Informații personale
Data nașterii: 27 august 1978
Locul Nașterii: Oradea

Informații de contact
+40722511476
mircea@ursuta.ro
www.ursuta.ro

Studii
Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept (1996-2000);
Master Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2000-2001);
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării (2004-2007);
Doctor în Drept: Specializarea Drept Administrativ, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, tema tezei „Procedura Contravenţională” – îndrumător Prof. Univ. Dr. Tudor Drăganu (2008);
Abilitare, IOSUD/IOD – Facultatea de Drept a Universității din București, titlul tezei de abilitare Dreptul contravențional și procedura judiciară în dreptul public. Actualitate și perspective (2018).

Activitate profesională
Avocat, Baroul Bihor (2000-prezent);
Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bihor (2010-prezent);
Prodecan, Baroul Bihor (2011-2015).

Activitate ştiinţifică
Comunicări şi prelegeri la conferinţe naţionale şi internaţionale;
Articole şi studii de jurisprudenţă în materia procedurii civile, dreptului contravenţional şi dreptului administrativ în reviste de prestigiu cum ar fi Revista Dreptul, Curierul Judiciar, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Executare Silită, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Studia Universitatis Babeş-Bolyai;
cărţi publicate în domeniile menționate mai sus, exemplificativ: Codul de procedură civilă 2017. Jurisprudenţă. Sinteze, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017; Contravenţiile rutiere, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 3 ediţii – 2012, 2011, 2010; Procedura contravenţională, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 3 ediţii – 2010, 2009, 2008; coautor la Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat – coordonatori V.M. Ciobanu şi M. Nicolae, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2 volume: vol. II – 2016 [ed. I], vol. I – 2013 [ed. I] şi 2016 [ed. a II-a].

Recunoaştere ştiinţifică
Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (2004-prezent);
Membru fondator al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României (2009-prezent);
Membru în Comisia de redactare a proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, Ministerul Justiţiei (2010-2012);
Membru în Consiliul Științific al revistei „Dreptul” (2018-prezent);
Membru în Comitetul de redacţie al „Revistei române de jurisprudenţă” (2013-prezent).

Premii
Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România (2016) și Premiul „Traian Ionașcu” al Revistei Române de Drept Privat pentru cea mai bună carte a anului 2016 din domeniul dreptului privat (2017), pentru lucrarea: V.M. Ciobanu, M. Nicolae, M. Tăbârcă, Gh. Florea, L. Zidaru, M. Ursuţa, A. Ştefănescu, I. Gâlcă, M. Fodor, T. Briciu, A. Rădoi, A. Nicolae, V. Belegante, F. Baias, E. Oprina, B. Dumitrache, M. Stancu, D. Ghinoiu, C. Irimia, N. Turcu, Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, vol. I, ed. a II-a revizuită şi adăugită, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Citări
Numeroase citări ale lucrărilor menţionate în tratate, monografii, articole, studii şi alte lucrări de specialitate în materiile procedurii civile, dreptului contravenţional şi dreptului administrativ.

Activitate didactică
Preparator, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea (2002-2006);
Asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea (2006-2011);
Lector, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2011-prezent);
Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea (2011-2017);
Conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea (2017-prezent).