Expert contabil și consultant fiscal de peste 20 de ani, Mirela are experiență atât în sectorul privat, cât şi în cel public. Principalele ei specializări acoperă: fiscalitate. IFRS, audit (financiar și intern) și consultanță în afaceri. De-a lungul anilor, Mirela a oferit servicii profesionale unui număr mare de clienți, atât societăți multinaționale, cât și naționale. Mirela Păunescu este conf. univ. dr. la ASE, fiind implicată și în procesul de formare profesională continuă a profesioniștilor contabili.