Avocați


Mircea-Petre Stănculescu

– Absolvent al Colegiului “CAROL  I” din Craiova (1952)
– Absolvent al Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti (promoţia 1957, cu cinci ani de studiu)
– Beneficiar al unei repartiţii guvernamentale la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, sub direcţia lui Ion Gh. MAURER (1957-1959)
– Specializat în drept penal, sub îndrumarea prof. Vintilă DONGOROZ (1957 – 1959)
– Autor al unei comunicări la Institutul de Drept Comparat de la Bruxelles (1959)
– A publicat studii Și articole în reviste de specialitate juridică
– În scopul dobândirii experienţei practice, a devenit procuror în Procuratura Generală – Direcţia „Recursuri extraordinare în civil” (1959 – 1965)
– Redactor şef de rubrică, cu jumătate de normă, la revista „Justiţia Nouă” a Asociaţiei Juriştilor din România (1960 – 1964
– În anul 1965, a intrat în avocatură, considerând acest pas o importantă treaptă pentru împlinirea profesională
– Șef al Oficiului Juridic din cadrul Întreprinderii de Turism, Hoteluri şi Restaurante (ITHR) Bucureşti (1985-1989)
– La data de 4 ianuarie 1990 a fost avocat în cadrul Colectivului nr. 3 al Baroului Bucureşti
– În anul 1997, a înfiinţat Cabinetul Individual de Avocat “Mircea Petre STĂNCULESCU”
– Din anul 2003, își desfăşoară activitatea profesională în cadrul Societăţii Civile Profesionale de Avocaţi “Mircea STĂNCULESCU şi Alina GĂBUREAC”
– A predat cursuri de drept penal special la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti (1993 – 1994)
– Examinator de drept penal şi procesual penal la examenele de intrare în avocatură şi de definitivare în profesia de avocat (1990 – 2016)
– În luna mai 2001, a fost audiat, ca expert în drept penal român, la Curtea de Apel Florida (Miami – S.U.A.)
– A participat la conferinţa internaţională pe tema secretului bancar şi a spălării banilor, organizat la Beirut – Liban, în anul 2003
– În anul 2004, a prezentat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg – Elveţia  o comunicare pe tema reglementărilor naţionale privitoare la spălarea banilor şi la poziţia avocaţilor români în această problemă
– A participat la Congresul Uniunii Internaţionale a Avocaţilor (U.I.A.) organizat la Geneva – Elveţia, desfăşurat în perioada 28 august – 2 septembrie 2004
– Între anii 2005 – 2007, în calitate prodecan al Baroului Bucureşti, a participat ca invitat la numeroasele întruniri de lucru organizate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
– În  anul  2005,  a  participat  la  Congresul  U.I.A.,  desfăşurat  la Praga – Cehia
– Am  participat  la  Congresul  Uniunii  Internaţionale  a Avocaţilor organizat la Paris, în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2007
– În anul 2007, a trimis la C.E.D.O. comunicarea cu tema “Procedura penală, la răscruce de drumuri. Observaţii asupra situaţiei din România”
– Consilier al Baroului Bucureşti (1995 – 2016)
– Prodecan al Baroului Bucureşti (2003 – iunie 2007)
– Consilier al U.N.B.R. (fostă UAR) (1999 – 2003)
– Membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R. (2003 – 2007)
– Vice-preşedinte al U.N.B.R. (iunie 2007 –2016)
– Ca vicepreşedinte al U.N.B.R., a reprezentat profesia de avocat la consfătuiri profesionale organizate de sau împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii,  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea de Apel Bucureşti
– În perioada 2006 – 2007, a militat insistent în campania electorală desfăşurată la nivelul Baroului Bucureşti pentru evidenţierea şi înlăturarea unor dispoziţii (financiare şi de organizare) ilegale ale fostului decan
– Ca avocat pledant, atât înainte cât şi după decembrie 1989, a susţinut apărarea în numeroase procese penale şi civile de răsunet, cu reflectare în mass media
– În 2007, a depus ca expert în drept penal român la Tribunalul din Tel-Aviv (Israel)
– A invocat, motivat şi susţinut mai multe excepţii de neconstituţionalitate, dintre care trei au fost admise şi, în consecinţă, textele declarate neconstituţionale au fost modificate (art.250 – 251 C.pr.pen., art.254 C.pr.pen., art.8 din Decretul 543/2002)
– Alături de Preşedintele U.N.B.R., a susţinut înlăturarea unor dispoziţii defavorabile activităţii avocaţiale existente în mai multe proiecte de acte normative cu privire la care Ministerul Justiţiei şi diverse O.N.G.-uri au desfăşurat consultări (ex. recent O.G. nr.51/ 2008)
– A îndrumat profesional direct zeci de avocaţi stagiari
– A deţinut funcţia de preşedinte al Federaţiei Filatelice Române (1990 – 2000)
– A jucat şah de performanţă în perioada 1953-1965, dobândind titlul de „candidat maestru”
– Este citat în lucrarea „Eminescu – Opere”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1989, vol.XVI, pag.439 şi pag.826
– Este menţionat pentru activitatea profesională şi ca om de cultură de Cella DELAVRANCEA în lucrarea intitulată “Mozaic în timp”