Mihai Lica

Mihai Lică– Șef Serviciu Reglementare, Norme, Proiecte în cadrul Direcției de Publicitate Imobiliară a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în perioada 2012-prezent
– Consilier juridic în cadrul Direcției de Publicitate Imobiliară a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în perioada 2008-2012
– Avocat (stagiar, apoi definitiv) în cadrul Baroului Brașov în perioada 2006-2008
– Consilier juridic în perioada 2001-2006
– Licențiat în științe juridice, specializare drept – Facultatea de Drept din cadrul Universității București (2000)