Mona-Lisa NeaguSĂVESCU & ASOCIAȚII

Contact
Tel.: (+40) 746658058
E-mail: mona-lisa.neagu@savescu.ro

Experiență profesională
2012-2015: Asist. univ. dr. la disciplina Drept penal – Partea specială, Academia de Poliție ”AL. I. Cuza”, București
2018-2021: Avocat stagiar, Baroul București
2021-prezent: Avocat, SĂVESCU & ASOCIAȚII

Educație și formare
2002-2006: Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza”, Focșani
2006-2009: Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, Universitatea Româno-Americană
2006-2010: Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană
2009-2011: Master, Gestiunea și Auditul Afacerilor, Universitatea Româno-Americană
2010-2011: Master, Dreptul Afacerilor, Universitatea Româno-Americană
2012-2015: Doctorat, Ordine Publică și Siguranță Națională, Şcoala Doctorală din Cadrul Academiei de Poliţie ”Al. I. Cuza”, Teza de doctorat intitulată: ”Implicaţiile nerespectării drepturilor condamnaţilor din perspectiva dreptului european”
2015-2016: Program de formare psihopedagogică, Titu Maiorescu- Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Varia
Limbi străine: limba engleză, limba franceză, limba spaniolă