Mihnea-Andrei Novac

Mihnea-Andrei Novac

Mihnea Novac este licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, precum şi absolvent al programului de masterat „Ştiinţe penale şi criminalistică”, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş-Balyai” Cluj-Napoca.

Mihnea Novac îşi concentrează practica cu precădere în sfera dreptului penal, precum şi a dreptului penal al afacerilor sau a dreptului penal european, fiind totodată specializat în domeniul dreptului constituţional, al drepturilor omului, al procedurilor desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi al procedurilor de extrădare sau executare a mandatelor europene de arestare.

Activitatea sa profesională a vizat dosare ce au avut ca obiect atât infracţiuni de drept comun cuprinse în Codul penal, cât şi infracţiuni prevăzute de alte legi speciale, cum sunt Legea nr. 78/2000 privind faptele de corupţie şi a celor asimilate lor, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor etc.

Mihnea Novac a reprezentat cu succes numeroşi clienţi, persoane fizice şi juridice ce îşi desfăşoară activitatea atât în mediul privat – societăţi de transport marfă, oameni de afaceri cu activitate la nivel local şi naţional, asociaţii având ca scop promovarea de acţiuni în interes public, funcţionari bancari – cât şi diferite autorităţi publice, magistraţi, avocaţi, agenţi şi ofiţeri de poliţie şi jandarmerie, medici, secretari de stat, primari, preşedinţi de consiliu judeţean, precum şi alţi înalţi funcţionari publici ori membrii ai înaltului cler.

Activitatea sa profesională include şi susţinerea de ore de seminar în calitate de cadru didactic asociat în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, la disciplinele Drept Constituţional. Instituţii şi proceduri şi Drept Constituţional. Drepturi şi libertăţi.

Mihnea Novac vorbeşte limba engleză şi limba germană.