctg. B+E şi C+E