Mihai Mareș este avocat asociat fondator si managing partner al societăţii civile de avocaţi, MAREȘ & MAREȘ.

Coordonează departamentul de drept penal, fiind singurul avocat din România recunoscut de către prestigioasa publicaţie Legal 500 (UK, Londra) ca Leading Individual în România, pentru practica de white-collar crime.

Mihai Mareş a coordonat biroul din București al firmei internaţionale de avocaţi, Garrigues, în perioada 2008-2011, reînfiinţând propria casă de avocatură, în anul 2011.

Deţine o vastă experienţă în dosare penal – economice. Practica sa se concentrează în cea mai mare parte pe reprezentarea directorilor executivi, antreprenorilor, marilor grupuri industriale, instituţiilor financiare şi marilor companii internaţionale şi locale într-o gamă largă de domenii care implică printre altele, spălarea banilor, infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală sau încălcări ale normelor de concurenţă şi de mediu.

De asemenea, asistă în proceduri transfrontaliere privind extrădarea și mandatul european de arestare.

Licențiat în drept in anul 2000 la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; din 2019 este doctor în drept procesual penal în cadrul Insitutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, având o bogată activitate de cercetare științifică.

Publică frecvent articole și studii de specialitate și participă activ la numeroase conferințe naționale și internaționale în domeniul dreptului penal.

Este membru în colegiul de redacţie al revistei juridice Pandectele Române, unde publică în mod constant, în secţiunea de practică penală comentată.

Este membru al European Criminal Bar Association și International Bar Association (business crime).

Lucrări ştiintifice publicate în domeniul juridic

ARTICOLE
1. Excepția de neconstituționalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituționale? II. Condițiile de admisibilitate a cererii de sesizare a Curții Constituționale. Inadmisibilitatea excepției de neconstituționalitate. Concluzii – Rev Dreptul nr  1 si 2 din 2019 – coautor cu Dan Lupaşcu
2. “Administrarea mijloacelor de probă în faza camerei preliminare”, coautorat cu Adrian Şandru, articol publicat în Revista Dreptul, nr. 9/2018, editată de Uniunea Juriştilor din Romania
3. “Infracţiunea de spălare a banilor în legislatia românească şi în cea a Republicii Moldova”, coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista Română de Drept Penal al Afacerilor nr. 2 şi 3/2018, precum şi pe site-ul www.juridice.ro, secţiunea Studii, la 3 august 2018
4. “Excepţia de neconstituţionalitate: palid instrument de asigurare a ordinii constituţionale?”, coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista Dreptul, editată de Uniunea Juriştilor din Romania, precum şi pe site-ul www.juridice.ro, secţiunea Studii, la 5 septembrie 2018
5. “Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor”, articol publicat în Revista “Caiete de Drept Penal” nr. 4/2017, Ed. Universul Juridic, precum și pe site-ul www.juridice.ro, secțiunea Studii, la 8 februarie 2018
6. “Implicaţii ale azilului în procedura extrădării”, coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista “Pandectele române”, nr. 1/2018, Ed. Wolters Kluwer Romania, precum și pe site-ul www.juridice.ro, secțiunea Studii, la 28 decembrie 2017
7. “Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice şi practice”, coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista “Pandectele române”, nr. 5/2017, Ed. Wolters Kluwer Romania
8. “Consideraţii referitoare la protecţia martorilor şi procesul echitabil”, coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista “Dreptul”, nr. 11/2017, editată de Uniunea Juriștilor din România, revistă recunoscută CNCSIS – cod 611 – indexată în categoria B+
9. “Consideraţii privind competenţa organelor judiciare civile şi a celor militare”, coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista “Pandectele române”, Ed. Wolters Kluwer Romania, precum și pe site-ul www.juridice.ro, secțiunea Studii, la 5 iunie 2017
10. “On the saga surrounding the Romanian government emergency ordinance no. 13/2017”, articol publicat în „New Journal of European Criminal Law”, vol 8, issue 2, 2017, online ISSN: 2399-293X
11. “Protecția informațiilor clasificate. Accesul avocatului la informaţii clasificate în procesul penal” – coautorat cu Dan Lupașcu, articol publicat în Revista “Dreptul”, nr. 6/2017, editată de Uniunea Juriștilor din România, revistă recunoscută CNCSIS – cod 611 – indexată în categoria B+
12. “Infracțiunea de șantaj – dimensiuni juridice naționale și internaționale”- articol publicat de Editura Hamangiu în volumele ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0607-4, în cadrul Conferinței Internaționale de Drept Studii Europene și Relații Internaționale, ediția a IV-a, “Perspectivele Uniunii Europene. România la bilanț după un deceniu de la aderare”, organizată de Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, între 18-19 mai 2017
13. “Arestarea preventivă în cursul urmăririi penale. Decizia CCR nr. 336/2015” – studiu publicat pe site-ul www.juridice.ro la 16 mai 2017
14. “The exclusion of evidence in criminal proceedings – a comparative approach”, articolul publicat în cadrul “The 12th International Conference. Challenges of the Knowledge Society”, Mai 2017, București, conferință organizată de Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Complutese din Madrid și Universitatea Deusto University din Bilbao, indexat în EBSCO, ProQuest, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich’s, ISSN (online) 2359-9227
15. “CEDO. Cauza A. și B. împotriva Norvegiei. Sancțiuni fiscale și penale. Ne bis in idem. Proceduri paralele. Implicații în procesul penal român”, coautorat cu dr. Mihaela Mazilu-Babel, articol publicat în Revista “Pandectele române”, nr. 1/2017, Ed. Wolters Kluwer Romania
16. “Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale”, articol publicat în Revista “Pandectele române”, nr. 1/2017, Ed. Wolters Kluwer Romania
17. “Jurisprudența CEDO privind nulitățile în procesul penal român”, în vol. „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc”, comunicare prezentată la Sesiunea Științifică a Institutului de Cercetări Juridice, București, 31 martie 2017, editată in format electronic de Editura Universul Juridic, 2017, ISBN 978-606-39-0043-3
18. “Temeiul acțiunii penale. Încadrarea juridică la debutul procesului penal în cazul succesiunii de legi. Drept substanțial vs. drept procesual”, publicat în coautorat cu Dan Lupașcu, pe site-ul www.juridice.ro la 21 februarie 2017
19. “Mandatul european de arestare (I). Regula specialității”, articol publicat în Revista “Pandectele române” nr. 12/2016, Ed. Wolters Kluwer Romania
20. “Drepturile persoanei persoanei vătămate în cadrul procesului penal”, articol publicat în  Revista “Caiete de Drept Penal” nr. 3/2016, Ed. Universul Juridic, precum și pe site-ul www.juridice.ro, secțiunea Studii, la 17 iunie 2016
21. “Conflictul de competență în materie penală”, articol publicat în Revista “Caiete de Drept Penal” nr. 4/2016, Ed. Universul Juridic, precum și pe site-ul www.juridice.ro, secțiunea Studii, la 7 iulie 2016
22. “CJUE. C-105/14 Taricco și alții. Infracțiuni în domeniul TVA. Termen de prescripție specială. Interesele financiare ale Uniunii. Articolul 49 din Cartă. Efectul articolului 325 TFUE. Inaplicabilitatea de drept a normelor naționale contrare versus Legea penală mai favorabilă”, coautorat cu dr. Mihaela Mazilu-Babel, articol publicat în Revista “Pandectele Române” nr. 8/2016, Ed. Wolters Kluwer Romania
23. „Regimul nulităților în procesul penal”, în vol. „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”, comunicare prezentată la Sesiunea Științifică a Institutului de Cercetări Juridice, București, 15 aprilie 2016, editată in format electronic de Editura Universul Juridic, 2016, ISBN 978-606-673-838-5
24. “Cazurile în care se poate face recurs în casație”, în revista Teorie și practică judiciară nr. 3-4/2015, editată de către Asociația Procurorilor din România
25. “Anularea înscrisurilor falsificate. Aspecte tranzitorii”, publicat în coautorat cu Alexandra Șinc, pe site-ul www.juridice.ro la 26 ianuarie 2015
26. “Procedura dării în urmărire potrivit noului Cod de procedură penală”, în vol. “Noua legislatie penală – etapă importantă în dezvoltarea dreptului român”, ISBN 978-606-673-352-6, Bucuresti, martie 2014, editat cu prilejul conferinței internationale organizate de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Raădulescu”
27. “Criminalitatea în rândul managerilor din societățile multinationale”, în vol. “Criminalitatea și mediul”, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014
28. “Câteva aspecte teoretice și practice cu privire la desființarea hotărârii arbitrale”, coautor, publicat in Revista română de arbitraj nr. 4/2013, ISSN 1842-6859
29. “Convenția arbitrală în dreptul spaniol și în dreptul român”, coautor, publicat in Revista română de arbitraj nr. 4/2010, ISSN 1842-6859

LUCRARI JURIDICE
1. Codul de Procedura Penala. Jurisprudenta obligatorie. Jurisprudenta relevanta, co-coordonator cu Dan Lupascu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018
2. Codul Penal. Jurisprudenta obligatorie. Jurisprudenta relevanta, co-coordonator cu Dan Lupascu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2018


:: Mihai Mareș este membru JURIDICE.ro [click aici pentru detalii]
:: Autor de articole publicate pe JURIDICE.ro [click aici pentru a citi articolele]
:: Mențiuni în articole JURIDICE.ro [click aici pentru toate articolele]
:: Speaker la dezbaterile Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la conferințele Societății de Științe Juridice [click aici pentru lista participărilor]
:: Participări la evenimente [click aici pentru evenimente]
:: Interviu JURIDICE.ro: Mihai Mareș: [Practic cu reală pasiune și cu implicare totală avocatura de drept penal al afacerilor]
:: Interviu JURIDICE.ro: Mihai Mareș: [Avocatura trebuie să fie o profesie de care să fim cu toții mândri și care să fie apreciată la adevărata ei valoare]
:: Interviu JURIDICE.ro: Mihai Mareș: [Construim o societate de avocaţi specializaţi în domeniul dreptului penal]


Ultima actualizare a acestei pagini: 1 august 2022