Mihail Dinu

Informații de contact
tel: 0768542684
e-mail: mihaildinuav@gmail.com
web: www.mihaildinu.com

Experiență
februarie 2016 – prezent: avocat asociat în cadrul „A.V. Botoaca, A. Chirica, M. Dinu – Cabinete de avocat asociate”.
septembrie 2015 – februarie 2016: titular al Cab. Av. „Mihail Dinu”.
februarie – septembrie 2015: avocat senior în cadrul ”Țuca, Zbârcea și Asociații”
februarie 2010 – februarie 2015: avocat colaborator în cadrul Cabinetului de avocat ”Corina-Ruxandra Popescu”

Studii
2011-2012: Universitatea „București” și Universitatea „PARIS I PANTHEON SORBONNE” – Facultatea de Drept/Colegiul Juridic Franco-Român De Studii Europene, master II profesional, specializarea Drept Internațional și European al Afacerilor
2008-2009: Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Drept, diplomă de masterat, specializarea Medierea conflictelor în drept (șef de promoție), tema lucrării de diplomă „Aspecte de Drept procesual penal cu incidenţă în instituţia medierii ”
2005-2009: Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Drept, diplomă de licenţă, profilul ştiinţe juridice, specializarea drept, forma de învăţământ zi, durata studiilor 4 ani, media generală a anilor de studii – 9,38 (șef de promoție), media generală a examenului de licenţă – 9,60
Bucureşti
2007-2007: Universitatea din Orléans – Facultatea de Drept, Economie și Gestiune, bursă de studiu, profilul științe juridice, specializarea drept, forma de învățământ zi, durata studiilor 6 luni
2004-2008: Universitatea București – Facultatea de Teologie Ortodoxă, diplomă de licență, secția pastorală, forma de învățământ zi, durata studiilor 4 ani, media generală a anilor de studii – 8,83, media generală a examenului de licență – 9,9
2005-2006: Universitatea București – Centrul de Studii Euroatlantice, certificat de absolvire a Modulului de integrare europeană „Jean Monnet”

Specializări
2010: Universitatea București – Facultatea de Drept, cursuri postuniversitare, specializarea Drept privat, tema „Reglementări cuprinse în noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă”
2010: Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, certificat de absolvire, cursuri de perfecționare pentru ocupația expert achiziții publice, media examenului de absolvire – 10
2010: Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, certificat de absolvire, cursuri de perfecționare pentru ocupația expert fiscal, media examenului de absolvire – 10

Varia
limbi străine: engleză, franceză, spaniolă
hobby: lectura, călătoriile, sportul, tehnologia IT