Mihai-Ștefan Ghica


Informații personale
E-mail: mihaighica@yahoo.com, mihai.ghica@just.ro
Data și locul nașterii: 05.08.1985, Drăgăneşti-Olt, jud. Olt.

Specializări, stagii de formare: vizită de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa (septembrie 2015); sesiune de formare în domeniul investigării şi cercetării faptelor de corupţie, inclusiv a infracţiunilor privind interesele financiare ale UE, România (mai 2018); program de schimb la Curtea de Apel din Zagreb, Croaţia (august 2020), precum şi alte sesiuni/stagii de formare în domeniul dreptului penal, procesual penal, procesual civil, comunicării, programării neuro-lingvistice, francezei juridice, eticii şi deontologiei.

Experiență profesională:
15/12/2019 – prezent: judecător (cu grad de curte de apel începând cu anul 2018, cu grad de tribunal
începând cu anul 2016), Tribunalul Cluj – Secţia penală; membru al colegiului de conducere al Tribunalului Cluj începând cu anul 2020
01/10/2021 – prezent: cadru didactic asociat la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea
de Drept, Departamentul de Drept public – activitate de seminar la disciplina Drept penal Partea specială;
01/01/2020 – 01/01/2022: purtător de cuvânt al Tribunalului Cluj
26/02/2019 – 18/06/2021: expert-judecător în cadrul proiectului TAEJ (Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar), proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, beneficiar Consiliul Superior al Magistraturii:
– elaborarea, redactarea şi diseminarea „Ghidului de bune practici privind
relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi”;
– prezentatorşi moderator în cadrul a cca. 20 de conferinţe /seminarii /
workshopuri
01/07/2014–14/12/2019: judecător, Judecătoria Cluj-Napoca:
– în cadrul Secţiei civile, lunile iulie – noiembrie 2014;
– în cadrul Secţiei penale, noiembrie 2014 – decembrie 2019;
– membru al colegiului de conducere al Judecătoriei Cluj-Napoca;
– responsabil în relaţia cu presa în materie penală;
– responsabil cu repartizarea aleatorie a cauzelor în cadrul Secţiei penale
01/07/2011–30/06/2014: judecător, Judecătoria Dej:
– judecător stagiar începând cu luna iulie 2011;
– judecător definitiv (cu grad de judecătorie), începând cu luna februarie 2013 –
soluţionarea cauzelor civile şi penale; membru al colegiului de conducere
01/10/2009 –30/06/2011: auditor de justiţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti
01/07/2008 – 2009: ofiţer de poliţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române – Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti:
– activităţi de cercetare penală,
– constatare şi investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată în cadrul
Serviciului de combatere a traficului de persoane;
01/03/2008 – 04/04/2008:  ofiţer de legătură în cadrul delegaţiei române pentru organizarea Summitului N.A.T.O. din Bucureşti, anul 2008:
– organizare şi sprijinire a derulării summitului „N.A.T.O. 2008” – repartizat pe
lângă delegaţiei Elveţiei.

Educație și formare
2018 – prezent: studii doctorale, Scoala doctorală a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, la disciplina Drept penal
august 2020: program de schimb EJTN la Curtea de Apel din Zagreb, Croaţia
septembrie 2015: vizită de studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa
2011 – 2012: studii masterale (Nivelul 7 CEC), Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de drept, Cluj-Napoca
2009 – 2011: Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti:
2004 – 2008: studii universitare (Nivelul 6 CEC)Facultatea de drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – specializarea combaterea criminalităţii organizate şi antidrog – diplomă de licenţa
2000–2004: studii liceale (Nivelul 3 CEC), diplomă de bacalaureat, Liceul Militar „Neagoe Basarab”, Buzău (România).

Publicaţii:
Protecţia juridică penală a personalului medical în perioada pandemiei, în Volumul Dreptul sănătăţii – Provocări în vremea pandemiei, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2021
Impactul deciziilor Curții Constituționale asupra laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu și a caracterului subsidiar al acestei infracțiuni în Volumul Noi provocări teoretice şi practice în aplicarea legislaţiei penale şi procesual penale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2021
Perspectiva istorică asupra incriminării abuzului în serviciu în România, în Caiete de drept penal nr. 4/2020;
– Abuzul în serviciu în reglementarea altor state, în Revista Penalmente Relevant nr. 1/2020;
– Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de cameră preliminară. Drepturile şi obligaţiile deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor, în Volumul „Noi instituţii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal în dialogul interprofesional între judecători şi avocaţi”, Ed. Universul Juridic, anul 2015.

Conferinţe în domeniul dreptului (participant ca speaker):

– 28 februarie 2022, dezbateri.juridice.ro, Percheziția informatică (ediția 514), cu tema Percheziţia informatică în cursul judecăţii;
– 11 decembrie 2020, Buna-credinţă în dreptul procesual, Conferinţă online (Facultatea de drept a Universităţii Babeş-Bolyai în parteneriat cu Curtea de Apel Cluj, Baroul Cluj şi Editura Hamangiu), cu tema Asistența juridică prin avocat din oficiu în procesul penal – încetarea delegației în practica judiciară;
– 20 noiembrie 2020, Noi provocări teoretice și practice în aplicarea legislației penale și procesual penale, conferinţă online (Universitatea Sapientia), cu tema Impactul deciziilor Curții Constituționale asupra laturii obiective a infracțiunii de abuz în serviciu și a caracterului subsidiar al acestei infracțiuni;
– 22 mai 2020, Helth law; challenges during the pandemic (Dreptul sănătăţii; provocări în vremea pandemiei), conferinţă online (Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir), cu tema Protecţia juridică penală a personalului medical în perioada pandemiei;

– 07 februarie 2020, Conferința de prezentare a Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, Bucureşti
– 24 mai 2019, masă rotundă, Noi provocări ale dreptului sănătăţii, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, cu tema malpraxisul medical.
– 20 octombrie 2016, Conferinţa Conflict resolution day, ediţia a III-a;
– 16 ianuarie 2015, A patra conferinţă din cadrul Proiectului privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi din perspectiva Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Centrul teritorial I.N.P.P.A. Cluj, Barourile locale şi Reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Oradea –„Infracţiuni contra persoanei: agresiunea asupra fătului, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei şi aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de 10 cameră preliminară. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”, Cluj-Napoca, cu tema Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de cameră preliminară. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor.

Specializări, stagii de formare
– Sesiunea de formare în domeniul investigării şi cercetării faptelor de corupţie inclusiv a infracţiunilor privind interesele financiare ale UE, 23-25 mai 2018, Sinaia;
– Conferinţa naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală, 26-27 octombrie 2018, Cluj-Napoca;
– A 14-a Ediţie a Şcolii de Vară a INM, Etică şi Deontologie, din perioada 26-30 iunie 2017, Sovata;
– Conferinţa Codurile penale la trei ani de la intrarea în vigoare, 3-4 martie 2017, Cluj-Napoca;
– Franceză juridică, Cod 4426, desfăşurat în perioada 18-22 mai 2015, Bucureşti;
– Drept procesual civil, Executare silită, 04-05 noiembrie 2014, I.N.M. Bucureşti;
– Noul Cod de procedură penală, Curtea de Apel Cluj, 01-02 aprilie 2013, ClujNapoca;
– Alte sesiuni/stagii de formare în domeniul dreptului penal, procesual penal, procesual civil, comunicării, programării neuro-lingvistice, francezei juridice, eticii şi deontologiei;

Competențe Personale
Limbi cunoscute: română, franceză, engleză
Competenţe de comunicare
– bune abilităţi de comunicare – interviuri, conferinţe de presă, comunicare informală;
– lucru în echipă în cadrul unor grupuri de experţi în domeniul juridic, proiecte;
– purtător de cuvânt în cadrul Tribunalului Cluj şi responsabil de relaţia cu presa în cadrul Judecătoriei Cluj Napoca;
Competenţe organizaţionale manageriale
– bune abilităţi organizaţionale şi de conducere;
Competenţe dobândite la locul de muncă
– gândire logică, analitică;
– competenţe de management al timpului de lucru dobândite prin soluţionarea unor
cauze deosebit de complexe în materie penală;
– bune competenţe de coordonare şi control.

Alte activităţi relevante

– Membru al juriului în cadrul concursurilor în domeniul dreptului penal – Concursuri naţionale de procese simulate organizate de „The European Law Students’ Association”, anii 2016-2021, Cluj-Napoca

Activităţi neremunerate în domeniul educaţiei juridice în şcoli, organizate de Consiliul Superior al Magistraturii sau alte entităţi (Euractiv.ro)

Membru al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România

Promotor al digitalizării justiţiei

Interviuri în calitate de purtător de cuvânt