Mirabela Niculi


Educație și formare
2021- prezent: Master Științe Penale, Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
2012-2014: Absolventă a programului de Master în domeniul Drept European, Facultatea de Drept Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
2005-2009: Licențiată în Drept, absolventă a Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Activitate profesională
2021-prezent: Arbitru Judiciar, la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași, având competența de a soluționa litigiile civile conform prevederilor Codului de procedură civilă
2011-prezent: Consilier Juridic – Definitiv
– Membru al Ordinului Consilierilor Juridici din România – Colegiul Consilierilor Juridici Iași,

– Arii de practică drept civil, dreptul afacerilor, executare silită, drept administrativ și contencios administrativ și fiscal
– Competență profesională relevantă în organizarea activității managementului juridic al unei persoane juridice de drept privat, executare silită, negocierea și încheierea contractelor, conciliere; acordarea de consultanță juridică, asistență și reprezentarea persoanelor juridice de drept privat cu care are raporturi de munca, în fata autorităților si a instanțelor judecătorești de toate gradele
2009-2010: Asistent Cabinet de Avocat unde am dobândit experiență relevantă în privința organizării activității de management juridic, activități de logistică, precum și în privința relațiilor cu instanțele de judecată, și alte organe cu atribuții jurisdicționale, dar și în privința redactării documentelor cu caracter juridic.