Mihai Ioniță


Colaborând în trecut cu una dintre cele mai importante case de avocatură din România, fost birou local al unei case de avocatură internaționale de anvergură, Mihai oferă asistență juridică în domeniile non-contencioase de interes pentru orice persoană juridică, anume dreptul societar, dreptul muncii și asistență privind legislația specifică domeniului de activitate (autorizații, avizare, relația cu autoritățile statului, etc.). Pe lângă consultanța generală și consultanța specifică în materie de tranzacții, Mihai este specializat în oferirea de asistență în cadrul litigiilor și arbitrajelor.

Prin prisma experienței sale profesionale anterioare, Mihai a beneficiat de expunere atât la unele dintre cele mai mari tranzacții din piața românească (printre care cea mai mare tranzacție ca valoare corespunzător anului 2016) dar și unele dintre litigiile marcante ale domeniului juridic și economic, printre care unele dintre cele mai mari proceduri de insolvență și faliment din România.

Mihai oferă asistență juridică și reprezentare în fața judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel din România, având experiența atât a redactării cât și a pledoariilor în litigii de muncă având ca obiect contestarea unor decizii de concediere sau altor măsuri ale angajatorului, litigii în cadrul unor proceduri de reorganizare judiciară sau faliment, litigii derivând din efectuarea unor importante construcții civile și proiecte de infrastructură sau litigii având ca obiect neexecutarea unor obligații contractuale.

Singur sau în cadrul societății de avocatură în care a activat anterior, Mihai și-a putut asista clienții în cauze precum:
– a oferit asistență juridică unor societăți având calitatea de creditor (inclusiv membri în comitetul creditorilor) în mai multe proceduri de insolvență, asistând acele societăți în efectuarea tuturor actelor specifice procedurii, de la declanșarea procedurii, înscrierea creanțelor în tabelul preliminar, contestații la raportul de cauze ale intrării în insolvență, contestații la tabelul de creanțe sau măsuri ale administratorului judiciar, voturi în cadrul comitetului creditorilor sau adunării creditorilor, închiderea procedurii și intrarea în faliment, urmată de lichidare;
– a oferit asistență juridică unor importante companii din sectorul petrolier și din sectorul producției componentelor auto în litigii complexe de muncă cu foști sau actuali salariați din managementul acestor companii;
– a reprezentat o companie din Emiratele Arabe Unite specializată în leasing și vânzare de aeronave într-o dispută locală cu o companie ce utiliza o asemenea aeronavă în regim de leasing reglementat de legea engleză, reprezentare ce a inclus demersuri specifice pre-litigioase în fața Autorității Aeronautice Civile din România și acțiuni în instanță;
– a reprezentat una dintre cele mai importante companii de proiectare de construcții și consultanță de inginerie la nivel mondial în mai multe proceduri judiciare având legătură cu un dosar penal, recunoașterea și executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate în Polonia și un dosar de răspundere civilă delictuală;
– a oferit consultanță de specialitate unui important producător de piese auto în restructurarea societară și administrativă a prezenței sale juridice în România, restructurare ce a vizat comasarea mai multor sucursale și societăți afiliate într-o structură mai suplă juridic. Consultanța oferită a inclus aspecte de drept societar, reprezentare în fața Registrului Comerțului și aspecte de autorizare activității în relația cu autoritățile statului;
– a oferit consultanță de specialitate în cadrul reorganizării judiciare a uneia dintre cele mai importante societăți românești din domeniul petrochimic, consultanță pe latură imobiliară ce a vizat vânzarea unor pachete de active ale societății;

Mihai este apreciat de clienții săi pentru atitudinea sa pro-activă, orientarea sa către impactul laturii de business asupra oricărei soluții juridice și deschiderea sa către familiarizarea cu domenii variate de activitate economică.

Mihai a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea din București și Colegiul Juridic Franco-Român, urmând ulterior și cursurile de masterat în Arbitraj Internațional în cadrul aceleiași Facultăți de Drept a Universității din București.

Mihai vorbește limbile engleză și franceză.