Monna-Lisa Belu Magdo

Monna-Lisa Belu Magdo

Informații personale
data și locul nașterii: 23 august 1940, Ploieşti

Studii
1947-1958 cursul primar şi liceal
1959-1963 absolvit Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti, cu media generală 9,36 iar examenul de diplomă cu media 9,50
1974: cursuri postuniversitare – Universitatea Bucureşti, disciplina „Dreptul civil” – absolvite cu media 10
1974: susţinerea tezei de doctorat în cadrul Institutului de cercetări juridice al Academiei; conducător ştiinţific profesor doctor docent Traian Ionaşcu
1979: promovarea examenului de judecător gradul I – cu cea mai mare medie şi cea mai bună lucrare
1994: Bursa Internaţională a Fundaţiei Canadiene a Drepturilor Omului-Canada – Montreal

Activitatea profesională
1963-1974: judecător, Judecătoriile Râmnicu Sărat, Câmpina şi Ploieşti
1974-1990: judecător, Tribunalul Prahova
1990-1993: Preşedintele Secţiei civile şi de contencios administrativ al Tribunalului Prahova
1993-1997: Preşedintele Secţiei civile, comerciale şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Ploieşti
1997-2001: Vicepreşedinte al Curţii de Apel Ploieşti
2001-2003: Preşedinte al Curţii de Apel Ploieşti
2003-2010: judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Lucrări

Teza de doctorat – Drepturile reale

Articole – Peste 250, publicate în revistele: „Dreptul, „Revista de drept comercial”, „Revista – Ghidul pentru societăţile comerciale”, „Tribuna economică”, „Curierul Judiciar”, „Raporturi de muncă”, „Drepturile omului”, „Studia Universitatis Babeş Bolyai”, „Săptămâna juridică”, „Buletinul Universităţi Petrol şi Gaze”.

Cărţi
1. Contracte comerciale tradiţionale şi moderne – Ed. Tribuna Economică 1996
2. Colaborare – Cartea patronului – Ed. Tribuna Economică
3. Conflictele colective şi individuale de muncă – Ed. All Beck 2001
4. Jurisdicţia comercială Vol. I – Ed. Tribuna Economică 2002
5. Şase Buletine de jurisprudenţă din care 4 comentate (în materie civilă; legi speciale; Dreptul familiei; legislaţia muncii; Dreptul comercial şi contencios administrativ) Ed. Lumina Lex
6. Culegeri de practică judiciară sem. I – 1994, sem. II – 1994, sem. I – 1995, sem. II – 1995, sem. I – 1996, sem. II – 1996, sem. I – 1997 şi sem. II – 1997 Ed. Lumina Lex
7. Coautor – Le droit de I`urbanisme et les droits de l’homme – IDEF
– Le contentieux dans la sphere de I`urbanisme – IDEF
8. Coautor – Turismul şi drepturile omului, editat de Institutul Român pentru Drepturile Omului
9. Aspecte ale dreptului de proprietate, editat de Institutul Român pentru Drepturile Omului
10. Contracte comerciale, Ed. Tribuna Economică
11. Drept comercial, Ed. Holding G. 2003

Cursuri
Curs de Drept civil – Partea generală şi teoria generală a obligaţiilor, editat de Societatea de Drept Comparat

Alte date
– 1992, printre membrii fondatori ai Fundaţiei Oamenilor de Ştiinţă Prahova, care reuneşte pe toţi cei care deţin titlul ştiinţific de „Doctor” în diferite specialităţi
– 1999, membru al Institutului de Drept de Expresie şi Inspiraţie Franceză de la Paris
– cursuri de perfecţionare în ţară şi în străinătate şi la peste 70 seminarii şi simpozioane profesionale: Barcelona, Paris, Luxemburg, Bruxelles, Cairo, Beirut
– membru în comisii de doctorat la A.S.E., S.N.S.P.A., I.R.D.O.
– membru în consiliul ştiinţific al revistei „Săptămâna juridică”
– membru în colegiul de redacţie al revistei „Drepturile Omului”.
– membru în consiliul ştiinţific al revistei „Universităţii Petrol şi Gaze” Ploieşti – Administraţie Publică

Diplome, distincţii şi premii
1999: premiul Paul C. Vlachide – acordat de revista „PalatuI de Justiţie”
– medalia „50 de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”
2000: ordinul pentru merit în grad de ofiţer – acordat de Preşedinţia României
2002: medalia aniversară a Fundaţiei Oamenilor de Ştiinţă Prahova, cu ocazia împlinirii a 10 ani de existenţă
– diploma de excelenţă – acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la împlinirea a 35 ani de activitate a Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti
– diploma „Meritul judiciar” clasa I – acordată de Preşedinţia României, pentru vechimea în magistratură şi rezultatele meritorii obţinute în activitate şi calificativul anual „Foarte bun”