Mihai Cristian Apostolache

Mihai-Cristian-Apostolache

Informații de contact
e-mail: mihaiapostolache5@yahoo.com

Experiență relevantă
2016-prezent: conf. univ. dr., Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, colectivul de ştiinţe juridice şi administrative, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
2013-prezent: director al Centrului de Studii si Cercetari Juridice si Socio-Administrative din cadrul Universitatii Petrol-Gaze Ploiesti
2012-2016: lector univ. dr., Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, colectivul de ştiinţe juridice şi administrative, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
2008-2012: asist. univ. dr., Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
2005-2008: asist. univ., Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
2003-2005: preparator univ., Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
2002-2003: referent, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Educație și formare
mai 2014-noiembrie 2015: cercetător postdoctorat, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, Bursă postdoctorală
aprilie 2012: doctor în drept
2008-2012: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept, școala doctorală
2008: CODECS România, curs de manager de proiect
2007: Institutul Diplomatic Român, curs postuniversitar “Relații internaționale și integrare europeană”
2006: Colegiul Naţional de Apărare, curs de înalt nivel – Universitatea Națională de Apărare
2004-2006: master „Studii Europene şi Drept Comunitar”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
2002-2004: master „Managementul sectorului public”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) Bucureşti
2002-2003: master în management politic, Școala de Studii Academice Postuniversitare „Ovidiu Şincai“ din Bucureşti
1998-2004: licențiat în drept, Universitatea ”Spiru Haret” din București
1998-2002: licenţiat în ştiinţe administrative, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Activitate publicistică, ştiinţifică, în foruri academice
– autor al lucrarii „Legea nr.215/2001 a administrației publice locale comentată și adnotată
– autor al lucrării „Primarul în România şi Uniunea Europeană”
– autor al lucrării “Despre stat, administraţie locală, Constituţie şi realitatea europeană”
– coautor al cursului ”Deontologia funcţionarului public”
– articole de specialitate
– organizator de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale
– participări la diferite evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale