Mihail-Constantin BarbuEducație și formare
Licenţiat în drept al Facultăţii de drept din cadrul Universităţii din Bucureşti în anul 2004
Licenţiat în teologie al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Piteşti în anul 2004 (anterior, în anul 2000, a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti.)
A absolvit Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor în anul 2006
A absolvit Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Drept Privat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti în anul 2012
A absolvit Programul Protecţia datelor şi viaţa privată organizat de Consiliul Europei fiind acreditat HELP în anul 2017

Experienţă profesională
2005‐2021: avocat, Baroul București
Mihail C. Barbu a condus activitatea de litigii şi consultanţă din cadrul Cabinetului Individual de Avocat Barbu Mihail-Constantin.

În cadrul celor două case de avocatură în care a activat până la înfiinţarea Cabinetului de avocat a asistat şi reprezentat în faţa instanţelor de judecată, printre altele: instituţii bancare, companii petroliere sau instituţii de presă. A asistat şi reprezentat clienţi în litigii de fond funciar, acţiuni imobiliare, acţiuni în răspundere civilă, litigii de presă, protecţia consumatorului, contencios administrativ, operaţiuni de bancă, drept penal al afacerilor etc. A acordat consultanţă în materia contractelor civile şi comerciale, în materia legislaţiei funciare, a achiziţiilor publice, în materia drepturilor de autor etc.

Definitorie în toată activitatea sa este apropierea de clienţi, care dincolo de raporturile profesionale l-au simţit mereu ca un partener.

Considerând dispoziţiile Deciziei nr. 523/1.07.2009 despre publicitatea formelor de exercitare a profesiei în lumina prevederilor Legii nr. 51/1995 şi ale Statutului profesiei de avocat emisă de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, nu vom indica nume ale clienţilor pentru care am lucrat şi lucrăm, însă învederăm că am desfăşurat activitate de asistare, reprezentare juridică şi consultanţă pentru personalităţi ale vieţii publice româneşti (din domeniul presei, literaturii, drepturilor omului, muzicii etc.), pentru 5 trusturi media, pentru companii din domeniul metalurgiei, companii petroliere, companii de transport internaţional, 2 bănci, instituţii ale autorităţii de stat. Mai mult am asistat şi reprezentat cu succes clienţi împotriva unor mari trusturi comerciale în materie imobiliară, împotriva unor trusturi media pentru defăimare prin presă sau împotriva unor companii de transport internaţional.

A rezolvat judiciar sau prin tranzacţie cele mai importante cazuri publice de dreptul familiei din ultima perioadă.

S-a găsit adesea, la fel de confortabil, fie alături de nume mari, fie împotriva unor coloşi.

2022-prezent: preot slujitor, Episcopia Slatinei și Romanaților

Publicaţii cu caracter juridic
1. Studiu asupra Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 119 din 24 octombrie 2007, coautor, în „Revista de drept comercial”, nr. 3/2008;
2. Cererea de îndreptare sau lămurire a hotărârii judecătoreşti. Efecte, coautor, www.juridice.ro;
3. Condiţiile acordării ajutorului public, coautor, în „Curierul Judiciar”, nr. 11/2008;
4. Procedura de acordare a ajutorului public, coautor, în „Curierul Judiciar”, nr. 12/2008;
5. Cartea de termene în procedura civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
6. Pot moştenitorii să continue ca asociaţi într-o societate cu răspundere limitată de tip clasic în locul autorului lor defunct?, în „Curierul Judiciar”, nr. 1/2009;
7. Renunţarea la dreptul de accesiune, în „Curierul Judiciar”, nr. 2/2009;
8. Accesiune artificială. Dreptul de a culege fructele în cazul constructorului de bună-credinţă. C.A. Craiova, Decizia nr. 91/29.01.2009. Notă (I), în „Curierul Judiciar”, nr. 6/2009;
9. Scurte consideraţii asupra admisibilităţii acţiunii în constatare, în „Revista de note şi studii juridice”, nr. 20/2009;
10. Efectivitatea convocării la conciliere în materie comercială, în „Revista de drept comercial”, nr. 10/2009;
11. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Limitele atribuţiilor de verificare ale instanţelor. I.C.C.J., Decizia nr. 906/18.02.2009, Notă, în „Curierul Judiciar”, nr. 12/2009.
12. Argument pentru neintrarea în vigoare a noilor coduri, www.juridice.ro ;
13. Cartea de termene în procedura civilă, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
14. Dreptul la control al asociatului neadministrator. Accesul în sediu şi la actele societăţii. Ordonanţa preşendenţială. Individualizarea prejudiciului C.A. Bucureşti, decizia comercială nr. 886/09.06.2010. Notă în „Curierul Judiciar”, nr. 7-8/2011;
15. Discuţii cu privire la interdicţia legală a deputaţilor şi a senatorilor avocaţi de a pleda la judecătorii sau tribunale în „Dreptul”, nr. 10/2011;
16. Despre clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, în „Revista de drept comercial”, nr. 12/2011;
17. Despre recursul devolutiv, în „Curierul Judiciar”, nr. 6/2012;
18. Procedura de filtrare a recursurilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie potrivit Noului Cod de procedură civilă, în „Curierul Judiciar”, nr. 9/2012;
19. Cartea de termene în procedura civilă, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013;
20. Noul Cod de procedură civilă. Jurisprudenţă rezumată, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.

Publicaţii cu caracter cultural-teologic
1. Membrii Academiei Române: ierarhi, preoţi, diaconi, teologi nehirotoniţi şi profesori la instituţiile teologice din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, coautor, Bucureşti, 2009;
2. Enciclopedia Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa si cultura romanească de-a lungul timpului si de pretutindeni. Vol. XII: Înalţi Prelaţi, Teologi şi Sfinţi ai Poporului Român, Editura Geneze, la care Mihail C. Barbu este coautor.

Publicaţii cu caracter mixt
1. Posibilitatea clericilor ortodocşi de a-şi exercita drepturile în calitate de subiecţi de drept procesual în virtutea unor acte normative noi, coautor, în „Noua Revistă de Drepturile Omului”, nr. 2/2008;
2. Aprobarea prealabilă a episcopului, sub aspectul efectelor dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, în sistemul legislativ românesc, coautor, www.penale.ro;
3. Titularii dreptului de întemeiere sau aderare la un sindicat, cu privire specială asupra clericilor ortodocşi, coautor, în „Revista Română de Dreptul Muncii”, nr. 6/2008;
4. Instanţele disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române, în „Dreptul”, nr. 2/2010;
5. Preoţii ortodocşi se pot sindicaliza. Răspuns la critici inadecvate, www.juridice.ro.