Mireal Gorunescu

Mirela Gorunescu

Informaţii personale
data naşterii: 8 mai 1974

Informații de contact
021.330.90.32/021.311.23.72, 0743153737, mire_gor@yahoo.com

Experiență
2018: avocat, ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS
2012-prezent: prodecan, Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu (București)
2011-2017: avocat, HOTCA ȘI ASOCIAȚII SCA, Baroul Bucureşti
2009-2011: șef catedră Drept penal, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
2002-2008: lector univ. dr., Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1998-2002: asistent univ., Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1996-1998: preparator univ., Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)

Studii
2008: Summer School „The EU area of Criminal Justice”, The Institute for European Studies (Université libre de Bruxelles – ULB) and the European Criminal Law Academic Network (ECLAN)
2007: Criminal Justice Course, Academy of European Law, Trier, Germany
2004: Curse of Psychology and Pedagogy, Security Academy Wien
1998-2002: doctorand, teza „Protecţia mediului prin dreptul penal”, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1998: cursant, psihologie, psiho-pedagogie, Facultatea de Psihologie, Pedagogie, Sociologie, Universitatea Bucureşti
1996-1997: masterand, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)
1992-1996: student, Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” (Bucureşti)

Informaţii suplimentare
– autor: monografii, curs, articole în domeniul dreptului penal
– membru în Asociaţia Română de Drept Penal

Participări în echipe de cercetare
– Procesul penal în România între celeritate şi legalitate – director de proiect prof. univ. dr. NEAGU ION, nr. (Cod CNCSIS 710/2007)
– Implicaţiile Aquis-ului comunitar asupra protecţiei penale a mediului înconjurător şi a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos în România – director de proiect: prof.univ.dr. ALEXANDRU BOROI (Cod CNCSIS 525/2007)
– Incidenţa legislaţiei comunitare asupra legislaţiei româneşti din domeniul tranzitului de bunuri şi persoane peste frontieră – director de proiect conf.univ.dr. GABRIEL OLTEANU (Tema nr. 359/2007 Granturi Academia Română, 2007).
– Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară, proiect cofinanţat POSDRU/86/1.2/S/62307, în parteneriat cu Universitatea Al I. Cuza Iaşi, 2010-2013)

Varia
limbi străine: engleză, franceză
permis de conducere: categoria B, din anul 1994