Avocați, Drept comercial, Speakeri invitați
,

Mircea Dobriță

Mircea Dobrita

Beneficiind de o vastă experiență profesională, Mircea Dobriță este specializat în litigii civile, comerciale și insolvență, cu precădere în materia dreptului civil, fiscal, asigurări, drept maritim și naval, litigii între profesioniști, recuperări de creanțe și executări silite, asistând cu succes numeroase societăți naționale, bănci, fonduri de investiții, societăți de asigurare, precum și corporații multinaționale în litigii de renume, succesele obținute plasându-l în topul celor mai buni avocați pledanți.
În cei peste 19 ani de practică avocațială, Mircea Dobriță a gestionat o multitudine de mandate, constând în servicii de consultanță juridică ce au acoperit întreaga problematică cu care se confruntă o societate comercială, vizând modificări și restructurări la nivel societar, fuziuni, divizări și achiziții, inclusiv măsuri specifice reorganizării şi lichidării voluntare şi judiciare, întâlnite în cadrul procedurilor de insolvenţă.
Activitatea desfășurată în ultimii ani s-a concretizat în mandate complexe încredințate de clienți, Mircea Dobriță coordonând peste 2.000 de litigii, având ca obiect acțiuni în răspundere contractuală și delictuală derivată din contracte de antrepriză, asociere în participațiune sau închiriere, acțiuni în materia asigurărilor de bunuri și persoane, restituirea imobilelor preluate abuziv de statul român, fond funciar, taxe și executări silite.