Mihail Stănescu

Din 2018 Mihai Stanescu este membru in Board-ul nonexecutiv al WWF Central & Eastern Europe.

În 2007 și 2013 a avut onoarea de a primi premiul “Coach Of The Year”, ca recunoaștere atât a contribuției sale în creșterea notorietății coaching-ului în România, cât și a rezultatelor activității de coaching.

Din 2003 este fondatorul firmei RoCoach, în cadrul căreia oferă servicii de coaching, mentoring și advising managerilor din organizațiile și instituțiile autohtone și internaționale.

Mihai Stănescu este psiholog și antropolog, activând drept coach și adviser din anul 2000.

În ultimii 20 ani Mihai Stănescu a implementat proiecte de dezvoltare organizațională cu peste 500 de companii private din România și din Sud-Estul Europei (Austria, Grecia, Ungaria, Bulgaria). Pe lângă acestea, a implementat proiecte de schimbare organizațională cu mai multe organizații publice atât in Romania, cât și in EU.

Proiectele pe care le-a dezvoltat și implementat se concentrează pe:
Dezvoltarea capacităților de management operațional, tactic și strategic;
Transformarea modelelor de afaceri ale antreprenorilor către atingerea succesului;
Acompanierea liderilor de business în generarea și implementarea de viziuni noi și în găsirea de noi nișe de dezvoltare;
Schimbarea de cultură organizațională: comportamente, relații, tipuri de interacțiuni între persoanele cheie din instituții;
Facilitarea accesului companiilor client la nivele superioare de business: strategii noi, securizarea investițiilor în dezvoltare, creșterea cifrei de afaceri, implementarea de noi produse și servicii.