Mihaela Olaru


Informaţii personale:
Data naşterii: 14.11.1973
Locul naşterii: Mun. Drăgăşani – Jud. Vâlcea

Contact
Mobil: 0723451820
E-mail: av.mihaelaolaru@gmail.com

Experienţă profesională
12.10.2009 – prezent: consilier în proprietate industrială – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – O.S.I.M.;
14.11.2006 – prezent: Asociat în cadrul S.C.A. „OLARU & Asociaţii“ – Societate Civilă de Avocaţi – Baroul Bucureşti, avocat specializat în: drept penal, drept civil – divorţ şi cereri accesorii – exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire domiciliu minor, stabilire pensie de întreţinere, stabilire program de vizită; partaj bunuri comune, succesiune; violenţa în familie şi dreptul proprietăţii industriale;
15.12.2003 – 14.11.2006: Avocat titular al Cabinetului individual de avocatură „Mihaela Olaru“ – Baroul Bucureşti (ramuri de activitate: drept comercial, dreptul proprietatii industriale, drept civil şi drept penal);
15.02.2001 – 15.12.2003 Avocat Baroul Bucureşti – stagiar la Cabinetul individual de avocatură„Ioan Dobrin“ – titular Prof. univ. dr. av. Ioan Dobrin (obiectul principal de activitate: asistenţă şi reprezentare juridică în drept civil, drept comercial şi drept penal);
1992 – 2000: asociat al S.C. „General Tehnocom“ – S.R.L. Rm. Vâlcea;

Educaţie şi formare
2007-2009 cursuri formare profesională – consilier în proprietate industrială Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – O.S.I.M. – colaborator „OSTER“ Societate Civilă Profesională – Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială (ramuri de activitate: mărci şi indicaţii geografice) – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – O.S.I.M. – Diplomă Consilier în proprietate industrială eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – O.S.I.M.;
1995-1999: Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret“ – Bucureşti, licenţiată în ştiinţe juridice, diplomă de licenţă eliberată de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“; Lucrarea de diplomă – drept penal: „Legitima apărare“, coordonator Prof. Univ. Dr. George ANTONIU;
1988-1992: Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ – Municipiul Slatina, jud. Olt.

Activităţi, participări evenimente, publicaţii
– din 2001 – prezent, în calitate de avocat am asistat şi reprezentat în cauze complexe şi de notorietate diferite personalităţi şi societăţi comerciale;
– datorită speţelor complexe pe care le-am câştigat am intrat în practica judiciară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi pentru proprietate intelectuală (3) pe anul 2007-2008;
– am susţinut excepţii de neconstituţionalitate, printre care şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă – pronunţată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 396 din 9 aprilie 2009 (M. Of. 236/2009);
– am fost invitată cu regularitate la evenimente culturale, educative, conferinţe şi colocvii pe diverse teme;
– apariţii în mass media: de 9 ani sunt invitată săptămânal în calitate de avocat consultant pe analiză juridică la diferite posturi de televiziune, putând enumera aici PRO Tv (jurnalele de ştiri, Happy Hour), Acasa tv (stirile de acasa), Pro Cinema (Crime Time), Antena 1 (jurnalele de stiri), Antena Stars, Antena 3 (jurnalele de stiri, Sinteza zilei, La ordinea zilei), Realitatea Tv, Romania Tv, B1Tv, Digi 24, Prima Tv, Avocat Tv, radio şi presă scrisă.

Activitate socială:
– în decembrie 2012 am înfiinţat Asociaţia Viaţa fără Violenţă, unde deţin funcţia de preşedinte;
– sunt iniţiatoarea proiectului „Viaţa fără Violenţă“ privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli“, proiect aflat la a VI-a ediţie;
– începând cu anul şcolar 2013-2014 s-a derulat ca proiect pilot în 6 unităţi de învăţământ din Bucureşti, câte una din fiecare sector, timp de 6 săptămâni, câte o săptămână în fiecare unitate de învăţământ;
– în anul şcolar 2014-2015 s-a derulat în 20 de unităţi de învăţământ, 12 unităţi de învăţământ din Bucureşti şi 8 unităţi de învăţământ din judeţele Ilfov, Braşov, Prahova şi Giurgiu;
– în anul şcolar 2015-2016 s-a derulat în 18 de unităţi de învăţământ, 13 unităţi de învăţământ din Bucureşti şi 5 unităţi de învăţământ din judeţul Ilfov;
– în anul şcolar 2016-2017 s-a derulat în 18 de unităţi de învăţământ, 13 unităţi de învăţământ din Bucureşti şi 5 unităţi de învăţământ din judeţul Ilfov;
– în anul şcolar 2017-2018 s-a derulat în 9 unităţi de învăţământ din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Primăria Sectorului 5 Bucureşti;
– scopul proiectului „Viaţa fără Violenţă“ privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, este de a realiza activităţi de informare continuă, atât a elevilor, a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ şi a părinţilor, obiectivul principal fiind acela de a dezvolta noi abilităţi şi cunoştinţe despre informarea legislativă în vigoare, informarea asupra pedepselor cât şi conştientizarea acestora;
– proiectul „Viaţa fără Violenţă“ se adresează unui grup ţintă format din 60 de elevi din fiecare liceu, obiectivul urmărit fiind acela de a disemina informaţiile cu caracter juridic în rândul celorlaţi elevi, timp de 4 ani cât aceştia rămân în acel liceu, cât şi realizarea unor campanii de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli;
– echipa de proiect este formată din următorii specialişti: judecători, procurori, avocaţi, poliţişti, criminologi şi psihologi;
– obiectivul principal al proiectului „Viaţa fără Violenţă“ este implementarea ca materie (opţional sau obligatoriu), a educaţiei juridice în şcoli la nivel naţional;
– proiectul „Viaţa fără Violenţă“ se bucură de susţinerea Preşedintelui României, Domnul Klaus Iohannis, participând din partea Administraţiei Prezidenţiale la fiecare eveniment, Doamna Consilier de Stat Iulia Huiu;
– intenţionez prin depunerea procedurii în materie obţinerea derulării proiectului „Viaţa fără Violenţă“ privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României; Campania „Viața fără Violență” de prevenire a violenței în licee, familie, societate, derulată de asociația Viața fără Violență prin specialiștii săi, este necesară, deoarece pentru prima dată în România, o echipă de oameni profesioniști, interacționează în mod direct cu elevii, profesorii și părinții.
Scopul proiectului:
Proiectul vizează insuflarea valorilor educative în rândul elevilor, implementarea unor metode educative pentru prevenirea și combaterea violenței în școli, familie, societate. Liceenilor, se va oferi posibilitatea de a conștientiza, în mod interactiv, prin metode de învățare non-formală, conceptele de
violență și non-violență prin întâlniri interactive între elevi și reprezentanți ai sistemului juridic (juriști, polițiști, psihologi, criminologi), work-shop-uri creative și vor primi cursul de educație juridică pentru elevi „Unde-i lege, Nu-i tocmeală!”.
Obiectivele proiectului:
– conștientizarea efectelor negative ale fenomenului violenței în mediul școlar, prin informarea elevilor, profesorilor și părinților din unitățile de învățământ partenere în legătură cu aceste efecte;
– asimilarea, de către elevi, a comportamentelor sănătoase și a tehnicilor de evitare a violenței, pentru dezvoltarea abilităților de interrelaționare optimă în spațiul educațional.
Activități principale ale proiectului :
– campanii de informare adresate elevilor, profesorilor şi părinţilor;
– proiecţii de filme cu caracter educativ-preventiv. Tematica abordată: prevenirea violenţei, în general, şi a celei familiale, în particular;
– dezbateri pornind de la materiale-suport privind: implicaţiile fenomenului violenţei şi ale urmărilor sale, drepturile omului şi ale copilului, promovarea egalităţii de şanse.
Activitate conexă a proiectului: constituirea structurii de colaboratori voluntari din rândul
elevilor.
Viaţa fără Violenţă” este deci un proiect destinat prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli, este un proiect de educaţie juridică adresat eleviilor, profesorilor şi părinţilor și nu în ultimul rând, un proiect de „Educație pentru Viață”. Ştim foarte bine cu toţii că, din păcate, fenomenul violenţei în şcoli este o realitate ce nu poate fi neglijată. Elevii nu sunt informaţi că de la vârsta de 14 ani răspund penal pentru faptele lor, că
răspunderea este personală şi că părinţii sau cei care îi au în grijă răspund până la vârsta de 18 ani doar pentru pagubele pricinuite de acţiunile lor”. În şcoli nu există educaţie juridică, astfel încât de multe ori nici adulţii nu cunosc legea, cu atât mai puţin copiii, astfel încât nimeni nu te absolvă de necunoaşterea legii.
Obiectivul Proiectului „Viața fără Violență” este de informare continuă și se adresează elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ cu scopul de a dezvolta noi abilităţi şi cunoştinţe despre informarea legislativă în vigoare, informarea elevilor asupra drepturilor şi obligaţiilor
pe care le au ca membri în societate, informare asupra pedepselor cât şi conştientizarea acestora.
– detalii despre modul în care au fost derulate aceste activităţi şi campanii, cât şi despre echipa de specialişti le puteţi găsi pe www.viatafaraviolenţă.ro
– un alt obiectiv al Asociaţiei Viaţa fără Violenţă este acela de a realiza acţiuni de prevenire şi combatere a „Violenţei în familie“, constând în activităţi de consultanţă şi asistenţă juridică, consiliere psihologică, realizând în acest fel atât consilierea victimei cât şi a agresorului, intervenind în luarea unor măsuri legale de protecţie atât a victimelor directe cât şi a victimelor colaterale, edificarea unor adăposturi pentru protecţia acestora şi reintegrarea lor ulterioară în mediul familial, social, educativ etc.;
– un alt proiect derulat începând cu 2018 şi până în prezent, se numeşte „Versiunea ta superioară” iar scopul pentru care a fost gândit acest proiect este de a motiva publicul în identificarea celor mai bune resurse personale. Publicul este alcătuit din persoane dornice de a dobândi succesul, abilitatea de a influența oameni, capacitatea de asociere.
Proiectul „Versiunea ta superioară” este un proiect de avengură, derulat împreună cu doctorul Cristian Andrei și ambasadorul Cristian Diaconescu.
Mai multe detalii puteţi găsi şi pe pagina de facebook „Versiunea ta superioară”.
– începând 15 martie 2018 şi până în prezent, realizez emisiunea „Povești de viață” cu Mihaela Olaru. Emisiunea vizează o serie de interviuri cu oameni celebrii, oameni care au făcut istorie în domeniul lor de activitate, din umbra anonimatului. Invitatul va păși într-o călătorie de poveste în propria să viață. Emisiunea „Povești de viață” cu Mihaela Olaru își propune să aducă mai aproape de oameni, povești de viață adevarate, autentice care pot inspira, pot fi modele pentru noi, pentru societate.
Mai multe detalii puteţi găsi şi pe pagina de facebook „Povești de viață” cu Mihaela Olaru.

Competenţe şi aptitudini organizatorice
– foarte bun organizator, având capacitatea de a iniţia, conduce şi coordona echipa în diverse proiecte;
– un bun orator, comunicator, formator, având caracteristicile necesare unui lider.

Alte aptitudini
– literatură, istorie, sport, muzică;
– limbi străine: engleză, franceză;
– utilizare a calculatorului: Word, Power Point, Excel;
– permis de conducere: cursantă a unei şcoli de şoferi.