Mirela Gorunescu


Mireal Gorunescu

Informaţii personale
data naşterii: 8 mai 1974

Informații de contact
021.330.90.32/021.311.23.72, 0743153737, mire_gor@yahoo.com

Mirela Gorunescu este colaborator al departamentului de Drept Penal al HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII , fiind specializată în domeniul dreptului penal, dreptului penal al afacerilor și dreptului penal al mediului. Deține diplomă de master în Științe penale, este conferențiar universitar și doctor în Drept penal.

Experiență
2012-prezent: prodecan, Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu (București)
2011- prezent: avocat, HOTCA, NEAGU, SITARU & ASOCIAȚII , Baroul Bucureşti
2018: avocat, ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS
2009-2011: șef catedră Drept penal, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
2002-2008: lector univ. dr., Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1998-2002: asistent univ., Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1996-1998: preparator univ., Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)

Studii
2008: Summer School „The EU area of Criminal Justice”, The Institute for European Studies (Université libre de Bruxelles – ULB) and the European Criminal Law Academic Network (ECLAN)
2007: Criminal Justice Course, Academy of European Law, Trier, Germany
2004: Curse of Psychology and Pedagogy, Security Academy Wien
1998-2002: doctorand, teza „Protecţia mediului prin dreptul penal”, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1998: cursant, psihologie, psiho-pedagogie, Facultatea de Psihologie, Pedagogie, Sociologie, Universitatea Bucureşti
1996-1997: masterand, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1992-1996: student, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)

Informaţii suplimentare
– autor: monografii, curs, articole în domeniul dreptului penal
– membru în Asociaţia Română de Drept Penal

Participări în echipe de cercetare
– Procesul penal în România între celeritate şi legalitate – director de proiect prof. univ. dr. NEAGU ION, nr. (Cod CNCSIS 710/2007)
– Implicaţiile Aquis-ului comunitar asupra protecţiei penale a mediului înconjurător şi a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România – director de proiect: prof.univ.dr. ALEXANDRU BOROI (Cod CNCSIS 525/2007)
– Incidenţa legislaţiei comunitare asupra legislaţiei româneşti din domeniul tranzitului de bunuri şi persoane peste frontieră – director de proiect conf.univ.dr. GABRIEL OLTEANU (Tema nr. 359/2007 Granturi Academia Română, 2007).
– Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară, proiect cofinanţat POSDRU/86/1.2/S/62307, în parteneriat cu Universitatea Al I. Cuza Iaşi, 2010-2013)

Varia
limbi străine: engleză, franceză
permis de conducere: categoria B, din anul 1994