Mircea Bob


Studii:
– licenţiat în drept (1997) şi în filosofie (2006) la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;
– doctorat, Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman (prof. dr. doc. Vladimir Hanga, 2000);

Activitate:
– membru, Comisia de redactare a Noului Cod civil (2002-2003) şi Comisia de redactare a Legii de punere în aplicare a noului Cod civil (2010-2011);
– membru în Coordinating Committee al Study group on a European Civil Code (2007-2008);
– vicepreşedinte al Comisiei de Etică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (din 2012);
– cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (din 1997): Drept Roman (cursuri şi seminarii); Drept civil – Succesiuni şi liberalităţi (seminarii); Probleme de drept succesoral (curs şi seminarii, master) la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai”;
– profesor invitat: Université Paris II Panthéon-Assas (2004, 2007, 2011, 2014) şi Université „Jean Monet”, St. Etienne (2007); Summer School on European private law”, Universität Salzburg (din 2005);
– formator la Institutul Notarial Român (din 2011);
– preşedinte fondator al grupului român al Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique française;
– director de grant CNCSIS tip Idei: „Relevanţa evoluţiei conceptului de familie asupra ordinii succesorale în moştenirea legală – investigaţie socio-juridică, religioasă şi filosofică” (PN-II-ID-PCE-2011-3-0249);
– redactor şef: Studia-Iurisprudentia a Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca (din 2000) şi Revista română de drept privat (Bucureşti, din 2006); membru în Colegiul de redacţie al revistei „Pandectele române” (2001-2005);
– inţiator şi coordonator al colecţiei „Cultura juridică”, la Editura Universul juridic, Bucureşti (din 2009);
– membru al „Société pour l’histoire des droits de l’antiquité – Fernand de Vischer” (Bruxelles) şi al „Société d’histoire du droit” (Paris) (din 2003); membru fondator al Akademie für europäisches Privatrecht, Salzburg (2009); membru în Consiliul ştiinţific internaţional al Fondation pour le droit continental, Paris.

Publicaţii (selectiv):
– „Ce efect produce scurgerea termenului de opţiune succesorală faţă de un succesibil inactiv?”, în „Pandectele Române” nr. 10/2013, p. 49-55
– „Calcularea rezervei succesorale a soţului supravieţuitor şi impactul noului cod civil”, în „Revista română de drept privat” nr. 2/2012, p. 38-48
– „Testamentul olograf şi ponderea formalismului: un studiu aplicat pe problema datei”, în „SUBB-Iurisprudentia” nr. 2/2012
– „Consideraţii asupra reglementării reprezentării succesorale în noul cod civil”, în „Revista română de drept privat” nr. 1/2011, p. 33-48
– coordonator, „Evoluţia noţiunii de familie şi influenţa acesteia asupra ordinii succesorale legale”, Ed. Monitorul oficial, Bucureşti, 2014, 304 p.
– „Curs de drept privat roman”, ed. a cincea, (în colaborare cu Vladimir Hanga), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 256 p.
– „Instituţiile lui Iustinian”, traducere, studiu introductiv şi note (în colaborare cu Vladimir Hanga), ed. a doua, colecţia „Cultura juridică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, 456 p.
– „Practică testamentară: jurisprudenţă română 1865-2002”, prefaţă prof. dr. Dan Chirică, Rosetti, Bucureşti, 2003, 384 p.


:: Mircea Bob este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Autor de carte juridică [click aici pentru detalii]
:: Interviu JURIDICE.ro: Mircea Bob: [ Despre importanța dreptului român]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022