Mihaela Roxana Prisacariu


Contact
E-mail: rprisacariu@yahoo.com

Roxana Prisacariu este avocat în Baroul Iaşi, arbitru în cadrul Tribunalului de Arbitraj Judiciar din Iași, lector dr. in drept public, trainer ȋn domeniul nondiscriminării certificat de Consiliul Europei ȋn cadrul programului HELP (Human Rights Education for Legal Professionals – Educatie de Drepturile Omului pentru Profesioniștii Juriști) formator INPPA (Institutul Național pentru Pregătirea si Perfecționarea Avocaților) în domeniul drepturilor omului, formator INA (Institutul Național de Administrație), expert în diverse proiecte internaționale din domeniul drepturilor omului și justiției. Publică pe tema minorităţilor naționale, îmbinând practica în domeniu cu cercetarea în România şi în străinătate. Este președintele executiv al Centrului de Cercetare şi Comunicare Interculturală şi autorul « Statutului juridic al minorităților naționale », ed. CHBeck, 2010. Mai multe informatii aici.

Articole publicate:

1. Raport de cercetare: „Emigrația forței de muncă înalt calificate din România. O analiză a domeniilor cercetare – dezvoltare, medicină și tehnologia informației și comunicațiilor”, 2017, coautor
2. Raport de cercetare: ”Impactul imigrației asupra pieței muncii din România”, 2016, coautor
3. Raport de cercetare: ”Segregare sau incluziune școlară”, 2015, coautor
4. Romii și națiunea romȃnă, 2016, Ed. Universității din București
5. Regional Accoodation of Cultural Minorities. The case of Jura Region in the Swiss Canton of Bern, 2015, Probleme actuale ale spațiului Politico-Juridic al UE, Ed. Wolters Kluwner
6. Roma Participation in the Romanian Legislative Process – from Presence to Influence, 2014, Conference Papers, Supplement of Valahia University, Law Study, Ed. Bibliotheca, Târgovişte
7. Predictibilitatea deciziilor Curții Constituționale din Romania şi „migrația” politică a parlamentarilor, 2014, Reforme ale justitiei în Europa de Est. Perspective comparative, Ed. Institutului European, Iaşi
8. La protection de minorites nationales au niveau regional. Le cas de la region suisse Jura bernois. Possibiles perspectives, 2014, Caietul ştiinţific al Conferinţei Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova „Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii”, 12-13 oct. 2012, Chişinău,
9. Swiss Immigrants’ Integration Policy as Inspiration for the Romanian Roma Inclusion Strategy, 2013, IFF (Institut for Federalism) Working Paper Online No 5
10. Roma Right to Effective Participation in Public Affairs – Between Soft and Hard Law, 2013, IFF Working Paper Online No 3
11. Roma Political Participation in Romania – From Presence to Influence, 2013, IFF Working Paper Online No 4
12. Participarea politică a romilor în România – de la prezenţă la influenţă (Roma Political Participation in Romania – from Presence to Influence), 2013, Noua Revista de Drepturile Omului nr.3/2013
13. Romi si romani. Libertate de exprimare si discriminare, 2013, Noua Revista de Drepturile Omului nr.2/2013
14. The Newest Challenges of the Oldest Minority: On Roma Inclusion, 2013, Noua Revista de Drepturile Omului nr. 1, 2013 – coautor
15. Les conceptions de l’Etat Suisse et de l’Etat Roumain sur la protection des minorités nationales. Une perspective roumaine, 2012, Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.21/2012, ed. Cugetarea, Iaşi
16. Responsibility to protect and the national minorities’ participation to decision-making in the nation state, 2012, Proceedings of the 18th International Conference „The Knowledge-Based Organization, Land Forces Academy Sibiu, Romania, 14-16.06.2012” („Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House); ISSN 1843-6722) – ISI Proceedings
17. Quelques considérations sur la proposition législative concernant le nom officiel à employer pour designer l’ethnie rome, 2011, Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.20/2011, ed. Cugetarea, Iaşi
18. Câteva consideraţii privind propunerea legislativa de stabilire a denumirii oficiale de utilizat pentru etnia romilor , 2011, Volumul Conferinţei Internationale Lumen 2011, Ed.Lumen, Iaşi
19. The official language and the rights of the persons belonging to national minorities in the area of education, 2011, Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională nr.7/2011
20. Le pouvoir decissionnel de la Cour Constitutionnel, 2010, Le role et la place des Cours Constitutionnelles dans le systeme des autorites publiques, Volumul Mesei Rotunde Internaţionale, Ed. Institutul European, Iaşi, ISBN 9789736116841
21. Condiţiile şi procedura recunoaşterii ca minoritate naţională a unui grup etnic, 2010, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 4/2010, ed. C.H. Beck, Bucureşti
22. Participarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale la deciziile publice prin intermediul partidelor politice proprii, 2010, Noua Revistă de Drepturile Omului nr. 2/2010, ed. C.H. Beck, Bucureşti
23. Public legal aid – Method of insuring free juridical assistance, 2009, Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr. 18/2009, ed. Cugetarea, Iaşi
24. Legislaţia antidiscriminare – metodă de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 2005, Revista Studii de Drept Romanesc a Academiei Romane nr. 3-4/2005, Ed. Academiei Române, Bucureşti
25. Câteva consideraţii privind folosirea limbii materne în administraţia locală, 1999, Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.8/1999, ed. Cugetarea, Iaşi
26. Controlul constituţionalităţii ordonanţelor, 1997, Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu nr.6/1997, ed. Cugetarea, Iaşi