Mihaela Sărăcuț

Educaţie şi formare:
– 1991 – 1995: Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Universitatea ”Babeş-Bolyai”
– 1995: licenţiat în drept, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
– 2014 – 2020: doctorand la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, catedra de drept privat (insolvenţă)
– Doctor în drept

Experienţă profesională:
– Judecător Curtea de Apel Cluj – aprilie 2004 – prezent
– Judecător Tribunalul Cluj – 2001-2004
– Judecător Judecătoria Cluj-Napoca – noiembrie 1995 – 2001
– Cadru didactic asociat, Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept – septembrie 2014 – prezent

Alte activităţi:
– expert în Grupul de experţi din cadrul programului ”Consolidarea mecanismului insolvenţei în România – Codul insolvenţei” constituit de către Ministerul Justiţiei, 2013 – 2014
– formator în Programul Phare 2002 – „Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment” derulat de către Ministerul Justiţiei, 2006 – 2008
– expert în Proiectul Instrumente de avertizare timpurie şi cadre de restructurare preventive, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (PSRS) şi implementat în cooperare cu Comisia Europeană
– lector în cadrul Conferinţei Naţionale de drept comercial, organizate de Universitatea de Vest Timişoara –„Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar şi ale dreptului insolvenţei”, iunie, 2014, Timişoara, cu lucrarea „Este posibilă restructurarea întreprinderii prin insolvenţă?”
– lector în cadrul Conferinţei Naţionale de insolvenţă, octombrie 2013, Bucureşti, cu lucrarea „Desemnarea, confirmarea şi înlocuirea administratorului judiciar”
– lector în cadrul Conferinţei Naţionale de drept comercial, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, mai 2013, Cluj-Napoca, cu lucrarea „Noile Coduri şi dreptul insolvenţei în practica judiciară”
– lector în cadrul Conferinţei „Eficientizarea şi degrevarea actului de justiţie – 29 octombrie 2013, cu lucrarea „Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată”
– lector în cadrul Conferinţei Naţionale de drept comercial, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, iunie 2015, cu lucrarea „Testul creditorului privat”
– lector la Conferinţa Naţională de drept comercial, organizată de către UBB şi UVT, iunie 2018, cu lucrarea „Judecătorul sindic si decizia de afaceri în procedura insolvenței”
– lector la Conferinţa Naţională de drept comercial, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, iunie 2019, cu lucrarea „De ce judecătorul sindic?”
– lector la Conferinţa Regională de insolvenţă, Constanţa, 2019
– lector la Conferinţa Curţii de Apel Cluj. Jurisprudenţa Curţii de Apel. Dezbateri şi soluţii practice”, cu lucrarea „Tratamentul juridic al supraîndatorării antreprenorului individual aflat în insolvenţă”, septembrie 2019
– lector la Conferința Internațională ”Experiențe, evoluții și perspective în dreptul afacerilor în epoca post-pandemie”, 13–15 mai 2021
– lector la Conferința Națională de Insolvență, București, mai 2021

Lucrări publicate (selecţie):
– Participanţii la procedura insolvenţei. Ed. Universul juridic, 2015
– Tratat practic de insolventa, Ed. Hamangiu, 2014, coautor
– Patrimoniul persoanei fizice profesionist, RRDJ nr. 2/2019
– Raportul trimestrial întocmit în condiţiile art. 144 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Contestarea conţinutului său, în RRDJ nr. 2/2019
– Insolvabilitatea debitorului persoană fizică – condiţie pentru aplicarea legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/2015, RRDJ nr. 4/2018
– Atribuţiile judecătorului-sindic. Decizii de oportunitate, RRDJ nr. 1/2018
– Confirmarea administratorului judiciar provizoriu ca administrator definitiv, RRDJ nr. 3/2017
– Inlocuirea administratorului judiciar pentru „motive temeinice”. Reguli privind citarea participanților, RRDJ nr. 6/2016
– Reprezentarea debitoarei în insolvență, RRDJ nr. 6/2016
– Decaderea din dreptul de a depune un plan, RRDJ nr. 4/2015
– Desemnarea, confirmarea şi înlocuirea administratorului judiciar. Revista Phoenix, 2014
– Divergenţe între practicianul în insolvenţă şi creditorul majoritar. Revista română de jurisprudenţă nr. 1/2014
– Cererea de reexaminare reglementată de noul cod de procedură civilă. Condiţii de admisibilitate. Revista română de jurisprudenţă nr. 3/2013
– Contestaţia împotriva măsurilor luate de administratorul/lichidatorul judiciar al debitoarei. Revista română de jurisprudenţă nr. 1/2013
– Modalitatea de contestare a hotărârii adunării creditorilor. Dreptul de vot al creditorilor majoritari. Limitări ale dreptului de vot. Revista română de jurisprudenţă nr. 3/2012
–  Plan de reorganizare. Creanţe bugetare. Caracter defavorizat. Revista română de jurisprudenţă nr. 2/2012
–  Înscrierea din oficiu a creditorilor debitoarei în tabelul preliminar de creanţe. Revista română de jurisprudenţă nr. 1/2012
–  Procedura insolvenţei – Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, coautor
–  Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor. Rol şi perspectivă – Buletinul insolvenţei nr. 20/2007
–  Buletinul Jurisprudenţei – Culegere de practică judiciară, 2004 – 2020, coautor