Mircea Bogdan Popescu

Contact
bpopescu@stoica-asociatii.ro
sca@stoica-asociatii.ro
+4021 402.09.30
+4021 402.09.31

Mircea Bogdan Popescu a asistat și a reprezentat clienți români și străini în litigii civile, în special de proprietate intelectuală cu privire la mărci, brevete, drepturi de autor și drepturi conexe. De asemenea, a elaborat strategii procesuale și a asigurat reprezentarea clienților în litigii de contencios administrativ și fiscal, insolvență, concurență neloială, drept bancar.

În domeniul dreptului concurenței a acordat asistență și a reprezentat clienți în investigațiile derulate de Consiliul Concurenței în diferite sectoare industriale (reciclarea produselor electronice, industria farmaceutică) cu privire la pretinse încălcări ale legislației române și europene privind concurența (carteluri, abuz de poziție dominantă), acordând totodată asistență în cazul unor contracte de distribuție care au generat probleme de concurență. Totodată, a desfășurat activități în materia arbitrajului comercial internațional.