Mihaela Vrabie


Mihaela Vrabie este membră a Baroului București și deține titlul de doctor în Drept (calificativul magna cum laude) acordat de Facultatea de Drept, Universitatea din București, în domeniul interdisciplinar al dreptului constituțional și al dreptului Uniunii Europene, cu o teză de doctorat cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și aplicarea acesteia la nivelul statelor membre. Începând din 2016, este cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, în cadrul programului de master Dreptul Uniunii Europene (disciplinele Sistemul normativ al Uniunii Europene și Instituțiile și politicile Uniunii Europene).

Mihaela Vrabie își desfășoară activitatea în cadrul departamentului de litigii al SCA “Popovici Niţu Stoica & Asociaţii”. Expertiza sa în domeniul litigiilor include reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești în domenii precum dreptul administrativ, dreptul fiscal, dreptul concurenței, dreptul achizițiilor publice, drepturi fundamentale, dreptul muncii. Practica sa în domeniul dreptului Uniunii Europene, dreptului constituțional și al protecției drepturilor fundamentale include consultanță juridică în probleme de drept al Uniunii Europene și în probleme legate de încălcarea drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, reprezentarea clienților în litigii cu elemente de drept al Uniunii Europene, reprezentare în fața Curții Constituționale în cadrul excepțiilor de neconstituționalitate și reprezentare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul plângerilor având ca obiect încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului.

De asemenea, începând din 2017, este lector la Institutul European din România, susținând cursuri de formare în domeniul dreptului Uniunii Europene și în domeniul protecției datelor personale în Uniunea Europeană.

Este autoarea monografiei „Protecția judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, (Editura Universul Juridic, 2017), a capitolului „The review of national action for compliance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the context of the preliminary reference procedure”, în volumul „Dealing with EU Law: The Role of the National Courts in the Interpretation and Application of EU Law” (Editura Universitară, 2014), și a mai multor articole de specialitate în domeniul drepturilor fundamentale și al contenciosului administrativ, precum „Revizuirea hotărârilor definitive ale instanțelor de contencios administrativ în cazul nerespectării hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene. Privire critică asupra termenului de revizuire stabilit de ÎCCJ prin Decizia obligatorie nr. 45/2016” (RRDE, nr. 2/2018).